JUDr. Dagmar Mihalcová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Michalovce.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2005-09-30 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29 1,16
garáž kúpa 2001-02-12 4.979
rodinný dom dar 2023-05-09 0 150.000
TPP dar 2023-03-08 0 80,56
TPP dar 2023-03-08 0 115,46
OP dar 2023-03-08 0 5.435,70
TPP dar 2023-03-08 0 163,00
TPP dar 2023-03-08 0 154,70
OP dar 2023-03-08 0 546,70
OP dar 2023-03-08 0 84,15
OP dar 2023-03-08 0 1.373,43
OP dar 2023-03-08 0 382,50
OP dar 2023-03-08 0 162,69
TPP dar 2023-03-08 0 102,44
OP dar 2023-03-08 0 65,44
OP dar 2023-03-08 0 334,47
TPP dar 2023-03-08 0 38,56
TPP dar 2023-03-08 0 71,15
TPP dar 2023-03-08 0 40,10
OP dar 2023-03-08 0 27,21
OP dar 2023-03-08 0 100,3
OP dar 2023-03-08 0 43,08
OP dar 2023-03-08 0 1,07
TPP dar 2023-03-08 0 50,67
OP dar 2023-03-08 0 193,97
TPP dar 2023-03-08 0 473,07
zastavaná plocha, nádvorie dar 2023-03-08 0 5,12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
KIA Venga kúpa 2017-08-07 13.999
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory plat 2023-12-31 19.312,68 0
investície plat 2023-12-31 11.104,22 0
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2005-09-30 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29 1,16
garáž kúpa 2001-02-12 4.979
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
KIA Venga kúpa 2017-08-07 13.999
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory plat 2022-12-31 15.791,99
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2005-09-30 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29 1,16
garáž kúpa 2001-02-12 4.979
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
KIA Venga kúpa 2017-08-07 13.999
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory plat 2021-12-31 13.059,55
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2005-09-30 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29 1,16
garáž kúpa 2001-02-12 4.979
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
KIA Venga kúpa 2017-08-07 13.999
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory plat 2020-12-31 10000 10000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2005-09-30 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29 1,16
garáž kúpa 2001-02-12 4.979
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
KIA Venga kúpa 2017-08-07 13.999
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-30
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29
garáž kúpa 2001-02-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
KIA Venga kúpa 2017-08-07 13.999
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-30
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29
garáž kúpa 2001-02-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
KIA Venga kúpa 2017-08-07 13.999
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2013
úver 2017
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-30
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29
garáž kúpa 2001-02-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
KIA Venga po leasingu 2012-11-09 13.250
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-30
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29
garáž kúpa 2001-02-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
KIA Venga po leasingu 2012-11-09
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-30
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29
garáž kúpa 2001-02-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
KIA Venga po leasingu 2012-11-09
úspory plat 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-30
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29
garáž kúpa 2001-02-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
KIA Venga po leasingu 2012-11-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-30
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29
garáž kúpa 2001-02-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
KIA Venga po leasingu 2012-11-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-30
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29
garáž kúpa 2001-02-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.