Mgr. Lejla Bieliková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Nové Zámky.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nové Zámky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie o určení súpisného čísla – 03.02.2014; 14.03.2011 95.000 EUR
Obchod Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie OÚ Šaľa – 08.11.2013; Rozhodnutie o určení súpisného čísla – 07.03.2014; Stanovisko OÚ Šaľa – 06.03.2014; Kúpna zmluva – 26.03.2015 14.03.2011 90.000 EUR
Pozemok, na ktorom je dvor Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie o zrušení súpisného čísla – 27.01.2014 14.03.2011 32.000 EUR
Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom Kúpna zmluva v znení dodatku zo dňa 27.02.2017 27.02.2017 suma je zahrnutá v cene bytového domu
Bytový dom Kúpna zmluva v znení dodatku zo dňa 27.02.2017 27.02.2017 44.500 EUR 44.500 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Finančná hotovosť vo forme vkladu v peňažnom ústave darovanie 15.05.2020 30.000,- EUR 30.000,- EUR
Nájomný vzťah (prenajímateľ) Zmluva o krátkodobom nájme bytu 01.04.2022 504,00 EUR mesačne 504,00 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie 03.12.2021
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nové Zámky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie o určení súpisného čísla – 03.02.2014; 14.03.2011 95.000 EUR
Obchod Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie OÚ Šaľa – 08.11.2013; Rozhodnutie o určení súpisného čísla – 07.03.2014; Stanovisko OÚ Šaľa – 06.03.2014; Kúpna zmluva – 26.03.2015 14.03.2011 90.000 EUR
Pozemok, na ktorom je dvor Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie o zrušení súpisného čísla – 27.01.2014 14.03.2011 32.000 EUR
Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom Kúpna zmluva v znení dodatku zo dňa 27.02.2017 27.02.2017 suma je zahrnutá v cene bytového domu
Bytový dom Kúpna zmluva v znení dodatku zo dňa 27.02.2017 27.02.2017 44.500 EUR 44.500 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Finančná hotovosť vo forme vkladu v peňažnom ústave darovanie 15.05.2020 30.000,- EUR
Úspory na bankovom účte v peňažnom ústave ČSOB, a.s. úspory priebežne za rok 2022 8.410,00
Nájomný vzťah (prenajímateľ) Zmluva o krátkodobom nájme bytu 01.04.2022 430,00 EUR mesačne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie 03.12.2021
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nové Zámky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie o určení súpisného čísla – 03.02.2014; 14.03.2011 95.000 EUR
Obchod Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie OÚ Šaľa – 08.11.2013; Rozhodnutie o určení súpisného čísla – 07.03.2014; Stanovisko OÚ Šaľa – 06.03.2014; Kúpna zmluva – 26.03.2015 14.03.2011 90.000 EUR
Pozemok, na ktorom je dvor Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie o zrušení súpisného čísla – 27.01.2014 14.03.2011 32.000 EUR
Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom Kúpna zmluva v znení dodatku zo dňa 27.02.2017 27.02.2017 suma je zahrnutá v cene bytového domu
Bytový dom Kúpna zmluva v znení dodatku zo dňa 27.02.2017 27.02.2017 V ostatných MP za roky 2019 a 2020 došlo zrejme nedopatrením k omylu vo výške kúpnej (nadobúdacej) ceny nehnuteľnosti, keď prokurátorka vychádzala z výšky jej poskytnutého hypotekárneho úveru na bývanie 44.500 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Finančná hotovosť vo forme vkladu v peňažnom ústave darovanie 15.05.2020 30.000,- EUR
Úspory na bankovom účte v peňažnom ústave SLSP, a.s. úspory rok 2021 8.479,87 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie 03.12.2021
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nové Zámky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Rodinný dom Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie o určení súpisného čísla – 03.02.2014; 14.03.2011 95.000 EUR
Obchod Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie OÚ Šaľa – 08.11.2013; Rozhodnutie o určení súpisného čísla – 07.03.2014; Stanovisko OÚ Šaľa – 06.03.2014; Kúpna zmluva – 26.03.2015 14.03.2011 90.000 EUR
Pozemok, na ktorom je dvor Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie o zrušení súpisného čísla – 27.01.2014 14.03.2011 32.000 EUR
Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom Kúpna zmluva v znení dodatku zo dňa 27.02.2017 27.02.2017 suma je zahrnutá v cene bytového domu
Bytový dom Kúpna zmluva v znení dodatku zo dňa 27.02.2017 27.02.2017 39.500 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Finančná hotovosť vo forme vkladu v peňažnom ústave darovanie 15.05.2020 30.000,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie 05.01.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nové Zámky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Rodinný dom Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie o určení súpisného čísla – 03.02.2014; 14.03.2011 95.000 EUR
Obchod Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie OÚ Šaľa – 08.11.2013; Rozhodnutie o určení súpisného čísla – 07.03.2014; Stanovisko OÚ Šaľa – 06.03.2014; Kúpna zmluva – 26.03.2015 14.03.2011 90.000 EUR
Pozemok, na ktorom je dvor Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie o zrušení súpisného čísla – 27.01.2014 14.03.2011 32.000 EUR
Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom Kúpna zmluva v znení dodatku zo dňa 27.02.2017 27.02.2017 suma je zahrnutá v cene bytového domu
Bytový dom Kúpna zmluva v znení dodatku zo dňa 27.02.2017 27.02.2017 39.500 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Úspory v peňažnom ústave úspory rok 2019 8.963,02 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie 05.01.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (22)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/75/07/2021 29.07.2021 2 Pv 187/19/4404 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/74/07/2021 16.07.2021 1 Pv 367/20/4404 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/72/06/2021 09.07.2021 1 Pv 340/20/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/60/04/2021 19.04.2021 2 Pv 432/20/4404 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/45/02/2021 15.02.2021 2 Pv 49/19/4404 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/86/07/2020 19.08.2020 2 Pv 49/19/4404 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/64/05/2020 04.06.2020 2 Pv 530/18/4404 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/50/03/2020 13.03.2020 2 Pv 47/20/4404 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/37/01/2020 24.01.2020 1 Pv 262/18/4404 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/112/12/2019 20.01.2020 2 Pv 303/19/4404 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/105/10/2019 07.11.2019 1 Pv 245/19/4404 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/75/07/2021 (pdf, 108 KB) 29.07.2021 2 Pv 187/19/4404 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/74/07/2021 (pdf, 124 KB) 16.07.2021 1 Pv 367/20/4404 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/72/06/2021 (pdf, 91 KB) 09.07.2021 1 Pv 340/20/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/60/04/2021 (pdf, 137 KB) 19.04.2021 2 Pv 432/20/4404 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/45/02/2021 (pdf, 108 KB) 15.02.2021 2 Pv 49/19/4404 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/86/07/2020 (pdf, 109 KB) 19.08.2020 2 Pv 49/19/4404 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/64/05/2020 (pdf, 110 KB) 04.06.2020 2 Pv 530/18/4404 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/50/03/2020 (pdf, 133 KB) 13.03.2020 2 Pv 47/20/4404 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/37/01/2020 (pdf, 108 KB) 24.01.2020 1 Pv 262/18/4404 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/112/12/2019 (pdf, 117 KB) 20.01.2020 2 Pv 303/19/4404 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/105/10/2019 (pdf, 119 KB) 07.11.2019 1 Pv 245/19/4404 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.