Mgr. Jakub Mikuda

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Banská Bystrica.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2018-02-12 139 000 € 139 000 €
garáž kúpna zmluva 2018-02-12 18 000 € 18 000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
účet Tatra banka, a.s. a účet ČSOB, a.s. úspory z platu 2023 14454,- € 14454,- €
OMV Honda Civic leasingová zmluva do užívania s prevodom vlastníctva 2022-03-11 30000,-€ 28 000,- €
Cenný papier a investícia do realitného fondu § 31 a § 36 zákona č. 566/2001 2022-07-26 10050,- € 10050,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2024-06-12 139 000 € 139 000 €
garáž kúpna zmluva 2024-06-12 18 000 € 18 000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
účet Tatra banka, a.s. a účet ČSOB, a.s. úspory z platu 2022 20000,- € 20000,- €
Cenný papier kúpna zmluva 2022-08-26 5000,- € 5000,- €
OMV Honda Civic leasingová zmluva do užívania s prevodom vlastníctva 2022-03-11 30000,-€ 28 000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2020-02-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2024-06-12 139 000 € 139 000 €
garáž kúpna zmluva 2024-06-12 18 000 € 18 000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
účet Tatra banka, a.s. a účet ČSOB, a.s. úspory z platu 2021 15000,- € 15000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2020-02-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2024-06-12 139 000 € 39 000 €
garáž kúpna zmluva 2024-06-12 18 000 € 18 000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
účet Tatra banka, a.s. a účet ČSOB, a.s. úspory z platu 2020 18800,- € 18800,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2020-02-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2024-06-12 139 000 € 139 000 €
garáž kúpna zmluva 2024-06-12 18 000 € 18 000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
účet Tatra banka, a. s. úspory z platu 2019 10 000 € 10 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2018-01-01
hypotekárny úver 2018-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2018-02-12
garáž kúpna zmluva 2018-02-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
účet Tatra banka, a. s. úspory z platu 2018 7000 eur 7000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2018-01-01
hypotekárny úver 2018-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (39)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/606/05/2023 2023-06-09 1 Kv 55/22/6600 § 124 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/606/05/2023 (pdf, 140 KB) 2023-07-09 1 Kv 55/22/6600 § 124 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/359/03/2023 2023-04-06 1 Kv 54/22/6600 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/1136/12/2021 2022-01-06 1 Kv 2/21/6600 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/128/09/2020 2020-10-01 2 Pv 230/20/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/114/08/2020 2020-08-21 1 Pv 383/18/6601 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/113/08/2020 2020-08-21 1 Pv 383/18/6601 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/96/06/2020 2020-09-26 3 Pv 162/20/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/134/10/2019 2019-11-14 3 Pv 115/19/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/58/04/2019 2019-05-14 2 Pv 25/19/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/49/04/2019 2019-04-26 3 Pv 282/18/6601 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/16/02/2019 2019-02-13 3 Pv 265/17/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/203/11/2018 2018-11-24 3 Pv 236/18/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/217/11/2018 2018-11-15 2 Pv 71/18/6601 § 378 – Týranie zvierat Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/73/03/2018 2018-04-07 1 Pv 60/18/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/53/02/2018 2018-02-13 2 Pv 368/16/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/165/12/2017 2017-12-19 1 Pv 91/16/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/102/06/2017 2017-07-04 3 Pv 59/17/6601 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/118/07/2018 2018-09-04 2 Pv 11/18/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/1274/12/2023 2024-01-06 1 Kv 15/20/6600 § 222 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/1274/12/2023 (pdf, 164 KB) 2024-01-06 1 Kv 15/20/6600 § 222 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/606/05/2023 (pdf, 140 KB) 2023-06-09 1 Kv 55/22/6600 § 124 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/359/03/2023 (pdf, 141 KB) 2023-04-06 1 Kv 54/22/6600 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/1136/12/2021 (pdf, 185 KB) 2022-01-06 1 Kv 2/21/6600 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/128/09/2020 (pdf, 129 KB) 2020-10-01 2 Pv 230/20/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/113/08/2020 (pdf, 104 KB) 2020-08-21 1 Pv 383/18/6601 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/114/08/2020 (pdf, 104 KB) 2020-08-21 1 Pv 383/18/6601 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/96/06/2020 (pdf, 120 KB) 2020-09-26 3 Pv 162/20/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/134/10/2019 (pdf, 112 KB) 2019-11-14 3 Pv 115/19/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/58/04/2019 (pdf, 115 KB) 2019-05-14 2 Pv 25/19/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/49/04/2019 (pdf, 113 KB) 2019-04-26 3 Pv 282/18/6601 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/16/02/2019 (pdf, 107 KB) 2019-02-13 3 Pv 265/17/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/203/11/2018 (pdf, 137 KB) 2018-11-24 3 Pv 236/18/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/217/11/2018 (pdf, 120 KB) 2018-11-15 2 Pv 71/18/6601 § 378 – Týranie zvierat Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/118/07/2018 (pdf, 134 KB) 2018-09-04 2 Pv 11/18/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/73/03/2018 (pdf, 111 KB) 2018-04-07 1 Pv 60/18/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/53/02/2018 (pdf, 130 KB) 2018-02-13 2 Pv 368/16/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/165/12/2017 (pdf, 153 KB) 2017-12-19 1 Pv 91/16/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/102/06/2017 (pdf, 127 KB) 2017-07-04 3 Pv 59/17/6601 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.