JUDr. Branislav Murgaš

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trenčín.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom kúpa 2016-04-04 162.000,- Eur vrátane pozemkov
pozemok kúpa 2016-04-04 v cene domu
pozemok kúpa 2016-04-04 v cene domu
pozemok kúpa 2016-04-04 v cene domu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zariadenie domu kúpa 2015-2016 10.000,- Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v bankách úspory z platu 2018 - 2020
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2016
pôžička 2019-02-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom kúpa 2016-04-04 162.000,- Eur vrátane pozemkov
pozemok kúpa 2016-04-04 v cene domu
pozemok kúpa 2016-04-04 v cene domu
pozemok kúpa 2016-04-04 v cene domu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zariadenie domu kúpa 2015-2016 10.000,- Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2016
pôžička 2019-02-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2016-04-04
pozemok kúpa 2016-04-04
pozemok kúpa 2016-04-04
pozemok kúpa 2016-04-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zariadenie domu kúpa 2015-2016 10.000,- Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2016
hypotekárny úver 2016-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2016-04-04
pozemok kúpa 2016-04-04
pozemok kúpa 2016-04-04
pozemok kúpa 2016-04-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zariadenie domu kúpa 2015-2016 10.000,- Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2016
hypotekárny úver 2016-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2016-04-04
pozemok kúpa 2016-04-04
pozemok kúpa 2016-04-04
pozemok kúpa 2016-04-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu kúpa 2015-2016
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2016
hypotekárny úver 2016-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2014-04-01
pozemok kúpa 2014-04-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadenie kúpa 2011-12-31
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2015-06-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2014-04-01
pozemok kúpa 2014-04-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadenie kúpa 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2012-03-14
bytové zariadenie kúpa 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
pozemok kúpa 2012-09-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
automobil kúpa 2012-03-14
bytové zariadenie kúpa 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.