JUDr. Peter Néč

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt Darovacia zmluva 2010-05-31 30.000,- € 30.000,- €
rodinný dom Darovacia zmluva 1999-01-04 500.000,- SKK 500.000,- SKK
zastavené plochy a nádvoria Darovacia zmluva 1999-01-04 200.000,- SKK 200.000,- SKK
záhrady Kúpna zmluva 2013-04-17 14.000,- € 14.000,- €
rodinný dom Kúpna zmluva 2016-06-06 45.000,-€ 45.000,- €
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2016-06-06 10.000,- € 10.000,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky úspory z platu 2023-12-31 33.000,- € 33.000,- €
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-12-20 20.310,- € 20 310,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
konečný užívateľ motorového vozidla kúpna zmluva č. LZC/22/01553 2022-11-23 28.210,20 € 47.017,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zmluva o poskytnutí úveru na bývanie č. 735437 2022-04-27
Zmluva o spotrebiteľskom úvere vo forme leasingu č. LZC/22/01553 2022-11-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt Darovacia zmluva 2010-05-31 30.000,- € 30.000,- €
rodinný dom Darovacia zmluva 1999-01-04 500.000,- SKK 500.000,- SKK
zastavené plochy a nádvoria Darovacia zmluva 1999-01-04 200.000,- SKK 200.000,- SKK
záhrady Kúpna zmluva 2013-04-17 14.000,- € 14.000,- €
rodinný dom Kúpna zmluva 2016-06-06 45.000,-€ 45.000,- €
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2016-06-06 10.000,- € 10.000,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky úspory z platu 2022-12-31 27.400,- € 27.400,- €
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-12-20 20.310,- € 20 310,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
konečný užívateľ motorového vozidla kúpna zmluva č. LZC/22/01553 2022-11-23 28.210,20 € 47.017,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zmluva o poskytnutí úveru na bývanie č. 735437 2022-04-27
Zmluva o spotrebiteľskom úvere vo forme leasingu č. LZC/22/01553 2022-11-23
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt Darovacia zmluva 2010-05-31 30.000,- € 30.000,- €
rodinný dom Darovacia zmluva 1999-01-04 500.000,- SKK 500.000,- SKK
zastavené plochy a nádvoria Darovacia zmluva 1999-01-04 200.000,- SKK 200.000,- SKK
záhrady Kúpna zmluva 2013-04-17 14.000,- € 14.000,- €
rodinný dom Kúpna zmluva 2016-06-06 45.000,-€ 45.000,- €
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2016-06-06 10.000,- € 10.000,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky úspory z platu 2021-12-31 41.200,- € 41.200,- €
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-12-20 20.310,- € 20 310,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2021-08-03
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt Darovacia zmluva 2010-05-31 30.000,- € 30.000,- €
rodinný dom Darovacia zmluva 1999-01-04 500.000,- SKK 500.000,- SKK
zastavené plochy a nádvoria Darovacia zmluva 1999-01-04 200.000,- SKK 200.000,- SKK
záhrady Kúpna zmluva 2013-04-17 14.000,- € 14.000,- €
rodinný dom Kúpna zmluva 2016-06-06 45.000,-€ 45.000,- €
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2016-06-06 10.000,- € 10.000,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky úspory z platu 2020-12-31 26.307,99 € 26.307,99 €
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-12-20 20.310,- € 20 310,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2018-02-15
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt Darovacia zmluva 2010-05-31 30.000,- € 30.000,- €
rodinný dom Darovacia zmluva 1999-01-04 500.000,- SKK 500.000,- SKK
zastavené plochy a nádvoria Darovacia zmluva 1999-01-04 200.000,- SKK 200.000,- SKK
záhrady Kúpna zmluva 2013-04-17 14.000,- € 14.000,- €
rodinný dom Kúpna zmluva 2016-06-06 45.000,-€ 45.000,- €
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2016-06-06 10.000,- € 10.000,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky úspory z platu 2018-12-31 31.838,03 € 31.838,03 €
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-12-20 20.310,- € 20 310,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2018-02-15
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Darovacia zmluva 2010-05-31
rodinný dom Darovacia zmluva 1999-01-04
zastavené plochy a nádvoria Darovacia zmluva 1999-01-04
záhrady Kúpna zmluva 2013-04-17
rodinný dom Kúpna zmluva 2016-06-06
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2016-06-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky úspory z platu 2018-12-31 26 476,30 € 26 476,30 €
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-12-20 20.310,- € 20 310,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2018-02-15
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Darovacia zmluva 2010-05-31
rodinný dom Darovacia zmluva 1999-01-04
zastavené plochy a nádvoria Darovacia zmluva 1999-01-04
záhrady Kúpna zmluva 2013-04-17
rodinný dom Kúpna zmluva 2016-06-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky úspory z platu 2017-12-31 22 400,52 € 22 400,52 €
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-12-20 20.310,- € 20 310,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-05-09
hypotekárny úver 2016-05-09
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Darovacia zmluva 2010-05-31
rodinný dom Darovacia zmluva 1999-01-04
zastavené plochy a nádvoria Darovacia zmluva 1999-01-04
záhrady Kúpna zmluva 2013-04-17
rodinný dom Kúpna zmluva 2016-06-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo KIA CEED SW Kúpna zmluva 2010-12-23 18460,- € 18460,- €
peňažné prostriedky úspory z platu 2016-12-31 35 025,31 € 35 025,31 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-05-09
hypotekárny úver 2016-05-09
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Darovacia zmluva 2010-05-31
rodinný dom Darovacia zmluva 1999-01-04
zastavené plochy a nádvoria Darovacia zmluva 1999-01-04
záhrady Kúpna zmluva 2013-04-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo KIA CEED SW Kúpna zmluva 2010-12-23
peňažné prostriedky úspory z platu 2015-12-31
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Darovacia zmluva 2010-05-31
rodinný dom Darovacia zmluva 1999-01-04
zastavené plochy a nádvoria Darovacia zmluva 1999-01-04
záhrady Kúpna zmluva 2013-04-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo KIA CEED SW Kúpna zmluva 2010-12-23
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Darovacia zmluva 2010-05-31
rodinný dom Darovacia zmluva 1999-01-04
zastavené plochy a nádvoria Darovacia zmluva 1999-01-04
záhrady Kúpna zmluva 2013-04-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo KIA CEED SW Kúpna zmluva 2010-12-23
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Darovacia zmluva 2010-05-31
rodinný dom Darovacia zmluva 1999-01-04
zastavené plochy a nádvoria Darovacia zmluva 1999-01-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo KIA CEED SW Kúpna zmluva 2010-12-23
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
finančné prostriedky hypotéka 2011-11-09
finančné prostriedky hypotéka 2010-08-20
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom darovacia zmluva 1999-01-04
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1999-01-04
byt darovacia zmluva 2010-05-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo kúpna zmluva 2010-12-23
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze hypotéka 2010-08-20
peniaze hypotéka 2011-11-09
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (12)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/12/11/2014 (rtf, 52 KB) 2014-10-14 Kv 83/14/6600 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/3/04/2013 (rtf, 52 KB) 2013-04-06 Kv 46/07/6600 § 187 – Nedovol.výroby a držanie omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/265/02/2022 2022-03-08 1 Kv 23/21/6600 § 147 – Zabitie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/904/10/2021 2021-10-29 1 Kv 42/20/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/100/01/2020 2020-02-14 Kv 52/17/6600 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/40/07/2017 2017-10-20 Kv 24/15/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/34/04/2017 2017-05-19 Kv 24/16/6600 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/265/02/2022 (pdf, 200 KB) 2022-03-08 1 Kv 23/21/6600 § 147 – Zabitie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/904/10/2021 (pdf, 134 KB) 2021-10-29 1 Kv 42/20/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/100/01/2020 (pdf, 402 KB) 2020-02-14 Kv 52/17/6600 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/40/07/2017 (pdf, 145 KB) 2017-10-20 Kv 24/15/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/34/04/2017 (pdf, 109 KB) 2017-05-19 Kv 24/16/6600 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.