Mgr. Eva Oršanská

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2003-04-04 100.000,-Sk
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-30 10.000,- Eur
dom dedičstvo 2010 20.000,-Eur
pozemok dedičstvo 2010 2.000,- Eur
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2010 3.000,-Eur
orná pôda kúpna zmluva 2013-12-16 25.000,- Eur
trvalý trávnatý porast, ostatná plocha kúpna zmluva 2020-05-19 28.000,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie bytu kúpa 2002 7.000 Eur 7.000 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky úspory z platu 2023-12-31 10.297,57 Eur 10.297,57 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2003-04-04 100.000,-Sk
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-30 10.000,- Eur
dom dedičstvo 2010 20.000,-Eur
pozemok dedičstvo 2010 2.000,- Eur
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2010 3.000,-Eur
orná pôda kúpna zmluva 2013-12-16 25.000,- Eur
trvalý trávnatý porast, ostatná plocha kúpna zmluva 2020-05-19 28.000,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2012-12-31 15.000 Eur
zariadenie bytu kúpa 2002 7.000 Eur
peniaze úspory z platu 2013-12-31 15.000 Eur
peniaze úspory z platu 2014-12-31 26.663 Eur
peniaze úspory z platu 2015-12-31 14.404,48
peniaze úspory z platu 2016-12-31 17.189,34
peniaze úspory z platu 2021-12-31 8.061,26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2003-04-04 100.000,-Sk
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-30 10.000,- Eur
dom dedičstvo 2010 20.000,-Eur
pozemok dedičstvo 2010 2.000,- Eur
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2010 3.000,-Eur
orná pôda kúpna zmluva 2013-12-16 25.000,- Eur
trvalý trávnatý porast, ostatná plocha kúpna zmluva 2020-05-19 28.000,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2012-12-31 15.000 Eur
zariadenie bytu kúpa 2002 7.000 Eur
peniaze úspory z platu 2013-12-31 15.000 Eur
peniaze úspory z platu 2014-12-31 26.663 Eur
peniaze úspory z platu 2015-12-31 14.404,48
peniaze úspory z platu 2016-12-31 17.189,34
peniaze úspory z platu 2021-12-31 8.061,26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2003-04-04 100.000,-Sk
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-30 10.000,- Eur
dom dedičstvo 2010 20.000,-Eur
pozemok dedičstvo 2010 2.000,- Eur
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2010 3.000,-Eur
orná pôda kúpna zmluva 2013-12-16 25.000,- Eur
trvalý trávnatý porast, ostatná plocha kúpna zmluva 2020-05-19 28.000,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2012-12-31 15.000 Eur
zariadenie bytu kúpa 2002 7.000 Eur
peniaze úspory z platu 2013-12-31 15.000 Eur
peniaze úspory z platu 2014-12-31 26.663 Eur
peniaze úspory z platu 2015-12-31 14.404,48
peniaze úspory z platu 2016-12-31 17.189,34
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2003-04-04 100.000,-Sk
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-30 10.000,- Eur
dom dedičstvo 2010 20.000,-Eur
pozemok dedičstvo 2010 2.000,- Eur
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2010 3.000,-Eur
orná pôda kúpna zmluva 2013-12-16 25.000,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2012-12-31 15.000 Eur
zariadenie bytu kúpa 2002 7.000 Eur
peniaze úspory z platu 2013-12-31 15.000 Eur
peniaze úspory z platu 2014-12-31 26.663 Eur
peniaze úspory z platu 2015-12-31 14.404,48
peniaze úspory z platu 2016-12-31 17.189,34
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2003-04-04
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-30
dom dedičstvo 2010
pozemok dedičstvo 2010
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2010
orná pôda kúpna zmluva 2013-12-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2012-12-31 15.000 Eur
zariadenie bytu kúpa 2002 7.000 Eur
peniaze úspory z platu 2013-12-31 15.000 Eur
peniaze úspory z platu 2014-12-31 26.663 Eur
peniaze úspory z platu 2015-12-31 14.404,48
peniaze úspory z platu 2016-12-31 17.189,34
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2003-04-04
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-30
dom dedičstvo 2010
pozemok dedičstvo 2010
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2010
orná pôda kúpna zmluva 2013-12-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2012-12-31 15.000 Eur
zariadenie bytu kúpa 2002 7.000 Eur
peniaze úspory z platu 2013-12-31 15.000 Eur
peniaze úspory z platu 2014-12-31 26.663 Eur
peniaze úspory z platu 2015-12-31 14.404,48
peniaze úspory z platu 2016-12-31 17.189,34
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2003-04-04
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-30
dom dedičstvo 2010
pozemok dedičstvo 2010
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2010
orná pôda kúpna zmluva 2013-12-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2012-12-31 15.000 Eur
zariadenie bytu kúpa 2002 7.000 Eur
peniaze úspory z platu 2013-12-31 15.000 Eur
peniaze úspory z platu 2014-12-31 26.663 Eur
peniaze úspory z platu 2015-12-31 14.404,48
peniaze úspory z platu 2016-12-31 17.189,34
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2003-04-04
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-30
dom dedičstvo 2010
pozemok dedičstvo 2010
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2010
orná pôda kúpna zmluva 2013-12-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-12-31
zariadenie bytu kúpa 2002
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2003-04-04
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-30
dom dedičstvo 2010
pozemok dedičstvo 2010
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2010
orná pôda kúpna zmluva 2013-12-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-12-31
zariadenie bytu kúpa 2002
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2003-04-04
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-30
dom dedičstvo 2010
pozemok dedičstvo 2010
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2010
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-12-31
zariadenie bytu kúpa 2002
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2003-04-04
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-30
dom dedičstvo 2010
pozemok dedičstvo 2010
zastavené plochy a nádvoria dedičstvo 2010
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
zariadenie bytu kúpa 2002
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.