JUDr. Hana Otiepková

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria, rodinný dom kúpa 1998-05-11 33.194,-Eur 33.194,-Eur
orná pôda dedením 1994-09-27 53,-Eur 53,-Eur
orná pôda dedením 1995-07-24 42,-Eur 42,-Eur
rodinný dom dedením 1995-07-24 540,-Eur 540,-Eur
záhrada, zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-04-06 6.638,80,-Eur 6.638,80,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Dodge Nitro kúpa-leasing 2014-01-01 19.500,-Eur 19.500,-Eur
osobné motorové vozidlo Range Rover kúpa jún 2018 18.000,-Eur 18.000,-Eur
osobné motorové vozidlo VW Passat osobné motorové vozidlo VW Passat 2022-11-01 22.000,-Eur 22.000,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo Mini Cooper máj 2017 5.000,-Eur
zariadenie domu,sanita v priebehu roka 2023 8.700,-Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-05-11
rodinný dom kúpa 1998-05-11
záhrada, zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-04-06
orná pôda dedením 1994-09-27
orná pôda dedením 1995-07-24
rodinný dom dedením 1995-07-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Dodge Nitro leasing 2014-01-01 19.500 Eur 19.500 Eur
osobné motorové vozidlo Range Rover kúpa jún 2018 18.000 Eur 18.000 Eur
osobné motorové vozidlo Škoda Octavia kúpa 2020-08-01 20.000,-Eur 20.000,- Eur
osobné motorové vozidlo VW Passat kúpa 2022-11-01 22.000,-Eur 22.000,-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky úspory z platu a z odchodného manžela 2022 8.100,-Eur 8.100,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo zn. Mini Cooper máj 2017 5.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2020-08-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-05-11
rodinný dom kúpa 1998-05-11
záhrada, zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-04-06
orná pôda dedením 1994-09-27
orná pôda dedením 1995-07-24
rodinný dom dedením 1995-07-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Dodge Nitro leasing 2014-01-01 19.500 Eur 19.500 Eur
osobné motorové vozidlo Range Rover kúpa jún 2018 18.000 Eur 18.000 Eur
osobné motorové vozidlo Škoda Octavia kúpa 2020-08-01 20.000,-Eur 20.000,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo zn. Mini Cooper máj 2017 5.000 Eur
osobné motorové vozidlo zn. Dodge Nitro 2014-01-01 19.500 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2003-10-20
spotrebný úver 2018-06-25
spotrebný úver 2020-08-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-05-11
rodinný dom kúpa 1998-05-11
záhrada, zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-04-06
orná pôda dedením 1994-09-27
orná pôda dedením 1995-07-24
rodinný dom dedením 1995-07-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Dodge Nitro leasing 2014-01-01 19.500 Eur 19.500 Eur
osobné motorové vozidlo Range Rover kúpa jún 2018 18.000 Eur 18.000 Eur
osobné motorové vozidlo Škoda Octavia kúpa 2020-08-01 20.000,-Eur 20.000,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo zn. Mini Cooper máj 2017 5.000 Eur
osobné motorové vozidlo zn. Dodge Nitro 2014-01-01 19.500 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2003-10-20
spotrebný úver 2018-06-25
spotrebný úver 2020-08-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, zastavaná plocha a nádvorie kúpa 1998-05-11 33.194,-eur -
záhrada, zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-04-06 6.638,80 eur -
orná pôda dedením 1994-09-27 - 53,-eur
orná pôda dedením 1995-07-24 - 42,-eur
rodinný dom dedením 1995-09-27 - 540,70 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Dodge Nitro leasing 2014-01-01 19.500 Eur 19.500 Eur
osobné motorové vozidlo Range Rover kúpa jún 2018 18.000 Eur 18.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo zn. Mini Cooper máj 2017 5.000 Eur
osobné motorové vozidlo zn. Dodge Nitro 2014-01-01 19.500 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2003-10-20
spotrebný úver 2017-05-04
spotrebný úver 2018-06-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-05-11
rodinný dom kúpa 1998-05-11
záhrada, zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-04-06
orná pôda dedením 1994-09-27
orná pôda dedením 1995-07-24
rodinný dom dedením 1995-07-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Dodge Nitro leasing 2014-01-01 19.500 Eur 19.500 Eur
osobné motorové vozidlo Range Rover kúpa jún 2018 18.000 Eur 18.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo zn. Mini Cooper máj 2017 5.000 Eur
osobné motorové vozidlo zn. Dodge Nitro 2014-01-01 19.500 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2003-10-20
spotrebný úver 2009-12-20
spotrebný úver 2017-05-04
spotrebný úver 2018-06-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-05-11
rodinný dom kúpa 1998-05-11
záhrada, zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-04-06
orná pôda dedením 1994-09-27
orná pôda dedením 1995-07-24
rodinný dom dedením 1995-07-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Dodge Nitro leasing 2014-01-01 19.500 Eur 19.500 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo zn. Mini Cooper máj 2017 5.000 Eur
osobné motorové vozidlo zn. Dodge Nitro 2014-01-01 19.500 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2003-10-20
úver na bývanie 2008-06-20
spotrebný úver 2009-12-20
spotrebný úver 2017-05-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-05-11
rodinný dom kúpa 1998-05-11
záhrada kúpa 1998-04-06
orná pôda/podiel dedením 1995-07-24
rodinný dom/podiel dedením 1995-07-24
zastavané plochy a nádv./podiel dedením 1994-09-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zast.plochy a nádvoria kúpa 1998-05-11
rodinný dom kúpa 1998-05-11
záhrada kúpa 1998-04-06
orná pôda /podiel dedením 1993-07-24
rodinný dom/podiel dedením 1995-07-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo leasing 2014-01-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2003
spotrebný úver 2004
úver na bývanie 2008
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-05-11
rodinný dom kúpa 1998-05-11
záhrada kúpa 1998-04-06
orná pôda/podiel dedením 1995-07-24
rodinný dom/podiel dedením 1995-07-24
zastavané plochy a nádv./podiel dedením 1994-09-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Dodge Nitro leasing 2014-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-05-11
rodinný dom kúpa 1998-05-11
záhrada kúpa 1998-04-06
orná pôda/podiel dedením 1995-07-24
rodinný dom/podiel dedením 1995-07-24
zastavané plochy a nádv./podiel dedením 1994-09-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-05-11
rodinný dom kúpa 1998-05-11
záhrada kúpa 1998-04-06
orná pôda/podiel dedením 1995-07-24
rodinný dom/podiel dedením 1995-07-24
zastavané plochy a nádv./podiel dedením 1994-09-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-05-11
rodinný dom kúpa 1998-05-11
záhrada kúpa 1998-04-06
orná pôda/podiel dedením 1995-07-24
rodinný dom/podiel dedením 1995-07-24
zastavané plochy a nádvoria/podiel dedením 1994-09-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze odchodné 2011-05-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
 • Keď pár faciek nestačí · SME
  Viete, koľkokrát musíte zmlátiť svoju ženu, aby ste sa dopustili trestného činu? A tušíte, pri akých pohnútkach ani šesť bitiek nestačí, aby šlo o trestný čin? A myslíte, že prokuratúra, ktorá takéto…

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.