Mgr. Michal Panák

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Žilina.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Dom Kúpna zmluva 2002-01-21 8232 €
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Kúpna zmluva 2002-01-21 4116 €
Trvalé trávne porasty o výmere 394 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07 22064 €
Orná pôda o výmere 611 m2 Zámenná zmluva 2015-08-31 4000 €
Záhrada o výmere 40 m2 Zámenná zmluva 2015-08-31 300 €
Dom Kúpna zmluva 2019-11-22 3500 €
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Kúpna zmluva 2019-11-22 viď dom
Záhrada o výmere 448 m2 Kúpna zmluva 2019-11-22 viď dom
Ostatná plocha o výmere 139 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07 7784 €
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 192 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07 10752 €
Rodinný dom Výstavba 2023-12-31 235000 € 235000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2012-09-17 19990 € 6600 €
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2019-11-25 35500 € 25000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Finančné prostriedky Úspory, čerpanie z úveru postupne od r. 1999 63000 € 63000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pôžička 2012-09-05
Úver (po navýšení) 2019-08-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Dom Kúpna zmluva 2002-01-21 8232 €
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Kúpna zmluva 2002-01-21 4116 €
Trvalé trávne porasty o výmere 394 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07 22064 €
Orná pôda o výmere 611 m2 Zámenná zmluva 2015-08-31 4000 €
Záhrada o výmere 40 m2 Zámenná zmluva 2015-08-31 300 €
Dom Kúpna zmluva 2019-11-22 3500 €
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Kúpna zmluva 2019-11-22 viď dom
Záhrada o výmere 448 m2 Kúpna zmluva 2019-11-22 viď dom
Ostatná plocha o výmere 139 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07 7784 €
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 192 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07 10752 €
Rodinný dom Výstavba 2022-12-31 230000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2012-09-17 19990 € 8000 €
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2019-11-25 35500 € 29000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Finančné prostriedky Úspory, čerpanie z úveru postupne od r. 1999 62000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pôžička 2012-09-05
Úver (po navýšení) 2019-08-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Dom Kúpna zmluva 2002-01-21 8232 €
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Kúpna zmluva 2002-01-21 4116 €
Trvalé trávne porasty o výmere 394 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07 22064 €
Orná pôda o výmere 611 m2 Zámenná zmluva 2015-08-31 4000 €
Záhrada o výmere 40 m2 Zámenná zmluva 2015-08-31 300 €
Dom Kúpna zmluva 2019-11-22 3500 €
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Kúpna zmluva 2019-11-22 viď dom
Záhrada o výmere 448 m2 Kúpna zmluva 2019-11-22 viď dom
Ostatná plocha o výmere 139 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07 7784 €
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 192 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07 10752 €
Rodinný dom Výstavba 2021-12-31 210000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2012-09-17 19990 € 5000 €
Finančné prostriedky Úspory, čerpanie z úveru postupne od r. 1999 90000 €
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2019-11-25 35500 € 29000 €
Finančné prostriedky Dar 2021-06-15 10000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pôžička 2012-09-05
Úver (po navýšení) 2019-08-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Dom Kúpna zmluva 2002-01-21 8232 €
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Kúpna zmluva 2002-01-21 4116 €
Trvalé trávne porasty o výmere 394 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07 22064 €
Orná pôda o výmere 611 m2 Zámenná zmluva 2015-08-31 4000 €
Záhrada o výmere 40 m2 Zámenná zmluva 2015-08-31 300 €
Dom Kúpna zmluva 2019-11-22 3500 €
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Kúpna zmluva 2019-11-22 viď dom
Záhrada o výmere 448 m2 Kúpna zmluva 2019-11-22 viď dom
Ostatná plocha o výmere 139 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07 7784 €
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 192 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07 10752 €
Rozostavaný dom Výstavba 2020-12-31 160000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2012-09-17 19990 € 5000 €
Peniaze, úspory Mzda postupne od r. 1999 25000 €
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2019-11-25 35500 € 29000 €
Finančné prostriedky Dar 2020 30000 €
Finančné prostriedky Výplata poistiek 2020 9996,33 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pôžička 2012-09-05
Úver (po navýšení) 2019-08-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Dom Kúpna zmluva 2002-01-21 8232 €
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Kúpna zmluva 2002-01-21 4116 €
Trvalé trávne porasty o výmere 725 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07 40600 €
Orná pôda o výmere 611 m2 Zámenná zmluva 2015-08-31 4000 €
Záhrada o výmere 40 m2 Zámenná zmluva 2015-08-31 300 €
Dom Kúpna zmluva 2019-11-22 3500 €
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Kúpna zmluva 2019-11-22 viď dom
Záhrada o výmere 448 m2 Kúpna zmluva 2019-11-22 viď dom
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2012-09-17 19990 € 5200 €
Peniaze, úspory Mzda postupne od r. 1999 5000 €
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2019-11-25 35500 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pôžička 2012-09-05
Úver 2019-08-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Dom Kúpna zmluva 2002-01-21
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Kúpna zmluva 2002-01-21
Trvalé trávne porasty o výmere 725 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07
Orná pôda o výmere 611 m2 Zámenná zmluva 2015-08-31
Záhrada o výmere 40 m2 Zámenná zmluva 2015-08-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2011-08-07 19275.99 € 6000 €
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2012-09-17 19990 € 9000 €
Peniaze, úspory Mzda 2015-12-31 21000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pôžička 2012-09-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Dom Kúpna zmluva 2002-01-21
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Kúpna zmluva 2002-01-21
Trvalé trávne porasty o výmere 725 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07
Orná pôda o výmere 611 m2 Zámenná zmluva 2015-08-31
Záhrada o výmere 40 m2 Zámenná zmluva 2015-08-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2011-08-07 19275.99 € 7000 €
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2012-09-17 19990 € 11000 €
Peniaze, úspory Mzda 2015-12-31 14000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2013-12-09
Pôžička 2012-09-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Dom Kúpna zmluva 2002-01-21
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Kúpna zmluva 2002-01-21
Trvalé trávne porasty o výmere 725 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07
Orná pôda o výmere 611 m2 Zámenná zmluva 2015-08-31
Záhrada o výmere 40 m2 Zámenná zmluva 2015-08-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2011-08-07 19275.99 € 7500 €
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2012-09-17 19990 € 11000 €
Peniaze, úspory Mzda 2015-12-31 15000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2013-12-09
Pôžička 2012-09-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Dom Kúpna zmluva 2002-01-21
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Kúpna zmluva 2002-01-21
Trvalé trávne porasty o výmere 725 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07
Orná pôda o výmere 611 m2 Zámenná zmluva 2015-08-31
Záhrada o výmere 40 m2 Zámenná zmluva 2015-08-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2011-08-07
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2012-09-17
Súhrn zostatkov na bežných účtoch Mzda 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2013-12-09
Pôžička 2012-09-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Dom Kúpna zmluva 2002-01-21
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Kúpna zmluva 2002-01-21
Trvalé trávne porasty o výmere 725 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07
Orná pôda o výmere 570 m2 Kúpna zmluva 2014-01-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2011-08-07
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2012-09-17
Súhrn zostatkov na bežných účtoch Mzda 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Dom Kúpna zmluva 2002-01-21
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Kúpna zmluva 2002-01-21
Trvalé trávne porasty o výmere 725 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2011-08-07
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2012-09-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Dom Kúpna zmluva 2002-01-21
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Kúpna zmluva 2002-01-21
Trvalé trávne porasty o výmere 725 m2 Kúpna zmluva 2012-12-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2011-08-07
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2012-09-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Dom Kúpna zmluva 2002-01-21
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Kúpna zmluva 2002-01-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2008-02-20
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2011-08-07
Finančné prostriedky úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.