JUDr. Aurel Pardubský

The prosecutor is appointed to Úrad špeciálnej prokuratúry.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2008-02-21 170.000 eur 170.000 eur
pozemok pod bytovým domom, spoločné časti domu kúpna zmluva 2008-02-21 (v cene bytu)
nebytový priestor v bytovom dome (garáž) kúpna zmluva 2008-02-21 (v cene bytu)
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-05-03 32.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peňažná pohľadávka zmluva o budúcej zmluve o kúpe bytu 2022-11-10 530.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné úspory v banke 2022-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2008-02-21 170.000 eur 170.000 eur
pozemok pod bytovým domom, spoločné časti domu kúpna zmluva 2008-02-21 (v cene bytu)
nebytový priestor v bytovom dome (garáž) kúpna zmluva 2008-02-21 (v cene bytu)
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-05-03 32.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peňažná pohľadávka zmluva o budúcej zmluve o kúpe bytu 2022-11-10 265.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné úspory v banke 2022-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2008-02-21 170.000 eur 170.000 eur
pozemok pod bytovým domom, spoločné časti domu kúpna zmluva 2008-02-21 (v cene bytu)
nebytový priestor v bytovom dome (garáž) kúpna zmluva 2008-02-21 (v cene bytu)
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-05-03 32.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné úspory v banke 2021-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2008-02-21 170.000 eur 170.000 eur
pozemok pod bytovým domom, spoločné časti domu kúpna zmluva 2008-02-21 (v cene bytu)
nebytový priestor v bytovom dome (garáž) kúpna zmluva 2008-02-21 (v cene bytu)
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-05-03 32.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné úspory v banke 2020-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2008-02-21 170.000 eur 170.000 eur
pozemok pod bytovým domom, spoločné časti domu kúpna zmluva 2008-02-21 (v cene bytu)
nebytový priestor v bytovom dome (garáž) kúpna zmluva 2008-02-21 (v cene bytu)
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-05-03 32.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné úspory v banke 2019-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-02-21
pozemok pod bytovým domom, spoločné časti domu kúpna zmluva 2008-02-21
nebytový priestor v bytovom dome (garáž) kúpna zmluva 2008-02-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-01-27
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-05-03
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné úspory 2018-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-02-21
pozemok pod bytovým domom, spoločné časti domu kúpna zmluva 2008-02-21
nebytový priestor v bytovom dome (garáž) kúpna zmluva 2008-02-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-01-27
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné úspory 2017-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-02-21
pozemok pod bytovým domom, spoločné časti domu kúpna zmluva 2008-02-21
nebytový priestor v bytovom dome (garáž) kúpna zmluva 2008-02-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-01-27
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné úspory 2016-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-02-21
pozemok pod bytovým domom, spoločné časti domu kúpna zmluva 2008-02-21
nebytový priestor v bytovom dome (garáž) kúpna zmluva 2008-02-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-01-27
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné úspory 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-02-21
pozemok pod bytovým domom, spoločné časti domu kúpna zmluva 2008-02-21
nebytový priestor v bytovom dome (garáž) kúpna zmluva 2008-02-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-01-27
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné úspory 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-02-21
pozemok pod bytovým domom, spoločné časti domu kúpna zmluva 2008-02-21
nebytový priestor v bytovom dome (garáž) kúpna zmluva 2008-02-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-01-27
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné úspory 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-02-21
pozemok pod bytovým domom, spoločné časti domu kúpna zmluva 2008-02-21
nebytový priestor v bytovom dome kúpna zmluva 2008-02-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-01-27
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné úspory 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-02-21
pozemok pod bytovým domom, spoločné časti domu kúpna zmluva 2008-02-21
nebytový priestor v bytovom dome kúpna zmluva 2008-02-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-01-27
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (37)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/45/09/2016 2016-10-18 VII/1 Gv 114/15/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/483/12/2014 (rtf, 76 KB) 2014-11-27 VII/1 Gv 8/13/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/392/10/2014 (rtf, 90 KB) 2014-09-23 VII/2 Gv 34/13/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1157/04/2023 2023-04-17 VII/1 Gv 34/23/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/3121/12/2022 2023-01-05 VII/2 Gv 55/20/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2667/10/2022 2022-10-31 VII/2 Gv 70/22/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/48/12/2012 (rtf, 58 KB) 2012-12-04 VII/2 Gv 124/12/1000 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2106/08/2022 2022-08-15 VII/3 Gv 44/20/1000 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/975/03/2022 2022-03-31 VII/2 Gv 98/20/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1459/06/2021 2021-09-03 VII/1 Gv 31/16/1000 § 161 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/551/03/2021 2021-03-04 VII/2 Gv 174/20/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/460/02/2021 2021-02-23 VII/2 Gv 27/19/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/248/02/2019 2019-02-28 VII/1 Gv 156/18/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/227/02/2019 2019-02-06 VII/1 Gv 237/18/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/315/12/2017 2018-01-09 VII/2 Gv 242/17/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/209/08/2017 2017-08-29 VII/2 Gv 123/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/211/07/2018 2018-07-13 VII/2 Gv 146/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/210/07/2018 2018-07-12 VII/2 Gv 145/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/209/07/2018 2018-07-12 VII/2 Gv 144/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/273/01/2024 2024-02-07 VII/3 Gv 53/21/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/273/01/2024 (pdf, 132 KB) 2024-02-07 VII/3 Gv 53/21/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1157/04/2023 (pdf, 134 KB) 2023-04-17 VII/1 Gv 34/23/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/3121/12/2022 (pdf, 355 KB) 2023-01-05 VII/2 Gv 55/20/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2667/10/2022 (pdf, 107 KB) 2022-10-31 VII/2 Gv 70/22/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2106/08/2022 (pdf, 145 KB) 2022-08-15 VII/3 Gv 44/20/1000 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/975/03/2022 (pdf, 105 KB) 2022-03-31 VII/2 Gv 98/20/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1459/06/2021 (pdf, 107 KB) 2021-09-03 VII/1 Gv 31/16/1000 § 161 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/551/03/2021 (pdf, 104 KB) 2021-03-04 VII/2 Gv 174/20/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/460/02/2021 (pdf, 124 KB) 2021-02-23 VII/2 Gv 27/19/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/248/02/2019 (pdf, 133 KB) 2019-02-28 VII/1 Gv 156/18/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/227/02/2019 (pdf, 122 KB) 2019-02-06 VII/1 Gv 237/18/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/211/07/2018 (pdf, 106 KB) 2018-07-13 VII/2 Gv 146/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/210/07/2018 (pdf, 111 KB) 2018-07-12 VII/2 Gv 145/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/209/07/2018 (pdf, 103 KB) 2018-07-12 VII/2 Gv 144/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/315/12/2017 (pdf, 119 KB) 2018-01-09 VII/2 Gv 242/17/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/209/08/2017 (pdf, 103 KB) 2017-08-29 VII/2 Gv 123/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/45/09/2016 (pdf, 137 KB) 2016-10-18 VII/1 Gv 114/15/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.