JUDr. Ľubomír Bobok

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Partizánske.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2011-03-17 95 170
garáž kúpna zmluva 2013-08-26 23 000
chalupa dohoda o BSM 2005-11-14 8298
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
auto VW kúpna zmluva 2013-07-22 49690
peniaze na účte úspory z platu 2020-12-31 51 000
termínovaný účet úspory z platu 2020-12-31 30 100
podielové fondy úspory z platu 2020-12-31 6 300
garantované certifikáty úspory z platu 2020-12-31 39 800
penize na účte úspory z platu 2020-12-31 18 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2011-03-17 95 170
garáž kúpna zmluva 2013-08-26 23 000
chalupa dohoda o BSM 2005-11-14 8298
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
auto VW kúpna zmluva 2013-07-22 49690
peniaze na účte úspory z platu 2019-12-31 41 000
termínovaný účet úspory z platu 2019-12-31 30000
podielové fondy úspory z platu 2019-12-31 6000
garantované certifikáty úspory z platu 2019-12-31 40 000
penize na účte úspory z platu 2019-12-31 4 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2011-03-17
garáž kúpna zmluva 2013-08-26
chalupa dohoda o BSM 2005-11-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
auto VW kúpna zmluva 2013-07-22 49690
peniaze na účte úspory z platu 2031-12-18 35000
termínovaný účet úspory z platu 2018-12-31 30000
podielové fondy úspory z platu 2018-12-31 6000
garantované certifikáty úspory z platu 2018-12-31 39000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2011-03-17
garáž kúpna zmluva 2013-08-26
chalupa dohoda o BSM 2005-11-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
auto VW kúpna zmluva 2013-07-22 49690
peniaze na účte úspory z platu 2017-12-31 35800
termínovaný účet úspory z platu 2017-12-31 30000
podielové fondy úspory z platu 2017-12-31 6200
garantované certifikáty úspory z platu 2017-12-31 39000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chalupa dohoda o BSM 2005-11-14
byt kúpna zmluva 2011-03-17
garáž kúpna zmluva 2013-08-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2016-12-31 61000
peniaze podielové listy 2016-12-31 6000
peniaze terminovaný vklad 2016-12-31 30000
auto VW Touareg kúpna zmluva 2013-07-22 49690
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chalupa dohoda o BSM 2005-11-14
byt kúpna zmluva 2011-03-17
garáž kúpna zmluva 2013-08-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze podielové listy 2015-12-31
peniaze terminovaný vklad 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chalupa dohoda o BSM 2005-11-14
byt kúpna zmluva 2011-03-17
garáž kúpna zmluva 2013-08-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
VW Touareg auto kúpna zmluva 2013-07-22
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze terminovaný vklad 2014-12-31
peniaze podielové listy 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
garáž kúpna zmluva 2013-08-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpna zmluva 2013-07-22
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chalupa dohoda o BSM 2005-11-14
byt kúpna zmluva 2011-03-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chalupa dohoda o BSM 2005-11-14
byt kúpna zmluva 2011-03-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
čerpanie 2 úverov úvery poskytla Tatrabanka
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (46)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/1/01/2017 2017-01-21 Pv 624/08/3305 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/22/09/2016 2016-10-07 Pv 273/16/3305 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/18/07/2016 2016-08-27 Pv 95/16/3305 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/14/05/2016 2016-05-17 Pv 522/14/3305 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/11/04/2016 2016-06-14 Pv 340/15/3305 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/10/04/2016 2016-04-09 Pv 427/15/3305 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/8/03/2016 2016-05-14 Pv 204/15/3305 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/7/03/2016 2016-03-22 Pv 481/15/3305 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/3/02/2016 2016-02-29 Pv 173/13/3305 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/21/09/2015 2015-10-27 Pv 257/14/3305 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/19/07/2015 (rtf, 43 KB) 2015-07-13 Pv 243/15/3305 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/10/05/2015 (rtf, 46 KB) 2015-05-22 Pv 84/15/3305 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/27/09/2014 (rtf, 46 KB) 2014-09-03 Pv 292/14/3305 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/25/08/2014 (rtf, 41 KB) 2014-08-19 Pv 257/14/3305 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/6/04/2014 (rtf, 42 KB) 2014-04-05 Pv 83/14/3305 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/29/01/2014 (rtf, 46 KB) 2014-01-08 Pv 325/12/3305 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/14/07/2013 (rtf, 44 KB) 2013-07-09 Pv 55/13/3305 § 243 – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/22/12/2012 (rtf, 45 KB) 2012-12-11 Pv 325/12/3305 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/672/07/2020 2020-08-15 Pv 175/19/3305 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/378/04/2020 2020-05-27 Pv 283/19/3305 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/277/10/2019 2019-11-04 Pv 133/18/3305 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/124/12/2018 2019-01-26 Pv 80/18/3305 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/79/10/2018 2018-10-30 Pv 24/18/3305 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/15/05/2018 2018-06-05 Pv 133/18/3305 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/17/12/2017 2017-12-12 Pv 68/17/3305 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/16/12/2017 2017-12-12 Pv 212/17/3305 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/10/08/2017 2017-09-11 Pv 107/17/3305 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/672/07/2020 (pdf, 93 KB) 2020-08-15 Pv 175/19/3305 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/378/04/2020 (pdf, 95 KB) 2020-05-27 Pv 283/19/3305 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/277/10/2019 (pdf, 86 KB) 2019-11-04 Pv 133/18/3305 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/124/12/2018 (pdf, 94 KB) 2019-01-26 Pv 80/18/3305 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/79/10/2018 (pdf, 100 KB) 2018-10-30 Pv 24/18/3305 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/15/05/2018 (pdf, 86 KB) 2018-06-05 Pv 133/18/3305 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/17/12/2017 (pdf, 97 KB) 2017-12-12 Pv 68/17/3305 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/16/12/2017 (pdf, 93 KB) 2017-12-12 Pv 212/17/3305 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/10/08/2017 (pdf, 91 KB) 2017-09-11 Pv 107/17/3305 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/1/01/2017 (pdf, 90 KB) 2017-01-21 Pv 624/08/3305 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/22/09/2016 (pdf, 88 KB) 2016-10-07 Pv 273/16/3305 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/18/07/2016 (pdf, 89 KB) 2016-08-27 Pv 95/16/3305 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/14/05/2016 (pdf, 97 KB) 2016-05-17 Pv 522/14/3305 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/11/04/2016 (pdf, 93 KB) 2016-06-14 Pv 340/15/3305 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/10/04/2016 (pdf, 90 KB) 2016-04-09 Pv 427/15/3305 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/8/03/2016 (pdf, 96 KB) 2016-05-14 Pv 204/15/3305 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/7/03/2016 (pdf, 89 KB) 2016-03-22 Pv 481/15/3305 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/3/02/2016 (pdf, 96 KB) 2016-02-29 Pv 173/13/3305 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/21/09/2015 (pdf, 85 KB) 2015-10-27 Pv 257/14/3305 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 4. kole · SME
  Vo 4. kole sme zarátali iba jeden zápas, všetky ostatné sa nehrali pre nepriaznivé počasie. Poradie na čele: 18 - Mária Balážová, Boris Mesároš, 17 - J. Šebík, V. Nemšovský, E. Dubec, Ľ. Števanka, Š. Tóth, atď.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 15. kole · SME
  88 - Milan Bekéni, Šaľa, Roman Kutak, Tomášikovo; 87 - Peter Debnár, Zbehy; 86 - Zuzana Labdíková, Lužianky, Anton Bapčány, D. Obdokovce; 85 - Boris Boďo, Tajná, Jozef Senneš, Nitra
 • Súpisky mužstiev I. triedy · SME
  25. 3. 2008 ... Halgaš Ján, Pikula Peter, Sojak Maroš, Lokša Juraj, Šrot Peter, Ružinský Rastislav, Jablonský Ľubomír, Bobok ... Generálny prokurátor Maroš ...
 • Tipovacia súťaž - poradie po 12. kole · SME
  Víťazom kola je Helena Augustínová, ktorá uhádla 8 zápasov. Poradie na čele: 65 - L. Odráška, H. Kráľová; 64 - V. Matušica, Hájske; 63 - P. Andrášik, Nitra; 62 - M. Rajtárová, Martin n/Ž.; atď.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 10. kole · SME
  52 - Zuzana Brisudová, Č. Hrádok, Igor Kotora, Nitra, Jana Jašiková, Šaľa, Marián Mateička, Behynce; 51 - Lukáš Bíro, Čakajovce
 • Tipovacia súťaž - poradie po 10. kole · SME
  Víťazom kola je Jaroslav Polák z V. Ripnian, ktorý uhádol 9 zápasov! Poradie na čele: 54 - Ladislav Odráška, 53 - Vlado Matušica, 52 - Patrik Andrášik, Jozef Sklenár, atď.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 3. kole · SME
  Deviati tipéri uhádli 8 zápasov. Poradie na čele: 17 - Mária Balážová, Boris Mesároš; 16 - Jozef Šebík, Vladimír Nemšovský, Emil Dubec, Ľubomír Števanka, Štefan Tóth, atď.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 5. kole · SME
  Víťazom kola je Vojtech Borka, ktorý uhádol 9 zápasov. Poradie na čele: 24 - Mária Balážová, Dražovce; 23 - Vladimír Nemšovský, Nitra, Boris Mesároš, Lehota, Filip Dobiáš, Čeľadice; atď.
 • Tipovacia súťaž - konečné poradie po 15. kole · SME
  V 15. kole štyri tipéri uhádli 9 zápasov. Konečné neoficiálne poradie: 85 - Patrik Andrášik, 83 - Ladislav Odráška, 82 - Vlado Matušica, 81 - Marián Pauk; atď.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 6. kole · SME
  Vyšlo až päť remíz. Štyria z vás uhádli osem zápasov. Poradie na čele: 28 - Boris Mesároš, Lehota; 26 - Vladimír Nemšovský, Lívia Šimončíková, Nitra, Jozef Baláž, Šaľa, atď.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 9. kole · SME
  55 - Roman Kutak, Tomášikovo; 52 - Jozef Senneš, Nitra, Ladislav Bogyo, H. Ohaj; 51 - Samko Dubnička, Váhovce, Ivan Tóth, Čakajovce, Zuzana Labdíková, Lužianky, Milan Bekéni, Šaľa
 • Zimná tipovačka - poradie po 10. kole · SME
  53 - Zuzana Chochlíková, D. Krškany; 52 - Ľuboš Baranec, Katarína Magušinová, Vladimír Nemšovský, Nitra; 51 - Juraj Šipoš, Nitra, Margita Pánisová, D. Krškany, Vladimír Guláš, Cabaj-Čápor
 • Tipovacia súťaž - poradie po 9. kole · SME
  51 - Zuzana Chochlíková, D. Krškany; 48 - Ľuboš Baranec, Nitra; 47 - Margita Pánisová, D. Krškany, Peter Solčianský, Vladimír Nemšovský, Nitra
 • Tipovacia súťaž - poradie po 4. kole · SME
  24 - Štefan Deák, Sľažany, Žaneta Gálová, Janíkovce, Pavlína Letková, Nitra, Marián Mateička, Behynce
 • Tipovacia súťaž - poradie po 13. kole · SME
  74 - Juraj Sádovský, Žitavce; 73 - Stanislav Nemček, Janíkovce, František Bojda, Nitra; 72 - Otto Benc, Ladislav Lörincz, Branč
 • Tipovacia súťaž - poradie po 11. kole - oprava · SME
  62 - Ľudovít Laca ml., Nitra, Anna Pacherová, Sľažany; 61 - Marián Mateička, Behynce; 60 - Štefan Deák, Sľažany
 • Tipovacia súťaž - poradie po 5. kole · SME
  31 - Dávid Bežúch, Galanta, Juraj Sádovský, Žitavce; 30 - Milan Molnár, P. Kesov, Vladimír Kompas, Štefan Penzeš, Nitra
 • Tipovacia súťaž - poradie po 12. kole · SME
  68 - Ľudovít Laca ml., Nitra; 66 - Anna Pacherová, Sľažany; 65 - Štefan Deák, Sľažany, Marián Mateička, Behynce
 • Tipovacia súťaž - poradie po 5. kole · SME
  32 - Ľuboš Kminiak, Čeľadice; 31 - Miloš Gál st., Žirany, Ján Kóssi, Čifáre, Ján Bédi, V. Zálužie, Daniela Huňadyová, Lúčnica
 • Tipovacia súťaž - poradie po 4. kole · SME
  Vo štvrtkovej dohrávke Žirany - Kolíňany sa zrodil výsledok 0:1, prinášame kompletné poradie po 4. kole. Štyria tipujúci uhádli osem zápasov. Vedie Štefan Pilčík s 25 bodmi.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.