JUDr. Ľubomír Bobok

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Partizánske.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 17.03.2011 95 170
garáž kúpna zmluva 26.08.2013 23 000
chalupa dohoda o BSM 14.11.2005 8298
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto VW kúpna zmluva 22.07.2013 49690
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2020 51 000
termínovaný účet úspory z platu 31.12.2020 30 100
podielové fondy úspory z platu 31.12.2020 6 300
garantované certifikáty úspory z platu 31.12.2020 39 800
penize na účte úspory z platu 31.12.2020 18 000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 17.03.2011 95 170
garáž kúpna zmluva 26.08.2013 23 000
chalupa dohoda o BSM 14.11.2005 8298
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto VW kúpna zmluva 22.07.2013 49690
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2019 41 000
termínovaný účet úspory z platu 31.12.2019 30000
podielové fondy úspory z platu 31.12.2019 6000
garantované certifikáty úspory z platu 31.12.2019 40 000
penize na účte úspory z platu 31.12.2019 4 000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 17.03.2011
garáž kúpna zmluva 26.08.2013
chalupa dohoda o BSM 14.11.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto VW kúpna zmluva 22.07.2013 49690
peniaze na účte úspory z platu 18.12.2031 35000
termínovaný účet úspory z platu 31.12.2018 30000
podielové fondy úspory z platu 31.12.2018 6000
garantované certifikáty úspory z platu 31.12.2018 39000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 17.03.2011
garáž kúpna zmluva 26.08.2013
chalupa dohoda o BSM 14.11.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto VW kúpna zmluva 22.07.2013 49690
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2017 35800
termínovaný účet úspory z platu 31.12.2017 30000
podielové fondy úspory z platu 31.12.2017 6200
garantované certifikáty úspory z platu 31.12.2017 39000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
chalupa dohoda o BSM 14.11.2005
byt kúpna zmluva 17.03.2011
garáž kúpna zmluva 26.08.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2016 61000
peniaze podielové listy 31.12.2016 6000
peniaze terminovaný vklad 31.12.2016 30000
auto VW Touareg kúpna zmluva 22.07.2013 49690
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
chalupa dohoda o BSM 14.11.2005
byt kúpna zmluva 17.03.2011
garáž kúpna zmluva 26.08.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2015
peniaze podielové listy 31.12.2015
peniaze terminovaný vklad 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
chalupa dohoda o BSM 14.11.2005
byt kúpna zmluva 17.03.2011
garáž kúpna zmluva 26.08.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
VW Touareg auto kúpna zmluva 22.07.2013
peniaze úspory z platu 31.12.2014
peniaze terminovaný vklad 31.12.2014
peniaze podielové listy 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpna zmluva 26.08.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto kúpna zmluva 22.07.2013
peniaze úspory z platu 31.12.2013
peniaze úspory z platu 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
chalupa dohoda o BSM 14.11.2005
byt kúpna zmluva 17.03.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2012
peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
chalupa dohoda o BSM 14.11.2005
byt kúpna zmluva 17.03.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2011
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
čerpanie 2 úverov úvery poskytla Tatrabanka
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (46)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/1/01/2017 21.01.2017 Pv 624/08/3305 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/22/09/2016 07.10.2016 Pv 273/16/3305 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/18/07/2016 27.08.2016 Pv 95/16/3305 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/14/05/2016 17.05.2016 Pv 522/14/3305 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/11/04/2016 14.06.2016 Pv 340/15/3305 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/10/04/2016 09.04.2016 Pv 427/15/3305 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/8/03/2016 14.05.2016 Pv 204/15/3305 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/7/03/2016 22.03.2016 Pv 481/15/3305 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/3/02/2016 29.02.2016 Pv 173/13/3305 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/21/09/2015 27.10.2015 Pv 257/14/3305 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/19/07/2015 (rtf, 43 KB) 13.07.2015 Pv 243/15/3305 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/10/05/2015 (rtf, 46 KB) 22.05.2015 Pv 84/15/3305 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/27/09/2014 (rtf, 46 KB) 03.09.2014 Pv 292/14/3305 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/25/08/2014 (rtf, 41 KB) 19.08.2014 Pv 257/14/3305 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/6/04/2014 (rtf, 42 KB) 05.04.2014 Pv 83/14/3305 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/29/01/2014 (rtf, 46 KB) 08.01.2014 Pv 325/12/3305 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/14/07/2013 (rtf, 44 KB) 09.07.2013 Pv 55/13/3305 § 243 – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/22/12/2012 (rtf, 45 KB) 11.12.2012 Pv 325/12/3305 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/672/07/2020 15.08.2020 Pv 175/19/3305 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/378/04/2020 27.05.2020 Pv 283/19/3305 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/277/10/2019 04.11.2019 Pv 133/18/3305 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/124/12/2018 26.01.2019 Pv 80/18/3305 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/79/10/2018 30.10.2018 Pv 24/18/3305 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/15/05/2018 05.06.2018 Pv 133/18/3305 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/17/12/2017 12.12.2017 Pv 68/17/3305 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/16/12/2017 12.12.2017 Pv 212/17/3305 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/10/08/2017 11.09.2017 Pv 107/17/3305 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/672/07/2020 (pdf, 93 KB) 15.08.2020 Pv 175/19/3305 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/378/04/2020 (pdf, 95 KB) 27.05.2020 Pv 283/19/3305 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/277/10/2019 (pdf, 86 KB) 04.11.2019 Pv 133/18/3305 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/124/12/2018 (pdf, 94 KB) 26.01.2019 Pv 80/18/3305 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/79/10/2018 (pdf, 100 KB) 30.10.2018 Pv 24/18/3305 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/15/05/2018 (pdf, 86 KB) 05.06.2018 Pv 133/18/3305 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/17/12/2017 (pdf, 97 KB) 12.12.2017 Pv 68/17/3305 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/16/12/2017 (pdf, 93 KB) 12.12.2017 Pv 212/17/3305 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/10/08/2017 (pdf, 91 KB) 11.09.2017 Pv 107/17/3305 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/1/01/2017 (pdf, 90 KB) 21.01.2017 Pv 624/08/3305 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/22/09/2016 (pdf, 88 KB) 07.10.2016 Pv 273/16/3305 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/18/07/2016 (pdf, 89 KB) 27.08.2016 Pv 95/16/3305 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/14/05/2016 (pdf, 97 KB) 17.05.2016 Pv 522/14/3305 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/11/04/2016 (pdf, 93 KB) 14.06.2016 Pv 340/15/3305 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/10/04/2016 (pdf, 90 KB) 09.04.2016 Pv 427/15/3305 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/8/03/2016 (pdf, 96 KB) 14.05.2016 Pv 204/15/3305 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/7/03/2016 (pdf, 89 KB) 22.03.2016 Pv 481/15/3305 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/3/02/2016 (pdf, 96 KB) 29.02.2016 Pv 173/13/3305 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/21/09/2015 (pdf, 85 KB) 27.10.2015 Pv 257/14/3305 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 4. kole · SME
  Vo štvrtkovej dohrávke Žirany - Kolíňany sa zrodil výsledok 0:1, prinášame kompletné poradie po 4. kole. Štyria tipujúci uhádli osem zápasov. Vedie Štefan Pilčík s 25 bodmi.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 15. kole · SME
  88 - Milan Bekéni, Šaľa, Roman Kutak, Tomášikovo; 87 - Peter Debnár, Zbehy; 86 - Zuzana Labdíková, Lužianky, Anton Bapčány, D. Obdokovce; 85 - Boris Boďo, Tajná, Jozef Senneš, Nitra
 • Tipovacia súťaž - poradie po 9. kole · SME
  55 - Roman Kutak, Tomášikovo; 52 - Jozef Senneš, Nitra, Ladislav Bogyo, H. Ohaj; 51 - Samko Dubnička, Váhovce, Ivan Tóth, Čakajovce, Zuzana Labdíková, Lužianky, Milan Bekéni, Šaľa
 • Tipovacia súťaž - poradie po 5. kole · SME
  V 5. kole až šiesti tipujúci uhádli 9 zápasov. Poradie na čele: 29 - Filip Dobiaš, Čeľadice, Róbert Darázs, Tešedíkovo, atď.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 7. kole · SME
  Trojica J. Török, F. Valent a L. Čekey uhádla 8 zápasov. Poradie na čele: 38 - Marek Rajtár, Martin n/Ž.; 37 - Jozef Török, Pata; 35 - Ľubomír Ballay, Nitra, Ferko Valent, T. Mlyňany, Stanislav Packa, Močenok, Mária Látečková, Svätoplukovo, Ivanko Vanko,
 • Tipovacia súťaž - poradie po 11. kole · SME
  Najlepší v kole boli 8-bodoví Silvester Lenčéš a Jozef Štefák. Poradie na čele: 58 - Stanislav Packa, Močenok, Marek Rajtár, Martin n/Ž.; 56 - Janka Račková, Daruška Horváthová, Nitra, Mária Látečková, Svätoplukovo, Juraj Vojtek, Miroslav Kováč, Vráble, P
 • Tipovacia súťaž - poradie po 13. kole · SME
  Víťazom kola je 8-bodová Jana Pavelková z Nitry. Poradie na čele: 67 - Marek Rajtár; 66 - Daruška Horváthová, Jozef Dubaj; 65 - Janka Račková, Pavol Lieskovský, Miroslav Kováč z Vrábeľ, atď.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 4. kole · SME
  24 - Štefan Deák, Sľažany, Žaneta Gálová, Janíkovce, Pavlína Letková, Nitra, Marián Mateička, Behynce
 • Tipovacia súťaž - poradie po 5. kole · SME
  V 5. kole dvaja tipujúci (P. Pacher, M. Sojková) uhádli až deväť zápasov. Na čele sa drží Deniska Révayová.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 7. kole · SME
  43 - Jozef Lacina, Nitra, Juraj Minárik, Obyce, Marián Čurgali, Alekšince; 42 - Jozef Nemeš st., Nitra, Emil Dubec, Žikava
 • Tipovacia súťaž - poradie po 4. kole · SME
  Vo 4. kole sme zarátali iba jeden zápas, všetky ostatné sa nehrali pre nepriaznivé počasie. Poradie na čele: 18 - Mária Balážová, Boris Mesároš, 17 - J. Šebík, V. Nemšovský, E. Dubec, Ľ. Števanka, Š. Tóth, atď.
 • Súpisky mužstiev I. triedy · SME
  25. 3. 2008 ... Halgaš Ján, Pikula Peter, Sojak Maroš, Lokša Juraj, Šrot Peter, Ružinský Rastislav, Jablonský Ľubomír, Bobok ... Generálny prokurátor Maroš ...
 • Tipovacia súťaž - poradie po 12. kole · SME
  Víťazom kola je Helena Augustínová, ktorá uhádla 8 zápasov. Poradie na čele: 65 - L. Odráška, H. Kráľová; 64 - V. Matušica, Hájske; 63 - P. Andrášik, Nitra; 62 - M. Rajtárová, Martin n/Ž.; atď.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 10. kole · SME
  52 - Zuzana Brisudová, Č. Hrádok, Igor Kotora, Nitra, Jana Jašiková, Šaľa, Marián Mateička, Behynce; 51 - Lukáš Bíro, Čakajovce
 • Tipovacia súťaž - poradie po 10. kole · SME
  Víťazom kola je Jaroslav Polák z V. Ripnian, ktorý uhádol 9 zápasov! Poradie na čele: 54 - Ladislav Odráška, 53 - Vlado Matušica, 52 - Patrik Andrášik, Jozef Sklenár, atď.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 3. kole · SME
  Deviati tipéri uhádli 8 zápasov. Poradie na čele: 17 - Mária Balážová, Boris Mesároš; 16 - Jozef Šebík, Vladimír Nemšovský, Emil Dubec, Ľubomír Števanka, Štefan Tóth, atď.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 5. kole · SME
  Víťazom kola je Vojtech Borka, ktorý uhádol 9 zápasov. Poradie na čele: 24 - Mária Balážová, Dražovce; 23 - Vladimír Nemšovský, Nitra, Boris Mesároš, Lehota, Filip Dobiáš, Čeľadice; atď.
 • Tipovacia súťaž - konečné poradie po 15. kole · SME
  V 15. kole štyri tipéri uhádli 9 zápasov. Konečné neoficiálne poradie: 85 - Patrik Andrášik, 83 - Ladislav Odráška, 82 - Vlado Matušica, 81 - Marián Pauk; atď.
 • Tipovacia súťaž - poradie po 6. kole · SME
  Vyšlo až päť remíz. Štyria z vás uhádli osem zápasov. Poradie na čele: 28 - Boris Mesároš, Lehota; 26 - Vladimír Nemšovský, Lívia Šimončíková, Nitra, Jozef Baláž, Šaľa, atď.
 • Zimná tipovačka - poradie po 10. kole · SME
  53 - Zuzana Chochlíková, D. Krškany; 52 - Ľuboš Baranec, Katarína Magušinová, Vladimír Nemšovský, Nitra; 51 - Juraj Šipoš, Nitra, Margita Pánisová, D. Krškany, Vladimír Guláš, Cabaj-Čápor

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.