JUDr. Monika Piknová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trenčín.

We register the prosecutor as krajský prokurátor at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Trenčín.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom s pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31 1610000SK
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-03-04 35600
vklady v peňažnom ústave SLSP a VÚB úspory 2020-12-31 38862
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-09-03 22950
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Partners investments investičné sporenie zmluva - investničné sporenie 2020-03-03
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie rodinného domu priebežne od roku 2007 30000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
kontokoretný úver 2004-02-05
kreditná karta 2018-07-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom s priľahlým pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31 1610000 SK
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-03-04 35600
vklady v peňažnom ústave SLSP a VÚB úspory 2019-12-31 22081,90
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-09-03 22950
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domu priebežne od roku 2007 22000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
kontokoretný úver 2004-02-05
kreditná karta 2018-07-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlým pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-02-04 19252,50€
vklady v peňažnom ústave SLSP a VÚB úspory 2018-12-31 6038,13
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-09-03 22950
stavebné sporenie PSS pravidelné sporenie 2012-02-06 7000
vkladná knižka synova spolumajiteľ úspory 2002-10-15 23477
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domu priebežne od roku 2007 22000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-07-16
kontokoretný úver 2004-02-05
kreditná karta 2018-07-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlým pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-02-04 19252,50€
vklady v peňažnom ústave SLSP a VÚB úspory 2017-12-31 4412,28
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-09-03 22950
stavebné sporenie PSS pravidelné sporenie 2012-02-06 4673,06
vkladná knižka synova spolumajiteľ úspory 2002-10-15 22276,59
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domu priebežne od roku 2007 22000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-07-16
kontokoretný úver 2004-02-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlým pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-02-04 19252,50€
vklady v peňažnom ústave SLSP a VÚB úspory 2016-12-31 8482,33
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-09-03 22950
stavebné sporenie PSS pravidelné sporenie 2012-02-06 3865,12
vkladná knižka synova spolumajiteľ úspory 2002-10-15 16947,63
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domu priebežne od roku 2007 22000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-07-16
kontokoretný úver 2004-02-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlým pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-02-04
vklady v peňažnom ústave , stavebné sporenie úspory 2014-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-09-03
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu priebežne od roku 2007
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-07-16
úver stavebný 2007-10-15
kontokoretný úver 2004-02-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlým pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-02-04
vklady v peňažnom ústave úspory 2014-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-09-03
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu priebežne od roku 2007
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlým pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-02-04
vklady v peňažnom ústave úspory 2013-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu , ojazdené osobné motorové vozidlo priebežne od roku 2007
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlým pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-02-04
vklady v peňažnom ústave úspory 2012-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu , ojazdené osobné motorové vozidlo priebežne od roku 2007
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlým pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-02-04
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu , ojazdené osobné motorové vozidlo priebežne od roku 2007
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.