JUDr. Monika Piknová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trenčín.

We register the prosecutor as krajská prokurátorka at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Trenčín.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom s pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31 1610000SK
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-03-04 35600
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-09-03 22950
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Partners investments investičné sporenie zmluva - investničné sporenie 2020-03-03 7880,65
Investičné fondy VÚB zmluva -investičné sporenie 2022-11-04 15048,73
úspory v peňažnom ústave SLSP úspory z príjmu 2022-12-31 11471,81
úspory v peňažnom ústave VÚB úspory z príjmu 2022-12-31 50332,52
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie rodinného domu priebežne od roku 2007 30000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
kontokoretný úver 2004-02-05
kreditná karta 2018-07-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom s pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31 1610000SK
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-03-04 35600
vklady v peňažnom ústave SLSP a VÚB úspory 2020-12-31 59175
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-09-03 22950
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Partners investments investičné sporenie zmluva - investničné sporenie 2020-03-03 5628
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie rodinného domu priebežne od roku 2007 30000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
kontokoretný úver 2004-02-05
kreditná karta 2018-07-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom s pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31 1610000SK
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-03-04 35600
vklady v peňažnom ústave SLSP a VÚB úspory 2020-12-31 38862
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-09-03 22950
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Partners investments investičné sporenie zmluva - investničné sporenie 2020-03-03 2870
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie rodinného domu priebežne od roku 2007 30000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
kontokoretný úver 2004-02-05
kreditná karta 2018-07-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom s priľahlým pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31 1610000 SK
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-03-04 35600
vklady v peňažnom ústave SLSP a VÚB úspory 2019-12-31 22081,90
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-09-03 22950
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domu priebežne od roku 2007 22000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
kontokoretný úver 2004-02-05
kreditná karta 2018-07-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlým pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-02-04 19252,50€
vklady v peňažnom ústave SLSP a VÚB úspory 2018-12-31 6038,13
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-09-03 22950
stavebné sporenie PSS pravidelné sporenie 2012-02-06 7000
vkladná knižka synova spolumajiteľ úspory 2002-10-15 23477
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domu priebežne od roku 2007 22000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-07-16
kontokoretný úver 2004-02-05
kreditná karta 2018-07-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlým pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-02-04 19252,50€
vklady v peňažnom ústave SLSP a VÚB úspory 2017-12-31 4412,28
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-09-03 22950
stavebné sporenie PSS pravidelné sporenie 2012-02-06 4673,06
vkladná knižka synova spolumajiteľ úspory 2002-10-15 22276,59
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domu priebežne od roku 2007 22000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-07-16
kontokoretný úver 2004-02-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlým pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-02-04 19252,50€
vklady v peňažnom ústave SLSP a VÚB úspory 2016-12-31 8482,33
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-09-03 22950
stavebné sporenie PSS pravidelné sporenie 2012-02-06 3865,12
vkladná knižka synova spolumajiteľ úspory 2002-10-15 16947,63
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domu priebežne od roku 2007 22000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-07-16
kontokoretný úver 2004-02-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlým pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-02-04
vklady v peňažnom ústave , stavebné sporenie úspory 2014-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-09-03
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu priebežne od roku 2007
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-07-16
úver stavebný 2007-10-15
kontokoretný úver 2004-02-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlým pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-02-04
vklady v peňažnom ústave úspory 2014-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-09-03
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu priebežne od roku 2007
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlým pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-02-04
vklady v peňažnom ústave úspory 2013-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu , ojazdené osobné motorové vozidlo priebežne od roku 2007
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlým pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-02-04
vklady v peňažnom ústave úspory 2012-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu , ojazdené osobné motorové vozidlo priebežne od roku 2007
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s priľahlým pozemkom kúpna zmluva 2004-05-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-02-04
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu , ojazdené osobné motorové vozidlo priebežne od roku 2007
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (4)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Krajská prokuratúra Trenčín TN/3300/2/08/2016 2016-12-30 1 Kv 2/16/3300 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Trenčín TN/3300/1/08/2013 2013-07-29 1 Kv 21/12/3300 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trenčín TN/3300/1/07/2012 2012-07-02 1 Kv 51/09/3300 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Trenčín TN/3300/2062/11/2023 2023-11-29 3 Kv 15/20/3300 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.