JUDr. Juraj Pikora

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Žilina.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom KZ 2010-10-25 296.110,-
pozemok KZ 2010-10-25 17.910,-
pozemok KZ 2010-10-25 1.316.-
pozemok 4D 209/2012 2013-01-10 35,- 35.-
pozemok 4D 209/2012 2013-01-10 37,- 37,-
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV Honda CR-V KZ 2009-07-20 26.400,-
OMV Audi A3 KZ 2004-11-22 23.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti priebežne počas života
peniaze na účte BÚ 2019-12-31 16.719,-
peniaze na účte 2019-12-31 70.992,-
peniaze na účte BÚ 2019-12-31 3.618,-
peniaze sporiaci účet 2019-12-31 12.367,-
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom KZ 2010-10-25
pozemok KZ 2010-10-25
pozemok KZ 2010-10-25
pozemok 4D 209/2012 2013-01-10
pozemok 4D 209/2012 2013-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV Honda CR-V KZ 2009-07-20 26.400,-
OMV Audi A3 KZ 2004-11-22 23.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti priebežne počas života
peniaze na účte BÚ 2018-12-31 26.045,-
peniaze na účte 2018-12-31 70.992,-
peniaze na účte BÚ 2018-12-31 3.126.-
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom KZ 2010-10-25
pozemok KZ 2010-10-25
pozemok KZ 2010-10-25
pozemok 4D 209/2012 2013-01-10
pozemok 4D 209/2012 2013-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV Honda CR-V KZ 2009-07-20 26.400,-
OMV Audi A3 KZ 2004-11-22 23.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti priebežne počas života
peniaze na účte BÚ 2016-12-31 20.557,-
peniaze na účte 2016-12-31 70.992,-
peniaze na účte BÚ 2016-12-31 51,-
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom KZ 2010-10-25
pozemok KZ 2010-10-25
pozemok KZ 2010-10-25
pozemok 4D 209/2012 2013-01-10
pozemok 4D 209/2012 2013-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV Honda CR-V KZ 2009-07-20 26.400,-
OMV Audi A3 KZ 2004-11-22 23.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti priebežne počas života
peniaze na účte BÚ 2016-12-31 20.075,-
peniaze na účte 2016-12-31 71.592,-
peniaze na účte BÚ 2016-12-31 4.129,-
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom KZ 2010-10-25
pozemok KZ 2010-10-25
pozemok KZ 2010-10-25
pozemok 4D 209/2012 2013-01-10
pozemok 4D 209/2012 2013-01-10
pozemok 4D 209/2012 2013-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV Honda CR-V KZ 2009-07-20
OMV Audi A3 KZ 2004-11-22
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domácnosti priebežne počas života
peniaze na účte BÚ 2014-12-31
peniaze na účte 2014-12-31
peniaze na účte BÚ 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom KZ 2010-10-25
pozemok KZ 2010-10-25
pozemok KZ 2010-10-25
pozemok 4D 209/2012 2013-01-10
pozemok 4D 209/2012 2013-01-10
pozemok 4D 209/2012 2013-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV Honda CR-V KZ 2009-07-20
OMV Audi A3 KZ 2004-11-22
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domácnosti priebežne počas života
peniaze na účte BÚ 2014-12-31
peniaze na účte 2014-12-31
peniaze na účte BÚ 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom KZ 2010-10-25
pozemok KZ 2010-10-25
pozemok KZ 2010-10-25
byt 4D 209/2012 2013-01-10
pozemok 4D 209/2012 2013-01-10
pozemok 4D 209/2012 2013-01-10
pozemok 4D 209/2012 2013-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV Honda CR-V KZ 2009-07-20
OMV Audi A3 KZ 2004-11-22
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domácnosti priebežne počas života
peniaze na účte BÚ 2013-12-31
peniaze na účte 2013-12-31
peniaze na účte BÚ 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom KZ 2010-10-25
pozemok KZ 2010-10-25
pozemok KZ 2010-10-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV Honda CR-V KZ 2009-07-20
OMV Audi A3 KZ 2004-11-22
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domácnosti priebežne počas života
peniaze na účte BÚ 2012-12-31
peniaze na účte term.vklad 2010-07-30
peniaze na účte term.vklad 2009-11-26
peniaze na účte term.vklad 2011-09-19
peniaze na účte BÚ 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom KZ 2010-10-25
pozemok KZ 2010-10-25
pozemok KZ 2010-10-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV Honda CR-V KZ 2009-07-20
OMV Audi A3 KZ 2004-11-22
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domácnosti priebežne počas života
peniaze na účte BÚ 2011-12-31
peniaze na účte term.vklad 2010-07-30
peniaze na účte term.vklad 2009-11-26
peniaze na účte term.vklad 2011-09-19
peniaze na účte BÚ 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (8)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/4/05/2014 (rtf, 85 KB) 2014-05-07 Kv 37/10/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/5/05/2014 (rtf, 85 KB) 2014-05-10 Kv 37/10/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/6/05/2014 (rtf, 86 KB) 2014-05-07 Kv 37/10/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/7/05/2014 (rtf, 86 KB) 2014-05-07 Kv 37/10/5500 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/44/03/2019 2019-03-07 Kv 2/16/5500 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/22/02/2019 2019-02-07 Kv 41/18/5500 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/44/03/2019 (pdf, 126 KB) 2019-03-07 Kv 2/16/5500 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/22/02/2019 (pdf, 102 KB) 2019-02-07 Kv 41/18/5500 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.