JUDr. Janeta Plháková

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-06-17
byt č.5 kúpa 2011-06-17 49200
polyfunkčný dom kúpa 2011-06-17
byt kúpa 2023-10-26 403938
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
kuchynská linka+elektrospotrebiče kúpa júl 2011 10000 eur
obývacia stena,sedačka,spálňa kúpa júl 2011 18000 eur
peniaze úspory 2022-12-31 20000 eur
obklady,dlažby,sanita kúpa júl 2011 17000eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2023-07-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-06-17
byt č.5 kúpa 2011-06-17 49200
polyfunkčný dom kúpa 2011-06-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
kuchynská linka+elektrospotrebiče kúpa júl 2011 10000 eur
obývacia stena,sedačka,spálňa kúpa júl 2011 18000 eur
peniaze dar, úspory 2022-12-31 165000 eur
peniaze výhra 2022-11-22 138014 eur
obklady,dlažby,sanita kúpa júl 2011 17000eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zmluva o budúcej zmluve kúpa bytu- záloha 2020-02-26 80000
zmluva o budúcej zmluve kúpa bytu záloha 2021-01-15 50000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-06-17
byt č.5 kúpa 2011-06-17 49200
polyfunkčný dom kúpa 2011-06-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
kuchynská linka+elektrospotrebiče kúpa júl 2011 10000 eur
obývacia stena,sedačka,spálňa kúpa júl 2011 18000 eur
peniaze dar, úspory 2021-12-31 140000 eur
obklady,dlažby,sanita kúpa júl 2011 17000eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zmluva o budúcej zmluve kúpa bytu- záloha 2020-02-26 80000
zmluva o budúcej zmluve kúpa bytu záloha 2021-01-15 50000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-06-17
byt č.5 kúpa 2011-06-17 49200
polyfunkčný dom kúpa 2011-06-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
kuchynská linka+elektrospotrebiče kúpa júl 2011 10000 eur
obývacia stena,sedačka,spálňa kúpa júl 2011 18000 eur
peniaze dar, úspory 2020-12-31 140000 eur
obklady,dlažby,sanita kúpa júl 2011 17000eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zmluva o budúcej zmluve kúpa bytu- záloha 2020-02-26 80000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-06-17
byt č.5 kúpa 2011-06-17 49200
polyfunkčný dom kúpa 2011-06-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
kuchynská linka+elektrospotrebiče kúpa júl 2011 10000 eur
obývacia stena,sedačka,spálňa kúpa júl 2011 18000 eur
peniaze dar, úspory 2019-12-31 150000 eur
obklady,dlažby,sanita kúpa júl 2011 17000eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-06-17
byt č.5 kúpa 2011-06-17
polyfunkčný dom kúpa 2011-06-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
kuchynská linka+elektrospotrebiče kúpa júl 2011 10000 eur
obývacia stena,sedačka,spálňa kúpa júl 2011 18000 eur
peniaze dar, úspory 2016-12-31 120000 eur
obklady,dlažby,sanita kúpa júl 2011 17000eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-06-17
byt č.5 kúpa 2011-06-17
polyfunkčný dom kúpa 2011-06-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
kuchynská linka+elektrospotrebiče kúpa júl 2011 10000 eur
obývacia stena,sedačka,spálňa kúpa júl 2011 18000 eur
peniaze dar, úspory 2016-12-31 100000 eur
obklady,dlažby,sanita kúpa júl 2011 17000eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-06-17
byt č.5 kúpa 2011-06-17
polyfunkčný dom kúpa 2011-06-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
kuchynská linka+elektrospotrebiče kúpa júl 2011 10000 eur
obývacia stena,sedačka,spálňa kúpa júl 2011 18000 eur
peniaze dar, úspory 2016-12-31 84000 eur
obklady,dlažby,sanita kúpa júl 2011 17000eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-06-17
byt č.5 kúpa 2011-06-17
polyfunkčný dom kúpa 2011-06-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
kuchynská linka+elektrospotrebiče kúpa júl 2011
obývacia stena,sedačka,spálňa kúpa júl 2011
peniaze úspory z platu 2015-12-31
obklady,dlažby,sanita kúpa júl 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-06-17
byt č.5 kúpa 2011-06-17
polyfunkčný dom kúpa 2011-06-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
kuchynská linka+elektrospotrebiče kúpa júl 2011
obývacia stena,sedačka,spálňa kúpa júl 2011
peniaze úspory z platu 2014-12-31
obklady,dlažby,sanita kúpa júl 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-06-17
byt č.5 kúpa 2011-06-17
polyfunkčný dom kúpa 2011-06-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
kuchynská linka+elektrospotrebiče kúpa júl 2011
obývacia stena,sedačka,spálňa kúpa júl 2011
peniaze úspory z platu 2013-12-31
obklady,dlažby,sanita kúpa júl 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria Kúpa 2011-06-17
Byt č.5 Kúpa 2011-06-17
Polyfunkčný dom Kúpa 2011-06-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Kuchynská linka s elektrospotrebičmi Kúpa júl 2011
Obývacia stena a spálňa Kúpa júl 2011
Obklady,dlažba,sanita Kúpa júl 2011
Peniaze Úspory z platu 2012-12-31
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-06-17
byt č.5 kúpa 2011-06-17
polyfunkčný dom kúpa 2011-06-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
kuchynská linka+elektrospotrebiče kúpa júl 2011
obývacia stena,sedačka,spálňa kúpa júl 2011
peniaze úspory z platu 2011-12-31
obklady,dlažby,sanita kúpa júl 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.