JUDr. Nora Podoláková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Martin.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrady darovacia zmluva 2006 cca 53.000 EUR cca 53.000 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
rodinný dom darovacia zmluva 2006 cca 102.000 EUR cca 102.000 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
byt kúpna zmluva 2013 90.000 EUR
garáž kúpna zmluva 2013 21.000 EUR
orná pôda dedenie 2021 0 0
orná pôda dedenie 2021 0 spolu 357 pre LV č. 3245 a 3811
trávny trvalý porast - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 0
trávny trvalý porast, orná pôda - spoočné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 spolu 192 pre LV č. 1195 a 1406
trávny porast trvalý- spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 0
trávny porast trvalý - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 spolu 2216 pre LV č. 1338 a 3618
orná pôda - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 23
ostatná plocha, orná pôda, trávny porast trvalý- spoločné nehuteľnosti dedenie 2021 37
orná pôda - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 0
záhrada - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 0
orná pôda, lesný pozemok - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 0
trávny trvalý porast, orná pôda, ostatná plocha, vodná plocha, lesný pozemok zastavaná plocha a nádvoria - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 0
trávny trvalý porast, orná pôda, lesný pozemok, zastavaná plocha a nádvorie,ostatná plocha - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 pre LV č. 1684, LV č. 2217, LV č. 2218, LV č. 2219, LV č.2438 spolu 116.231,34
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2021 23.000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2018 22.488
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnm ústave úspory, zárobok 2022-12-31 102.800 102.800
vklad v peňažnom ústave dar od mamy 2023-12-31 cca 61.300 61.300
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2020, zmluva o zriadení záložného práva č. 001/379844/20-001-000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrady darovacia zmluva 2006 cca 53.000 EUR cca 53.000 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
rodinný dom darovacia zmluva 2006 cca 102.000 EUR cca 102.000 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
byt kúpna zmluva 2013 90.000 EUR
garáž kúpna zmluva 2013 21.000 EUR
orná pôda dedenie 2021 0 0
orná pôda dedenie 2021 0 spolu 357 pre LV č. 3245 a 3811
trávny trvalý porast - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 0
trávny trvalý porast, orná pôda - spoočné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 spolu 192 pre LV č. 1195 a 1406
trávny porast trvalý- spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 0
trávny porast trvalý - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 spolu 2216 pre LV č. 1338 a 3618
orná pôda - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 23
ostatná plocha, orná pôda, trávny porast trvalý- spoločné nehuteľnosti dedenie 2021 37
orná pôda - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 0
záhrada - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 0
orná pôda, lesný pozemok - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 0
trávny trvalý porast, orná pôda, ostatná plocha, vodná plocha, lesný pozemok zastavaná plocha a nádvoria - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 0
trávny trvalý porast, orná pôda, lesný pozemok, zastavaná plocha a nádvorie,ostatná plocha - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 pre LV č. 1684, LV č. 2217, LV č. 2218, LV č. 2219, LV č.2438 spolu 116.231,34
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2021 23.000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2018 22.488
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklad v peňažnm ústave úspory, zárobok 2022-12-31 103.562
vklad v peňažnom ústave dar od mamy 2022-12-31 cca 21.300
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2020, zmluva o zriadení záložného práva č. 001/379844/20-001-000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrady darovacia zmluva 2006 cca 53.000 EUR cca 53.000 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
rodinný dom darovacia zmluva 2006 cca 102.000 EUR cca 102.000 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
byt kúpna zmluva 2013 90.000 EUR
garáž kúpna zmluva 2013 21.000 EUR
orná pôda dedenie 2021 0 0
orná pôda dedenie 2021 0 spolu 357 pre LV č. 3245 a 3811
trávny trvalý porast - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 0
trávny trvalý porast, orná pôda - spoočné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 spolu 192 pre LV č. 1195 a 1406
trávny porast trvalý- spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 0
trávny porast trvalý - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 spolu 2216 pre LV č. 1338 a 3618
orná pôda - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 23
ostatná plocha, orná pôda, trávny porast trvalý- spoločné nehuteľnosti dedenie 2021 37
orná pôda - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 0
záhrada - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 0
orná pôda, lesný pozemok - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 0
trávny trvalý porast, orná pôda, ostatná plocha, vodná plocha, lesný pozemok zastavaná plocha a nádvoria - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 0 0
trávny trvalý porast, orná pôda, lesný pozemok, zastavaná plocha a nádvorie,ostatná plocha - spoločné nehnuteľnosti dedenie 2021 pre LV č. 1684, LV č. 2217, LV č. 2218, LV č. 2219, LV č.2438 spolu 116.231,34
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2021 23.000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2018 22.488
vklad v peňažnom ústave úspory 2021-12-31 19.500
vklad v peňažnom ústave zárobok, úspory 2021-12-31 75.738,50
vklad v peňažnom ústave dar od mamy 2021-12-31 21.200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2020, zmluva o zriadení záložného práva č. 001/379844/20-001-000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrady darovacia zmluva 2006 cca 53.000 EUR cca 53.000 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
rodinný dom darovacia zmluva 2006 cca 102.000 EUR cca 102.000 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
byt kúpna zmluva 2013 90.000 EUR
garáž kúpna zmluva 2013 21.000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015 12000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2018 22.488
vklad v peňažnom ústave úspory 2020-12-31 19.100
vklad v peňažnom ústave zárobok 2020-12-31 53.009,24
vklad v peňažnom ústave dar od mamy 2020-12-31 21.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2020, zmluva o zriadení záložného práva č. 001/379844/20-001-000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrady darovacia zmluva 2006 cca 53.000 EUR cca 53.000 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
rodinný dom darovacia zmluva 2006 cca 102.000 EUR cca 102.000 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
byt kúpna zmluva 2013 90.000 EUR
garáž kúpna zmluva 2013 21.000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015 12000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2018 22.488
vklad v peňažnom ústave úspory 2018-12-31 19.000
vklad v peňažnom ústave zárobok 2018-12-31 20.106
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2024-06-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady darovacia zmluva 2006
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
rodinný dom darovacia zmluva 2006
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
byt kúpna zmluva 2013
garáž kúpna zmluva 2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015 12000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2018 22.488
vklad v peňažnom ústave úspory 2018-12-31 19.000
vklad v peňažnom ústave zárobok 2018-12-31 24.833
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2024-06-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady darovacia zmluva 2006
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
rodinný dom darovacia zmluva 2006
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
byt kúpna zmluva 2013
garáž kúpna zmluva 2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015 12000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013 7500
vklad v peňažnom ústave úspory 2016-12-31 8200
vklad v peňažnom ústave zárobok 2015-12-31 cca 35500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2024-06-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady darovacia zmluva 2006
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
rodinný dom darovacia zmluva 2006
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
byt kúpna zmluva 2013
garáž kúpna zmluva 2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015 cca 12000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013 cca 7500
vklad v peňažnom ústave úspory 2016-12-31 8200
vklad v peňažnom ústave zárobok 2015-12-31 cca 32000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2024-06-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady darovacia zmluva 2006
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
rodinný dom darovacia zmluva 2006
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
byt kúpna zmluva 2013
garáž kúpna zmluva 2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013
vklad v peňažnom ústave úspory 2015-12-31
vklad v peňažnom ústave zárobok 2015-12-31
vklad v peňažnom ústave dar od mamy 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2024-06-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady darovacia zmluva 2006
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
rodinný dom darovacia zmluva 2006
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
byt kúpna zmluva 2013
garáž kúpna zmluva 2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013
vklad v peňažnom ústave úspory 2014-12-31
vklad v peňažnom ústave zárobok 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady darovacia zmluva 2006
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
rodinný dom darovacia zmluva 2006
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
byt kúpna zmluva 2013
garáž kúpna zmluva 2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady darovacia zmluva 2006
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
rodinný dom darovacia zmluva 2006
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2006
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom darovacia zmluva 2006
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2011-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (150)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/76/03/2017 2017-03-30 3 Pv 256/16/5506 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/59/02/2017 2017-03-28 1 Pv 429/16/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/56/02/2017 2017-03-21 3 Pv 274/16/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/26/01/2017 2017-01-21 1 Pv 54/16/5506 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/186/12/2016 2017-01-06 3 Pv 367/16/5506 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/10/01/2016 2016-02-02 1 Pv 119/15/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/723/10/2023 2023-11-10 2 Pv 419/22/5506 § 175 – Podávanie alkolických nápojov mladeži Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/169/08/2015 (rtf, 50 KB) 2015-08-25 3 Pv 61/15/5506 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/556/08/2023 2023-08-11 2 Pv 276/23/5506 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/408/06/2023 2023-06-30 1 Pv 630/22/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/392/06/2023 2023-06-28 1 Pv 230/22/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/380/05/2023 2023-06-14 1 Pv 49/23/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/315/05/2023 2023-05-04 1 Pv 50/23/5506 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/299/04/2023 2023-05-20 1 Pv 479/20/5506 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/60/02/2014 (rtf, 46 KB) 2014-02-27 3 Pv 421/13/5506 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/38/02/2014 (rtf, 44 KB) 2014-02-14 2 Pv 414/13/5506 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/66/03/2014 (rtf, 48 KB) 2014-02-28 3 Pv 378/13/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/43/02/2014 (rtf, 41 KB) 2014-02-18 3 Pv 414/13/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/13/01/2014 (rtf, 49 KB) 2014-01-14 2 Pv 487/13/5506 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/317/12/2013 (rtf, 42 KB) 2013-12-17 1 Pv 454/13/5506 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/251/11/2013 (rtf, 45 KB) 2013-10-30 1 Pv 357/13/5506 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/200/09/2013 (rtf, 45 KB) 2013-09-10 1 Pv 118/13/5506 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/282/10/2014 (rtf, 45 KB) 2013-08-27 3 Pv 149/13/5506 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/182/08/2013 (rtf, 45 KB) 2013-08-13 1 Pv 151/13/5506 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/199/09/2013 (rtf, 45 KB) 2013-08-20 2 Pv 298/13/5506 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/170/07/2013 (rtf, 47 KB) 2013-07-27 2 Pv 335/13/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/171/07/2013 (rtf, 45 KB) 2013-07-23 1 Pv 359/12/5506 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/139/07/2013 (rtf, 44 KB) 2013-07-08 2 Pv 114/13/5506 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/122/06/2013 (rtf, 49 KB) 2013-06-25 1 Pv 468/11/5506 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/145/07/2013 (rtf, 44 KB) 2013-06-11 2 Pv 158/11/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/86/05/2013 (rtf, 43 KB) 2013-05-03 1 Pv 617/11/5506 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/70/04/2013 (rtf, 49 KB) 2013-04-03 2 Pv 75/13/5506 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/57/03/2013 (rtf, 42 KB) 2013-03-05 1 Pv 258/12/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/54/03/2013 (rtf, 49 KB) 2013-02-15 2 Pv 143/12/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/20/02/2013 (rtf, 47 KB) 2013-02-05 3 Pv 468/12/5506 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/30/02/2013 (rtf, 42 KB) 2013-02-01 2 Pv 421/12/5506 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/52/03/2013 (rtf, 47 KB) 2013-02-22 1 Pv 125/12/5506 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/5/01/2013 (rtf, 45 KB) 2013-01-08 1 Pv 266/12/5506 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/157/10/2012 (rtf, 44 KB) 2012-10-23 2 Pv 84/12/5506 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/150/10/2012 (rtf, 43 KB) 2012-10-09 1 Pv 55/12/5506 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/104/09/2012 (rtf, 45 KB) 2012-09-11 1 Pv 43/12/5506 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/100/08/2012 (rtf, 45 KB) 2012-08-21 1 Pv 183/12/5506 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/88/08/2012 (rtf, 48 KB) 2012-08-07 1 Pv 126/12/5506 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/81/01/2013 (rtf, 42 KB) 2012-11-02 3 Pv 197/12/5506 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/48/05/2012 (rtf, 204 KB) 2012-05-28 2 Pv 112/12/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/23/04/2015 (rtf, 45 KB) 2015-04-11 2 Pv 541/11/5506 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/14/03/2012 (rtf, 207 KB) 2012-03-06 2 Pv 545/11/5506 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/5/02/2012 (rtf, 204 KB) 2012-02-01 3 Pv 635/11/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/825/12/2021 2022-01-15 2 Pv 430/21/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/823/12/2021 2021-12-22 2 Pv 277/21/5506 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/275/04/2021 2021-05-06 1 Pv 15/20/5506 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/209/03/2021 2021-04-13 2 Pv 251/18/5506 § 373 – Ohováranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/137/02/2021 2021-03-13 2 Pv 231/20/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/804/12/2020 2020-12-24 1 Pv 184/20/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/681/10/2020 2020-10-22 1 Pv 175/20/5506 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/601/09/2020 2020-12-31 1 Pv 212/20/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/584/09/2020 2021-01-06 2 Pv 102/20/5506 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/498/08/2020 2020-08-03 1 Pv 67/20/5506 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/438/07/2020 2020-07-21 1 Pv 66/19/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/359/05/2020 2020-06-12 2 Pv 123/20/5506 § 243 – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/114/02/2020 2020-02-18 2 Pv 520/19/5506 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/444/11/2019 2019-12-21 2 Pv 370/19/5506 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/396/10/2019 2019-11-05 1 Pv 322/19/5506 § 183 – Obmedzovanie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/308/09/2019 2019-10-08 2 Pv 289/19/5506 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/283/09/2019 2019-10-05 1 Pv 279/19/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/148/07/2019 2019-09-10 2 Pv 261/17/5506 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/140/06/2019 2019-06-19 1 Pv 80/19/5506 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/122/05/2019 2019-07-23 1 Pv 142/19/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/19/01/2018 2018-04-13 2 Pv 169/17/5506 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/20/01/2018 2018-01-19 1 Pv 547/17/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/238/12/2017 2017-12-28 2 Pv 631/17/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/204/10/2017 2017-11-24 2 Pv 469/16/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/200/10/2017 2017-10-17 1 Pv 313/17/5506 § 321 – Útok na orgán verejnej moci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/187/09/2017 2017-10-03 1 Pv 212/17/5506 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/183/09/2017 2017-10-23 3 Pv 193/16/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/173/08/2017 2017-11-07 2 Pv 30/16/5506 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/171/08/2017 2017-08-14 1 Pv 160/17/5506 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/142/07/2017 2017-07-28 2 Pv 293/17/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/103/05/2017 2017-05-19 1 Pv 64/17/5506 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/98/05/2017 2017-05-12 1 Pv 86/17/5506 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/87/04/2017 2017-04-29 2 Pv 184/17/5506 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/61/02/2017 2017-06-27 1 Pv 214/16/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/771/11/2023 2023-12-09 2 Pv 578/22/5506 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/798/12/2023 2023-12-29 2 Pv 643/22/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/796/12/2023 2023-12-22 1 Pv 378/21/5506 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/797/12/2023 2023-12-22 1 Pv 378/21/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/71/01/2024 2024-01-31 2 Pv 486/23/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/162/02/2024 2024-02-29 2 Pv 124/22/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/154/02/2024 2024-03-12 2 Pv 500/20/5506 § 378 – Týranie zvierat Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/345/04/2024 2024-04-27 1 Pv 53/24/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/356/04/2024 2024-04-30 1 Pv 8/22/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/164/02/2024 2024-02-17 2 Pv 29/21/5506 § 337 – Podnecovanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/356/04/2024 (pdf, 93 KB) 2024-04-30 1 Pv 8/22/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/345/04/2024 (pdf, 99 KB) 2024-04-27 1 Pv 53/24/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/164/02/2024 (pdf, 90 KB) 2024-02-17 2 Pv 29/21/5506 § 337 – Podnecovanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/162/02/2024 (pdf, 129 KB) 2024-02-29 2 Pv 124/22/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/154/02/2024 (pdf, 88 KB) 2024-03-12 2 Pv 500/20/5506 § 378 – Týranie zvierat Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/71/01/2024 (pdf, 89 KB) 2024-01-31 2 Pv 486/23/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/796/12/2023 (pdf, 95 KB) 2023-12-22 1 Pv 378/21/5506 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/797/12/2023 (pdf, 96 KB) 2023-12-22 1 Pv 378/21/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/798/12/2023 (pdf, 90 KB) 2023-12-29 2 Pv 643/22/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/771/11/2023 (pdf, 94 KB) 2023-12-09 2 Pv 578/22/5506 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/723/10/2023 (pdf, 116 KB) 2023-11-10 2 Pv 419/22/5506 § 175 – Podávanie alkolických nápojov mladeži Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/556/08/2023 (pdf, 114 KB) 2023-08-11 2 Pv 276/23/5506 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/408/06/2023 (pdf, 88 KB) 2023-06-30 1 Pv 630/22/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/392/06/2023 (pdf, 92 KB) 2023-06-28 1 Pv 230/22/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/380/05/2023 (pdf, 88 KB) 2023-06-14 1 Pv 49/23/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/315/05/2023 (pdf, 113 KB) 2023-05-04 1 Pv 50/23/5506 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/299/04/2023 (pdf, 87 KB) 2023-05-20 1 Pv 479/20/5506 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/825/12/2021 (pdf, 88 KB) 2022-01-15 2 Pv 430/21/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/823/12/2021 (pdf, 92 KB) 2021-12-22 2 Pv 277/21/5506 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/275/04/2021 (pdf, 88 KB) 2021-05-06 1 Pv 15/20/5506 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/209/03/2021 (pdf, 96 KB) 2021-04-13 2 Pv 251/18/5506 § 373 – Ohováranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/137/02/2021 (pdf, 93 KB) 2021-03-13 2 Pv 231/20/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/804/12/2020 (pdf, 95 KB) 2020-12-24 1 Pv 184/20/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/681/10/2020 (pdf, 110 KB) 2020-10-22 1 Pv 175/20/5506 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/601/09/2020 (pdf, 88 KB) 2020-12-31 1 Pv 212/20/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/584/09/2020 (pdf, 91 KB) 2021-01-06 2 Pv 102/20/5506 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/498/08/2020 (pdf, 108 KB) 2020-08-03 1 Pv 67/20/5506 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/438/07/2020 (pdf, 92 KB) 2020-07-21 1 Pv 66/19/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/359/05/2020 (pdf, 102 KB) 2020-06-12 2 Pv 123/20/5506 § 243 – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/114/02/2020 (pdf, 92 KB) 2020-02-18 2 Pv 520/19/5506 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/444/11/2019 (pdf, 91 KB) 2019-12-21 2 Pv 370/19/5506 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/396/10/2019 (pdf, 105 KB) 2019-11-05 1 Pv 322/19/5506 § 183 – Obmedzovanie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/308/09/2019 (pdf, 85 KB) 2019-10-08 2 Pv 289/19/5506 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/283/09/2019 (pdf, 101 KB) 2019-10-05 1 Pv 279/19/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/148/07/2019 (pdf, 97 KB) 2019-09-10 2 Pv 261/17/5506 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/140/06/2019 (pdf, 108 KB) 2019-06-19 1 Pv 80/19/5506 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/122/05/2019 (pdf, 89 KB) 2019-07-23 1 Pv 142/19/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/19/01/2018 (pdf, 89 KB) 2018-04-13 2 Pv 169/17/5506 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/20/01/2018 (pdf, 89 KB) 2018-01-19 1 Pv 547/17/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/238/12/2017 (pdf, 91 KB) 2017-12-28 2 Pv 631/17/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/204/10/2017 (pdf, 115 KB) 2017-11-24 2 Pv 469/16/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/200/10/2017 (pdf, 108 KB) 2017-10-17 1 Pv 313/17/5506 § 321 – Útok na orgán verejnej moci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/187/09/2017 (pdf, 94 KB) 2017-10-03 1 Pv 212/17/5506 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/183/09/2017 (pdf, 131 KB) 2017-10-23 3 Pv 193/16/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/173/08/2017 (pdf, 86 KB) 2017-11-07 2 Pv 30/16/5506 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/171/08/2017 (pdf, 85 KB) 2017-08-14 1 Pv 160/17/5506 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/142/07/2017 (pdf, 91 KB) 2017-07-28 2 Pv 293/17/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/103/05/2017 (pdf, 109 KB) 2017-05-19 1 Pv 64/17/5506 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/98/05/2017 (pdf, 123 KB) 2017-05-12 1 Pv 86/17/5506 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/87/04/2017 (pdf, 96 KB) 2017-04-29 2 Pv 184/17/5506 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/76/03/2017 (pdf, 107 KB) 2017-03-30 3 Pv 256/16/5506 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/61/02/2017 (pdf, 89 KB) 2017-06-27 1 Pv 214/16/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/59/02/2017 (pdf, 111 KB) 2017-03-28 1 Pv 429/16/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/56/02/2017 (pdf, 116 KB) 2017-03-21 3 Pv 274/16/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/26/01/2017 (pdf, 106 KB) 2017-01-21 1 Pv 54/16/5506 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/186/12/2016 (pdf, 89 KB) 2017-01-06 3 Pv 367/16/5506 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/10/01/2016 (pdf, 90 KB) 2016-02-02 1 Pv 119/15/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/399/05/2024 (pdf, 90 KB) 2024-05-25 2 Pv 84/24/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

No relevant news articles found.