JUDr. Ondrej Prikryl, PhD.

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Piešťany.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom.

We register the prosecutor as námestník okresného prokurátora at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Piešťany.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2009-11-30 91.210 Eur 91.210 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-11-30 súčasťou vyššie uvedenej ceny súčasťou vyššie uvedenej ceny
nebytový priestor - garáž zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18 11.000 Eur 11.000 Eur
zastavané plochy a nádvoria zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18 súčasťou vyššie uvedenej ceny súčasťou vyššie uvedenej ceny
byt kúpna zmluva 2017-11-13 110.000 Eur 110.000 Eur
pozemok - záhrady kúpna zmluva 2017-11-13 súčasťou vyššie uvedenej ceny súčasťou vyššie uvedenej ceny
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie a zhodnotenie bytu - záhrady, list vlastníctva 4793, 12943 kúpna zmluva 2020 50.000 Eur 50.000 Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-01-20 25.000 Eur 25.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze - zmluva o úvere 2022-06-07
peniaze - zmluva o úvere 2022-11-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2009-11-30 91.210 Eur 91.210 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-11-30 súčasťou vyššie uvedenej ceny súčasťou vyššie uvedenej ceny
nebytový priestor - garáž zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18 11.000 Eur 11.000 Eur
zastavané plochy a nádvoria zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18 súčasťou vyššie uvedenej ceny súčasťou vyššie uvedenej ceny
byt kúpna zmluva 2017-11-13 110.000 Eur 110.000 Eur
pozemok - záhrady kúpna zmluva 2017-11-13 súčasťou vyššie uvedenej ceny súčasťou vyššie uvedenej ceny
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie a zhodnotenie bytu - záhrady, list vlastníctva 4793, 12943 kúpna zmluva 2020 50.000 Eur 50.000 Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-01-20 25.000 Eur 25.000 Eur
finančné prostriedky z hypotekárneho úveru 2022-06-22 47.868,37 Eur 47.868,37 Eur
finančné prostriedky z hypotekárneho úveru 2022-11-25 40.183,47 Eur 40.183,47 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze - zmluva o úvere 2014-11-06
peniaze - zmluva o úvere 2022-06-07
peniaze - zmluva o úvere 2022-11-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2009-11-30 91.210 Eur 91.210 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-11-30 súčasťou vyššie uvedenej ceny súčasťou vyššie uvedenej ceny
nebytový priestor - garáž zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18 11.000 Eur 11.000 Eur
zastavané plochy a nádvoria zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18 súčasťou vyššie uvedenej ceny súčasťou vyššie uvedenej ceny
byt kúpna zmluva 2017-11-13 110.000 Eur 110.000 Eur
pozemok - záhrady kúpna zmluva 2017-11-13 súčasťou vyššie uvedenej ceny súčasťou vyššie uvedenej ceny
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie a zhodnotenie bytu - záhrady, list vlastníctva 4793, 12943 kúpna zmluva 2020 50.000 Eur 50.000 Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-01-20 25.000 Eur 25.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze - zmluva o úvere 2016-10-03
penieze - zmluva o úvere 2014-11-06
peniaze - zmluva o úvere 2017-08-21
peniaze - zmluva o úvere 2017-08-21
peniaze - zmluva o spotrebnom úvere 2018-04-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2009-11-30 91.210 Eur 91.210 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-11-30 súčasťou vyššie uvedenej ceny súčasťou vyššie uvedenej ceny
nebytový priestor - garáž zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18 11.000 Eur 11.000 Eur
zastavané plochy a nádvoria zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18 súčasťou vyššie uvedenej ceny súčasťou vyššie uvedenej ceny
byt kúpna zmluva 2017-11-13 110.000 Eur 110.000 Eur
pozemok - záhrady kúpna zmluva 2017-11-13 súčasťou vyššie uvedenej ceny súčasťou vyššie uvedenej ceny
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie a zhodnotenie bytu - záhrady, list vlastníctva 4793, 12943 kúpna zmluva 2020 50.000 Eur 50.000 Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-01-20 25.000 Eur 25.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze - zmluva o úvere 2016-10-03
penieze - zmluva o úvere 2014-11-06
peniaze - zmluva o úvere 2017-08-21
peniaze - zmluva o úvere 2017-08-21
peniaze - zmluva o spotrebnom úvere 2018-04-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2009-11-30 91.210 Eur 91.210 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-11-30 súčasťou vyššie uvedenej ceny súčasťou vyššie uvedenej ceny
nebytový priestor - garáž zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18 11.000 Eur 11.000 Eur
zastavané plochy a nádvoria zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18 súčasťou vyššie uvedenej ceny súčasťou vyššie uvedenej ceny
byt kúpna zmluva 2017-11-13 110.000 Eur 110.000 Eur
pozemok - záhrady kúpna zmluva 2017-11-13 súčasťou vyššie uvedenej ceny súčasťou vyššie uvedenej ceny
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky kúpna zmluva 2019-07-04 11.520 Eur 11.520 Eur
finančné prostriedky kúpna zmluva 2019-07-09 65.280 Eur 65.280 Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-01-20 25.000 Eur 25.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze - zmluva o úvere 2016-10-03
penieze - zmluva o úvere 2014-11-06
peniaze - zmluva o úvere 2017-08-21
peniaze - zmluva o úvere 2017-08-21
peniaze - zmluva o spotrebnom úvere 2018-04-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-11-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-11-30
nebytový priestor - garáž zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18
zastavané plochy a nádvoria zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18
byt kúpna zmluva 2015-01-07
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-07
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-07
byt kúpna zmluva 2017-11-13
pozemok - záhrady kúpna zmluva 2017-11-13
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze - zmluva o úvere 2016-10-03
penieze - zmluva o úvere 2014-11-06
peniaze - zmluva o úvere 2017-08-21
peniaze - zmluva o úvere 2017-08-21
peniaze - zmluva o spotrebnom úvere 2018-04-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-11-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-11-30
nebytový priestor - garáž zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18
zastavané plochy a nádvoria zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18
byt kúpna zmluva 2015-01-07
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-07
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-07
byt kúpna zmluva 2017-11-13
pozemok - záhrady kúpna zmluva 2017-11-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze zmluva o úvere 2016-10-06 17.989,71 17.989,71 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze - zmluva o úvere 2016-10-03
penieze - zmluva o úvere 2014-11-06
peniaze - zmluva o úvere 2017-08-21
peniaze - zmluva o úvere 2017-08-21
peniaze - zmluva o spotrebnom úvere 2017-08-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-11-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-11-30
nebytový priestor - garáž zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18
zastavané plochy a nádvoria zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18
byt kúpna zmluva 2015-01-07
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-07
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze zmluva o úvere 2016-10-06 69.198,52 Eur 69.198,52 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze - zmluva o úvere 2016-10-03
penieze - zmluva o úvere 2014-11-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-11-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-11-30
nebytový priestor - garáž zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18
zastavané plochy a nádvoria zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18
byt kúpna zmluva 2015-01-07
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-07
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-07
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze - zmluva o úvere 2013-10-11
penieze - zmluva o úvere 2014-11-06
peniaze - zmluva o úvere 2014-11-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-11-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-11-30
nebytový priestor - garáž zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18
zastavané plochy a nádvoria zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-11-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-11-30
nebytový priestor - garáž zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18
zastavané plochy a nádvoria zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-11-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-11-30
nebytový priestor - garáž zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18
zastavané plochy a nádvoria zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-11-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-11-30
nebytový priestor - garáž zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18
zastavané plochy a nádvoria zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 2011-01-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dopravný prostriedok kúpna zmluva 2009-10-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (79)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/18/06/2016 2016-07-15 Pv 109/14/2204 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/15/05/2016 2016-06-11 Pv 786/14/2204 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/12/04/2016 2016-04-30 Pv 45/15/2204 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/9/03/2016 2016-04-29 Pv 53/15/2204 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/23/08/2015 (rtf, 57 KB) 2015-08-04 Pv 398/15/3304 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/2/06/2015 (rtf, 57 KB) 2015-03-27 Pv 755/08/3304 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/167/09/2014 (rtf, 46 KB) 2014-08-22 1 Pv 328/13/3309 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/146/07/2014 (rtf, 48 KB) 2014-07-01 2 Pv 519/14/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/120/05/2014 (rtf, 48 KB) 2014-04-12 2 Pv 314/12/3309 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/96/05/2014 (rtf, 47 KB) 2014-04-08 2 Pv 392/12/3309 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/25/05/2014 (rtf, 52 KB) 2014-04-23 2 Pv 996/12/3309 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/128/05/2014 (rtf, 55 KB) 2014-05-24 2 Pv 134/13/3309 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/54/10/2013 (rtf, 63 KB) 2013-10-15 Pv 374/12/3304 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/42/09/2013 (rtf, 51 KB) 2013-09-13 Pv 461/13/3304 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/37/09/2013 (rtf, 47 KB) 2013-08-27 Pv 850/11/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/35/08/2013 (rtf, 53 KB) 2013-07-30 Pv 899/11/3304 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/21/04/2013 (rtf, 47 KB) 2013-04-09 Pv 95/12/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/15/02/2013 (rtf, 50 KB) 2013-02-19 Pv 568/12/3304 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/4/02/2013 (rtf, 53 KB) 2013-01-29 Pv 470/12/3304 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1/01/2013 (rtf, 47 KB) 2013-01-15 Pv 685/12/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/102/12/2012 (rtf, 51 KB) 2012-11-24 Pv 236/12/3304 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/104/11/2012 (rtf, 52 KB) 2012-11-20 Pv 436/12/3304 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/95/11/2012 (rtf, 50 KB) 2012-11-13 Pv 668/12/3304 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/88/10/2012 (rtf, 46 KB) 2012-10-16 Pv 359/11/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 6 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1b (§ 11/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/635/07/2022 2022-07-29 Pv 188/21/2204 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/54/06/2012 (rtf, 208 KB) 2012-05-29 Pv 697/11/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/62/06/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-05 Pv 821/10/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/22/04/2012 (rtf, 212 KB) 2012-03-30 Pv 850/11/3304 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/18/03/2012 (rtf, 214 KB) 2012-03-13 Pv 95/12/3304 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/13/04/2012 (rtf, 213 KB) 2012-03-27 Pv 407/11/3304 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/432/05/2022 2022-06-03 Pv 36/22/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/7/02/2012 (rtf, 207 KB) 2012-02-14 Pv 475/10/3304 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/2/01/2012 (rtf, 213 KB) 2012-01-18 Pv 838/11/3304 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/649/12/2021 2021-12-30 Pv 30/21/2204 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/326/08/2021 2021-10-20 Pv 114/18/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/726/12/2020 2021-07-15 Pv 5/19/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/429/06/2020 2020-06-19 Pv 268/20/2204 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/323/05/2020 2020-06-08 Pv 59/20/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/128/09/2019 2019-09-26 Pv 113/18/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/130/09/2019 2019-09-12 Pv 193/18/2204 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/129/09/2019 2019-09-12 Pv 578/17/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/82/06/2019 2019-07-11 Pv 544/18/2204 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/69/05/2019 2019-05-30 Pv 22/19/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/23/02/2019 2019-03-22 Pv 33/15/2204 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/68/05/2018 2019-03-01 Pv 1010/16/2204 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/11/01/2018 2018-02-06 Pv 578/17/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/69/11/2017 2017-12-07 Pv 490/17/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/37/04/2017 2017-05-07 Pv 428/16/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/34/04/2017 2017-04-25 Pv 352/14/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/30/04/2017 2017-05-18 Pv 124/17/2204 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/67/11/2016 2017-02-21 2 Pv 779/13/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/571/12/2023 2023-12-29 Pv 400/22/2204 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/35/02/2024 2024-03-01 Pv 407/22/2204 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/35/02/2024 (pdf, 143 KB) 2024-03-01 Pv 407/22/2204 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/571/12/2023 (pdf, 134 KB) 2023-12-29 Pv 400/22/2204 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/635/07/2022 (pdf, 114 KB) 2022-07-29 Pv 188/21/2204 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/432/05/2022 (pdf, 117 KB) 2022-06-03 Pv 36/22/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/649/12/2021 (pdf, 93 KB) 2021-12-30 Pv 30/21/2204 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/326/08/2021 (pdf, 116 KB) 2021-10-20 Pv 114/18/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/726/12/2020 (pdf, 119 KB) 2021-07-15 Pv 5/19/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/429/06/2020 (pdf, 116 KB) 2020-06-19 Pv 268/20/2204 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/323/05/2020 (pdf, 97 KB) 2020-06-08 Pv 59/20/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/128/09/2019 (pdf, 97 KB) 2019-09-26 Pv 113/18/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/130/09/2019 (pdf, 108 KB) 2019-09-12 Pv 193/18/2204 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/129/09/2019 (pdf, 110 KB) 2019-09-12 Pv 578/17/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/82/06/2019 (pdf, 91 KB) 2019-07-11 Pv 544/18/2204 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/69/05/2019 (pdf, 110 KB) 2019-05-30 Pv 22/19/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/23/02/2019 (pdf, 127 KB) 2019-03-22 Pv 33/15/2204 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/68/05/2018 (pdf, 112 KB) 2019-03-01 Pv 1010/16/2204 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/11/01/2018 (pdf, 92 KB) 2018-02-06 Pv 578/17/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/69/11/2017 (pdf, 131 KB) 2017-12-07 Pv 490/17/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/37/04/2017 (pdf, 113 KB) 2017-05-07 Pv 428/16/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/34/04/2017 (pdf, 111 KB) 2017-04-25 Pv 352/14/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/30/04/2017 (pdf, 116 KB) 2017-05-18 Pv 124/17/2204 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/67/11/2016 (pdf, 91 KB) 2017-02-21 2 Pv 779/13/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/18/06/2016 (pdf, 109 KB) 2016-07-15 Pv 109/14/2204 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/15/05/2016 (pdf, 109 KB) 2016-06-11 Pv 786/14/2204 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/12/04/2016 (pdf, 124 KB) 2016-04-30 Pv 45/15/2204 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/9/03/2016 (pdf, 118 KB) 2016-04-29 Pv 53/15/2204 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

No relevant news articles found.