JUDr. Jana Redayová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Košice I.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Košice and Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z platu, dary od rodičov 2009-06-17 170.949,-€
garáž s pozemkom úspora z platov 2009-06-16 4.979,-€
garáž s pozemkom dar od rodičov 2003-11-14 4.000,-€(odhad)
4 izbový byt dar od rodičov 2019-07-01 90.200,-€ 90.200,-€(e.trend)
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Honda CR-V 2.0 AT Elegance úspory z platov 2010-09-07 26.138 26.138
peniaze na účtoch úspory z platov 2023-12-31 55.000,- € 55.000,- €
Kia X-ceed 1.4 úspory z platu 2020-06-05 22.010 22.010
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z platu, dary od rodičov 2009-06-17 170.949,-€
garáž s pozemkom úspora z platov 2009-06-16 4.979,-€
garáž s pozemkom dar od rodičov 2003-11-14 4.000,-€(odhad)
4 izbový byt dar od rodičov 2019-07-01 90.200,-€ 90.200,-€(e.trend)
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Honda CR-V 2.0 AT Elegance úspory z platov 2010-09-07 26.138 26.138
peniaze na účtoch úspory z platov a stavebné sporenie 2022-12-31 120.000,-€(odhad)
Kia X-ceed 1.4 úspory z platu 2020-06-05 22.010 22.010
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z platu, dary od rodičov 2009-06-17 170.949,-€
garáž s pozemkom úspora z platov 2009-06-16 4.979,-€
garáž s pozemkom dar od rodičov 2003-11-14 4.000,-€(odhad)
4 izbový byt dar od rodičov 2019-07-01 90.200,-€ 90.200,-€(e.trend)
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Honda CR-V 2.0 AT Elegance úspory z platov 2010-09-07 26.138 26.138
peniaze na účtoch úspory z platov a stavebné sporenie 2021-12-31 100.000,-€(odhad)
Kia X-ceed 1.4 úspory z platu 2020-06-05 22.010 22.010
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z platu, dary od rodičov 2009-06-17 170.949,-€
garáž s pozemkom úspora z platov 2009-06-16 4.979,-€
garáž s pozemkom dar od rodičov 2003-11-14 4.000,-€(odhad)
4 izbový byt dar od rodičov 2019-07-01 90.200,-€ 90.200,-€(e.trend)
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Honda CR-V 2.0 AT Elegance úspory z platov 2010-09-07 26.138 26.138
peniaze na účtoch úspory z platov a stavebné sporenie 2020-12-31 110.000,-€(odhad)
Kia X-ceed 1.4 úspory z platu 2020-06-05 22.010 22.010
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z platu, dary od rodičov 2009-06-17 170.949,-€
garáž s pozemkom úspora z platov 2009-06-16 4.979,-€
garáž s pozemkom dar od rodičov 2003-11-14 4.000,-€(odhad)
4 izbový byt dar od rodičov 2019-07-01 90.200,-€ 90.200,-€(e.trend)
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Honda CR-V 2.0 AT Elegance úspory z platov 2010-09-07 26.138 26.138
Suzuki Ignis 1.3 GLX dar od rodičov 2006-06-08 12.713 12.713
peniaze na účtoch úspory z platov a stavebné sporenie 2019-12-31 95.000,-€(odhad)
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z platu, dary od rodičov 2009-06-17
garáž s pozemkom úspora z platov 2009-06-16
garáž s pozemkom dar od rodičov 2003-11-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Honda CR-V 2.0 AT Elegance úspory z platov 2010-09-07 26.138 26.138
Suzuki Ignis 1.3 GLX dar od rodičov 2006-06-08 12.713 12.713
peniaze na účtoch úspory z platov a stavebné sporenie 2018-12-31 75.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z platu, dary od rodičov 2009-06-17
garáž s pozemkom úspora z platov 2009-06-16
garáž s pozemkom dar od rodičov 2003-11-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Honda CR-V 2.0 AT Elegance úspory z platov 2010-09-07 26.138 26.138
Suzuki Ignis 1.3 GLX dar od rodičov 2006-06-08 12.713 12.713
peniaze na účtoch úspory z platov a stavebné sporenie 2017-12-31 35.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
4 izbový byt hyp.úver úspory z platov dar od rodičov 2009
garáž s pozemkom úspory z platov 2009
garáž s pozemkom dar od rodičov 2003
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo Honda úspory z platu 2010 26138 26138
motorové vozidlo Ignis dar od rodičov 2006 12713 12713
peniaze úspory z platu a stavebné sporenie 2016-12-31 35000 35000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
4izbový byt kúpa 2009
garáž z pozemkom kúpa 2020-04-08
garáž s pozemkom dar 2003
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010
osobné motorové vozidlo dar 2006
peniaze úsdpory,stavebné sporenie 2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z oboch platov, dary od rodiny 2009-06-17
garáž s pozemkom úspory z platov 2009-06-16
garáž s pozemkom dar od rodičov 2003-11-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Honda CR-V 2,0 AT ELegance úspory z platu 2010-09-07
Suzuki Ignis 1,3 GLX dar od rodičov 2006-06-08
peniaze úspory z patu a stavebné sporenie 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z oboch platov, dary od rodiny 2009-06-17
garáž s pozemkom úspory z platov 2009-06-16
garáž s pozemkom dar od rodičov 2003-11-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Honda CR-V 2,0 AT ELegance úspory z platu 2010-09-07
Suzuki Ignis 1,3 GLX dar od rodičov 2006-06-08
peniaze úspory z patu a stavebné sporenie 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z oboch platov, dary od rodiny 2009-06-17
garáž s pozemkom úspory z platov 2009-06-16
garáž s pozemkom dar od rodičov 2003-11-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Honda CR-V 2,0 AT ELegance úspory z platu 2010-09-07
Suzuki Ignis 1,3 GLX dar od rodičov 2006-06-08
peniaze úspory z patu a stavebné sporenie 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z oboch platov, dary od rodiny 2009-06-17
garáž s pozemkom úspory z platov 2009-06-16
garáž s pozemkom dar od rodičov 2003-11-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Honda CR-V 2,0 AT ELegance úspory z platu 2010-09-07
Suzuki Ignis 1,3 GLX dar od rodičov 2006-06-08
peniaze úspory z patu a stavebné sporenie 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (148)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/765/10/2023 2023-10-25 3 Pv 162/23/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/610/08/2023 2023-09-08 2 Pv 461/22/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/558/07/2023 2023-07-31 3 Pv 66/23/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/395/05/2023 2023-05-29 1 Pv 195/22/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/218/03/2023 2023-03-21 4 Pv 164/22/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/84/01/2023 2023-01-23 3 Pv 391/22/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/74/01/2023 2023-01-16 3 Pv 214/22/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/806/12/2022 2022-12-06 3 Pv 211/22/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/710/10/2022 2022-10-27 2 Pv 365/21/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/698/10/2022 2022-11-05 3 Pv 269/19/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/568/08/2022 2022-08-02 3 Pv 43/22/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/456/06/2022 2022-06-06 4 Pv 70/21/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/436/05/2022 2022-05-26 4 Pv 257/21/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/371/05/2022 2022-05-10 4 Pv 24/22/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/230/03/2022 2022-03-18 3 Pv 234/21/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/228/03/2022 2022-03-17 1 Pv 245/21/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/177/02/2022 2022-02-28 2 Pv 192/21/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/166/02/2022 2022-02-16 2 Pv 261/21/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/116/02/2022 2022-02-08 4 Pv 325/21/8802 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/101/01/2022 2022-01-25 1 Pv 226/21/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/87/01/2022 2022-02-05 2 Pv 328/19/8802 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/879/12/2021 2021-12-28 3 Pv 241/21/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/810/11/2021 2021-12-03 1 Pv 291/21/8802 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/808/11/2021 2021-11-19 4 Pv 154/21/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/802/11/2021 2021-11-26 4 Pv 287/20/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/708/10/2021 2021-10-11 4 Pv 111/21/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/701/10/2021 2021-10-06 2 Pv 55/21/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/622/09/2021 2021-09-08 3 Pv 63/21/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/565/08/2021 2022-06-21 1 Pv 202/20/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/387/06/2021 2021-06-14 4 Pv 123/21/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/386/06/2021 2021-06-14 1 Pv 344/20/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/314/05/2021 2021-05-17 2 Pv 302/20/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/312/05/2021 2021-05-29 4 Pv 403/19/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/81/01/2021 2021-02-11 4 Pv 276/19/8802 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/78/01/2021 2021-01-26 4 Pv 129/20/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/40/01/2021 2021-01-04 4 Pv 294/20/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/968/12/2020 2020-12-02 2 Pv 106/20/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/862/10/2020 2020-10-26 2 Pv 352/19/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/756/09/2020 2020-09-09 2 Pv 174/20/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/708/08/2020 2020-08-24 1 Pv 366/19/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/667/08/2020 2020-08-04 4 Pv 362/18/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/593/07/2020 2020-07-16 2 Pv 379/19/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/558/07/2020 2020-07-15 4 Pv 307/18/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/477/06/2020 2020-06-25 2 Pv 74/20/8802 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/454/06/2020 2020-08-11 2 Pv 153/19/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/353/04/2020 2020-04-17 1 Pv 311/19/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/276/03/2020 2020-11-05 2 Pv 328/19/8802 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/183/02/2020 2020-02-19 1 Pv 367/19/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/158/02/2020 2020-02-06 3 Pv 483/18/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/151/01/2020 2020-02-12 2 Pv 127/17/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/133/01/2020 2020-01-24 2 Pv 264/18/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/832/11/2019 2019-11-26 1 Pv 90/19/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/763/11/2019 2019-11-20 4 Pv 276/19/8802 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/550/08/2019 2019-09-11 2 Pv 340/18/8802 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/423/06/2019 2019-06-18 4 Pv 386/18/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/411/06/2019 2019-08-16 4 Pv 133/19/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/386/05/2019 2019-05-31 1 Pv 208/18/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/278/04/2019 2019-04-17 4 Pv 391/18/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/273/04/2019 2019-05-10 4 Pv 307/18/8802 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/266/04/2019 2019-04-11 3 Pv 62/19/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/267/04/2019 2019-04-11 2 Pv 156/18/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/155/03/2019 2019-03-05 3 Pv 130/18/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/103/02/2019 2019-02-28 3 Pv 52/19/8802 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/81/02/2019 2019-02-08 2 Pv 233/18/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/713/11/2018 2018-11-28 1 Pv 104/18/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/701/11/2018 2018-11-20 3 Pv 219/18/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/699/11/2018 2018-11-19 1 Pv 184/18/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/886/12/2023 2023-12-15 3 Pv 353/23/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/743/10/2023 2024-01-09 4 Pv 287/20/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/147/02/2024 2024-02-05 1 Pv 232/23/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/309/04/2024 2024-04-10 2 Pv 207/23/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/277/03/2024 2024-03-27 4 Pv 373/23/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/280/03/2024 2024-03-28 2 Pv 548/22/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/365/04/2024 (pdf, 107 KB) 2024-04-25 4 Pv 242/23/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/351/04/2024 (pdf, 107 KB) 2024-04-23 2 Pv 405/23/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/309/04/2024 (pdf, 107 KB) 2024-04-10 2 Pv 207/23/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/280/03/2024 (pdf, 111 KB) 2024-03-28 2 Pv 548/22/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/277/03/2024 (pdf, 112 KB) 2024-03-27 4 Pv 373/23/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/147/02/2024 (pdf, 109 KB) 2024-02-05 1 Pv 232/23/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/886/12/2023 (pdf, 111 KB) 2023-12-15 3 Pv 353/23/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/765/10/2023 (pdf, 110 KB) 2023-10-25 3 Pv 162/23/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/743/10/2023 (pdf, 89 KB) 2024-01-09 4 Pv 287/20/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/610/08/2023 (pdf, 85 KB) 2023-09-08 2 Pv 461/22/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/558/07/2023 (pdf, 110 KB) 2023-07-31 3 Pv 66/23/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/395/05/2023 (pdf, 107 KB) 2023-05-29 1 Pv 195/22/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/218/03/2023 (pdf, 112 KB) 2023-03-21 4 Pv 164/22/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/84/01/2023 (pdf, 109 KB) 2023-01-23 3 Pv 391/22/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/74/01/2023 (pdf, 108 KB) 2023-01-16 3 Pv 214/22/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/806/12/2022 (pdf, 107 KB) 2022-12-06 3 Pv 211/22/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/710/10/2022 (pdf, 110 KB) 2022-10-27 2 Pv 365/21/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/698/10/2022 (pdf, 90 KB) 2022-11-05 3 Pv 269/19/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/568/08/2022 (pdf, 109 KB) 2022-08-02 3 Pv 43/22/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/456/06/2022 (pdf, 112 KB) 2022-06-06 4 Pv 70/21/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/436/05/2022 (pdf, 108 KB) 2022-05-26 4 Pv 257/21/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/371/05/2022 (pdf, 110 KB) 2022-05-10 4 Pv 24/22/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/230/03/2022 (pdf, 109 KB) 2022-03-18 3 Pv 234/21/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/228/03/2022 (pdf, 109 KB) 2022-03-17 1 Pv 245/21/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/177/02/2022 (pdf, 109 KB) 2022-02-28 2 Pv 192/21/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/166/02/2022 (pdf, 107 KB) 2022-02-16 2 Pv 261/21/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/116/02/2022 (pdf, 86 KB) 2022-02-08 4 Pv 325/21/8802 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/101/01/2022 (pdf, 107 KB) 2022-01-25 1 Pv 226/21/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/87/01/2022 (pdf, 88 KB) 2022-02-05 2 Pv 328/19/8802 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/879/12/2021 (pdf, 85 KB) 2021-12-28 3 Pv 241/21/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/810/11/2021 (pdf, 86 KB) 2021-12-03 1 Pv 291/21/8802 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/808/11/2021 (pdf, 109 KB) 2021-11-19 4 Pv 154/21/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/802/11/2021 (pdf, 88 KB) 2021-11-26 4 Pv 287/20/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/708/10/2021 (pdf, 122 KB) 2021-10-11 4 Pv 111/21/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/701/10/2021 (pdf, 109 KB) 2021-10-06 2 Pv 55/21/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/622/09/2021 (pdf, 109 KB) 2021-09-08 3 Pv 63/21/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/565/08/2021 (pdf, 87 KB) 2022-06-21 1 Pv 202/20/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/387/06/2021 (pdf, 107 KB) 2021-06-14 4 Pv 123/21/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/386/06/2021 (pdf, 109 KB) 2021-06-14 1 Pv 344/20/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/314/05/2021 (pdf, 107 KB) 2021-05-17 2 Pv 302/20/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/312/05/2021 (pdf, 87 KB) 2021-05-29 4 Pv 403/19/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/81/01/2021 (pdf, 87 KB) 2021-02-11 4 Pv 276/19/8802 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/78/01/2021 (pdf, 110 KB) 2021-01-26 4 Pv 129/20/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/40/01/2021 (pdf, 111 KB) 2021-01-04 4 Pv 294/20/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/968/12/2020 (pdf, 108 KB) 2020-12-02 2 Pv 106/20/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/862/10/2020 (pdf, 108 KB) 2020-10-26 2 Pv 352/19/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/756/09/2020 (pdf, 106 KB) 2020-09-09 2 Pv 174/20/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/708/08/2020 (pdf, 109 KB) 2020-08-24 1 Pv 366/19/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/667/08/2020 (pdf, 109 KB) 2020-08-04 4 Pv 362/18/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/593/07/2020 (pdf, 108 KB) 2020-07-16 2 Pv 379/19/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/558/07/2020 (pdf, 86 KB) 2020-07-15 4 Pv 307/18/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/477/06/2020 (pdf, 90 KB) 2020-06-25 2 Pv 74/20/8802 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/454/06/2020 (pdf, 97 KB) 2020-08-11 2 Pv 153/19/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/353/04/2020 (pdf, 110 KB) 2020-04-17 1 Pv 311/19/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/276/03/2020 (pdf, 86 KB) 2020-11-05 2 Pv 328/19/8802 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/183/02/2020 (pdf, 107 KB) 2020-02-19 1 Pv 367/19/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/158/02/2020 (pdf, 108 KB) 2020-02-06 3 Pv 483/18/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/151/01/2020 (pdf, 90 KB) 2020-02-12 2 Pv 127/17/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/133/01/2020 (pdf, 107 KB) 2020-01-24 2 Pv 264/18/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/832/11/2019 (pdf, 108 KB) 2019-11-26 1 Pv 90/19/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/763/11/2019 (pdf, 86 KB) 2019-11-20 4 Pv 276/19/8802 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/550/08/2019 (pdf, 96 KB) 2019-09-11 2 Pv 340/18/8802 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/423/06/2019 (pdf, 108 KB) 2019-06-18 4 Pv 386/18/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/411/06/2019 (pdf, 99 KB) 2019-08-16 4 Pv 133/19/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/386/05/2019 (pdf, 110 KB) 2019-05-31 1 Pv 208/18/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/278/04/2019 (pdf, 110 KB) 2019-04-17 4 Pv 391/18/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/273/04/2019 (pdf, 86 KB) 2019-05-10 4 Pv 307/18/8802 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/266/04/2019 (pdf, 110 KB) 2019-04-11 3 Pv 62/19/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/267/04/2019 (pdf, 109 KB) 2019-04-11 2 Pv 156/18/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/155/03/2019 (pdf, 108 KB) 2019-03-05 3 Pv 130/18/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/103/02/2019 (pdf, 86 KB) 2019-02-28 3 Pv 52/19/8802 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/81/02/2019 (pdf, 107 KB) 2019-02-08 2 Pv 233/18/8802 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/713/11/2018 (pdf, 109 KB) 2018-11-28 1 Pv 104/18/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/701/11/2018 (pdf, 109 KB) 2018-11-20 3 Pv 219/18/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/699/11/2018 (pdf, 108 KB) 2018-11-19 1 Pv 184/18/8802 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

No relevant news articles found.