JUDr. Sylvia Andrejková

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom darovacia zmluva 14.08.2018 230.000
záhrady darovacia zmluva 14.08.2018 25.000
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 14.08.2018 15.000
byt kúpna zmluva 11.07.2022 140.000 140.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 02.06.2021 51.400,-
motorové vozidlo kúpna zmluva 12.04.2016 15.000,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte vyplatenie poistky 09.12.2022 30.000,- Eur 30.000,-Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička na kúpu auta 01.06.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
rodinný dom darovacia zmluva 14.08.2018 230.000
záhrady darovacia zmluva 14.08.2018 25.000
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 14.08.2018 15.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 02.06.2021 51.400,-
motorové vozidlo kúpna zmluva 12.04.2016 15.000,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účte vyplatenie poistky 25.09.2021
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička na kúpu auta 01.06.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
rodinný dom darovacia zmluva 14.08.2018 230.000
záhrady darovacia zmluva 14.08.2018 25.000
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 14.08.2018 15.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 19.03.2013 9.600,-
motorové vozidlo kúpna zmluva 12.04.2016 15.000,-
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
rodinný dom darovacia zmluva 14.08.2018 230.000
záhrady darovacia zmluva 14.08.2018 25.000
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 14.08.2018 15.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 19.03.2013 9.600,-
motorové vozidlo kúpna zmluva 12.04.2016 15.000,-
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 14.08.2018
záhrady darovacia zmluva 14.08.2018
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 14.08.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 19.03.2013 9.600,-
motorové vozidlo kúpna zmluva 12.04.2016 15.000,-
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 03.05.2001
záhrady kúpna zmluva 03.05.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 03.05.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpna zmluva 19.03.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 03.05.2001
záhrady kúpna zmluva 03.05.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 03.05.2001
byt kúpna zmluva 25.08.2004
spoločné časti a spoločné zariadenia domu a spoluvlastnícky podiel kúpna zmluva 25.08.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motocykel Honda Goldwing 1800 GL kúpa 27.04.2016 18.000,- Eur 18.000,- Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 03.05.2001
záhrady kúpna zmluva 03.05.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 03.05.2001
byt kúpna zmluva 25.08.2004
spoločné časti a spoločné zariadenia domu a spoluvlastnícky podiel kúpna zmluva 25.08.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 03.05.2001
záhrady kúpna zmluva 03.05.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 03.05.2001
byt kúpna zmluva 25.08.2004
spoločné časti a spoločné zariadenia domu a spoluvlastnícky podiel kúpna zmluva 25.08.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 03.05.2001
záhrady kúpna zmluva 03.05.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 03.05.2001
byt kúpna zmluva 25.08.2004
spoločné časti a spoločné zariadenia domu a spoluvlastnícky podiel kúpna zmluva 25.08.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 03.05.2001
záhrady kúpna zmluva 03.05.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 03.05.2001
byt kúpna zmluva 25.08.2004
spoločné časti a spoločné zariadenia domu a spoluvlastnícky podiel kúpna zmluva 25.08.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 03.05.2001
záhrady kúpna zmluva 03.05.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 03.05.2001
byt kúpna zmluva 25.08.2004
spoločné časti a spoločné zariadenia domu a spoluvlastnícky podiel kúpna zmluva 25.08.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.