Mgr. Ľubomír Sány

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Prievidza.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Partizánske.

We register the prosecutor as okresný prokurátor at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Prievidza.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
garáž kúpa 2004-05-04 77645,25 Sk (2577,35 €)
pozemok - zastavaná plocha kúpa 2004-05-04 2354,75 Sk (78,16 €)
trojizbový byt kúpa 2014-11-26 83167,38 €
nebytový priestor - garáž kúpa 2014-11-26 10906,45 €
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2014-11-26
pozemok - zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2013-05-16 242,10 €
trojizbový byt osvedčenie o dedičstve 11D 100/2015 z 31.3.2016, právoplatné 16.4.2016 2016-04-16 6666,67 €
pozemky - ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2014-11-26 847,07 €
jednoizbový byt kúpa 2020-07-07 70000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-04-29 18875 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze PSS - č. zmluvy: 1107898003 úspory z platu 2023-12-31 1102,71 € 1102,71 €
peniaze Uniqa - č. zmluvy: 1400174223 úspory z platu 2023-12-31 9891,71 € 9891,71 €
peniaze - bežný účet Unicredit - č. účtu: SK8511110000001446284006 úspory z platu 2023-12-31 6280,32 € 6280,32 €
peniaze - FINAX, č. účtu: 1020039302 úspory z platu 2023-12-31 30405,58 € 30405,58 €
peniaze Uniqa Tempo - č. účtu 7800196854 úspory z platu 2023-12-31 24925,79 € 24925,79 €
peniaze - FINAX, č. účtu: 1020039303 úspory z platu 2023-12-31 11036,27 € 11036,27 €
peniaze - FINAX, č. účtu: 1020039304 úspory z platu 2023-12-31 10467,54 € 10467,54 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie, hypotéka 2020-05-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
garáž kúpa 2004-05-04 77645,25 Sk (2577,35 €)
pozemok - zastavaná plocha kúpa 2004-05-04 2354,75 Sk (78,16 €)
trojizbový byt kúpa 2014-11-26 83167,38 €
nebytový priestor - garáž kúpa 2014-11-26 10906,45 €
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2014-11-26
pozemok - zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2013-05-16 242,10 €
trojizbový byt osvedčenie o dedičstve 11D 100/2015 z 31.3.2016, právoplatné 16.4.2016 2016-04-16 6666,67 €
pozemky - ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2014-11-26 847,07 €
jednoizbový byt kúpa 2020-07-07 70000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-04-29 18875 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze PSS - č. zmluvy: 1107898003 úspory z platu 2022-12-31 162,94 €
peniaze Uniqa - č. zmluvy: 1400174223 úspory z platu 2022-12-31 8935,60
peniaze - bežný účet Unicredit - č. účtu: SK8511110000001446284006 úspory z platu 2022-12-31 3044,11 €
peniaze - FINAX, č. účtu: 1020039302 úspory z platu 2022-12-31 19436,15 €
peniaze - bežný účet Prima banka, č. účtu: SK7056000000006518529002 úspory z platu 2022-12-31 229,59 €
peniaze Uniqa Tempo - č. účtu 7800196854 úspory z platu 2022-12-31 19587,85 € 19587,85 €
peniaze - FINAX, č. účtu: 1020039303 úspory z platu 2022-12-31 9241,70 € 9241,70 €
peniaze - FINAX, č. účtu: 1020039304 úspory z platu 2022-12-31 7676,47 € 7676,47 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie, hypotéka 2020-05-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
garáž kúpa 2004-05-04 77645,25 Sk (2577,35 €)
pozemok - zastavaná plocha kúpa 2004-05-04 2354,75 Sk (78,16 €)
trojizbový byt kúpa 2014-11-26 83167,38 €
nebytový priestor - garáž kúpa 2014-11-26 10906,45 €
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2014-11-26
pozemok - zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2013-05-16 242,10 €
trojizbový byt osvedčenie o dedičstve 11D 100/2015 z 31.3.2016, právoplatné 16.4.2016 2016-04-16 6666,67 €
pozemky - ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2014-11-26 847,07 €
jednoizbový byt kúpa 2020-07-07 70000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-04-29 18875 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze PSS - č. zmluvy: 1107898003 úspory z platu a dar od matky 3000,- Eur 2021-12-31 20295,32 €
peniaze Uniqa - č. zmluvy: 1400174223 úspory z platu 2021-12-31 9473,09 €
peniaze - TEMPO - č. účtu: 7800196854 úspory z platu 2021-12-31 19469,65 €
peniaze - bežný účet Unicredit - č. účtu: SK8511110000001446284006 úspory z platu 2021-12-31 468,63 €
peniaze - U Invest Plus - č. účtu: 9845 úspory z platu 2021-12-31 7612,61 €
peniaze - FINAX, č. účtu: 1020039302 úspory z platu 2021-12-31 26911,32 €
peniaze - bežný účet Prima banka, č. účtu: SK7056000000006518529002 úspory z platu 2021-12-31 206,07 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie, hypotéka 2020-05-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
garáž kúpa 2004-05-04 77645,25 Sk (2577,35 €)
pozemok - zastavaná plocha kúpa 2004-05-04 2354,75 Sk (78,16 €)
trojizbový byt kúpa 2014-11-26 83167,38 €
nebytový priestor - garáž kúpa 2014-11-26 10906,45 €
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2014-11-26
pozemok - zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2013-05-16 242,10 €
trojizbový byt osvedčenie o dedičstve 11D 100/2015 z 31.3.2016, právoplatné 16.4.2016 2016-04-16 6666,67 €
pozemky - ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2014-11-26 847,07 €
jednoizbový byt kúpa 2020-07-07 70000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-04-29 18875 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze PSS úspory z platu 2020-12-31 18966,14 €
peniaze Uniqa úspory z platu 2020-12-31 8761,81 €
peniaze - TEMPO úspory z platu 2020-12-31 13617,77 €
peniaze - bežný účet Unicredit úspory z platu 2020-12-31 546,86 €
peniaze - U Invest Plus úspory z platu 2020-12-31 5110,85 €
peniaze - FINAX úspory z platu 2020-12-31 10537,96 €
peniaze - bežný účet Prima banka úspory z platu 2020-12-31 182,55 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie, hypotéka 2020-05-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
garáž kúpa 2004-05-04 77645,25 Sk (2577,35 €)
pozemok - zastavaná plocha kúpa 2004-05-04 2354,75 Sk (78,16 €)
trojizbový byt kúpa 2014-11-26 83167,38 €
nebytový priestor - garáž kúpa 2014-11-26 10906,45 €
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2014-11-26
pozemok - zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2013-05-16 242,10 €
trojizbový byt osvedčenie o dedičstve 11D 100/2015 z 31.3.2016, právoplatné 16.4.2016 2016-04-16 6666,67 €
pozemky - ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2014-11-26 847,07 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-04-29 18875 €
peniaze úspory z platu 2019-12-31 40985,87 €
peniaze úspory z platu 2019-12-31 8175,55 €
peniaze úspory z platu 2019-12-31 10029,45 €
peniaze úspory z platu 2019-12-31 674,02 € -
peniaze úspory z platu 2019-12-31 3222,81 € -
peniaze úspory z platu 2019-12-31 2143,78 € -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
garáž kúpa 2004-05-04
pozemok - zastavaná plocha kúpa 2004-05-04
trojizbový byt kúpa 2014-11-26
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2014-11-26
nebytový priestor - garáž kúpa 2014-11-26
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2014-11-26
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2013-05-16
trojizbový byt osvedčenie o dedičstve 11D 100/2015 z 31.3.2016, právoplatné 16.4.2016 2016-04-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-04-29 18875 €
peniaze úspory z platu 2018-12-31 34220,71 €
peniaze úspory z platu 2018-12-31 7956,20 €
peniaze úspory z platu 2018-12-31 5667,49 €
peniaze úspory z platu 2018-12-31 1756,68 € -
peniaze úspory z platu 2018-12-31 1107,61 € -
peniaze úspory z platu 2018-12-31 458,81 € -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
garáž kúpa 2004-05-04
pozemok - zastavaná plocha kúpa 2004-05-04
trojizbový byt kúpa 2014-11-26
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2014-11-26
nebytový priestor - garáž kúpa 2014-11-26
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2014-11-26
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2013-05-16
trojizbový byt osvedčenie o dedičstve 11D 100/2015 z 31.3.2016, právoplatné 16.4.2016 2016-04-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-04-29 18875 €
peniaze úspory z platu 2017-12-31 20389,97 €
peniaze úspory z platu 2017-12-31 7753,37 €
cenné papiere - dlhopisy Penta Public 15 príjem z predaja bytu 2017-12-31 55,83 €
peniaze úspory z platu 2017-12-31 3219,61 €
peniaze úspory z platu 2017-12-31 2240,45 -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
garáž kúpa 2004-05-04
pozemok - zastavaná plocha kúpa 2004-05-04
trojizbový byt kúpa 2014-11-26
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2014-11-26
nebytový priestor - garáž kúpa 2014-11-26
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2014-11-26
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2013-05-16
trojizbový byt osvedčenie o dedičstve 11D 100/2015 z 31.3.2016, právoplatné 16.4.2016 2016-04-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-04-29 18875 €
peniaze úspory z platu 2016-12-31 2996,15 €
peniaze úspory z platu 2016-12-31 4307,02 €
peniaze úspory z platu 2016-12-31 7482,30 €
cenné papiere - dlhopisy Penta Public 15 príjem z predaja bytu 2016-12-31 14402,32 €
peniaze úspory z platu 2016-12-30 400,30 €
peniaze úspory z platu 2016-12-31 569,27 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver zmluva č. 5116040998 2016-08-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
garáž kúpa 2004-05-04
pozemok - zastavaná plocha kúpa 2004-05-04
trojizbový byt kúpa 2014-11-26
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2014-11-26
nebytový priestor - garáž kúpa 2014-11-26
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2014-11-26
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2013-05-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-04-29
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
cenné papiere - dlhopisy Penta Public 15 príjem z predaja bytu 2015-09-22
peniaze úspory z platu 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-08-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
jednoizbový byt kúpa 2001-12-17
spoločné časti a spoločné zariadenia domu kúpa 2001-12-17
pozemok - zastavaná plocha kúpa 2001-12-17
garáž kúpa 2004-05-04
pozemok - zastavaná plocha kúpa 2004-05-04
trojizbový byt kúpa 2014-11-26
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2014-11-26
nebytový priestor - garáž kúpa 2014-11-26
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2014-11-26
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2013-05-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-04-29
peniaze hypotekárny úver 2013-09-02
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
jednoizbový byt kúpa 2001-12-17
spoločné časti a spoločné zariadenia domu kúpa 2001-12-17
pozemok - zastavaná plocha kúpa 2001-12-17
garáž kúpa 2004-05-04
pozemok - zastavaná plocha kúpa 2004-05-04
rozostavaný trojizbový byt kúpa 2013-16-05
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2013-16-05
nebytový priestor - garáž kúpa 2013-16-05
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2013-16-05
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2013-16-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-04-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
jednoizbový byt kúpa 2001-12-17
spoločné časti a spoločné zariadenia domu kúpa 2001-12-17
pozemok - zastavaná plocha kúpa 2001-12-17
garáž kúpa 2004-05-04
pozemok - zastavaná plocha kúpa 2004-05-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-04-29
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
jednoizbový byt kúpa 2001-12-17
spoločné časti a spoločné zariadenia domu kúpa 2001-12-17
pozemok - zastavaná plocha kúpa 2001-12-17
garáž kúpa 2004-05-04
pozemok - zastavaná plocha kúpa 2004-05-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-04-29
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.