Mgr. Ľubomír Sány

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Prievidza.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresný prokurátor na prokuratúre Okresná prokuratúra Prievidza.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
garáž kúpa 04.05.2004 77645,25 Sk (2577,35 €)
pozemok - zastavaná plocha kúpa 04.05.2004 2354,75 Sk (78,16 €)
trojizbový byt kúpa 26.11.2014 83167,38 €
nebytový priestor - garáž kúpa 26.11.2014 10906,45 €
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 26.11.2014
pozemok - zastavaná plocha a nádvorie kúpa 16.05.2013 242,10 €
trojizbový byt osvedčenie o dedičstve 11D 100/2015 z 31.3.2016, právoplatné 16.4.2016 16.04.2016 6666,67 €
pozemky - ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie kúpa 26.11.2014 847,07 €
jednoizbový byt kúpa 07.07.2020 70000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 29.04.2009 18875 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze PSS úspory z platu 31.12.2020 18966,14 €
peniaze Uniqa úspory z platu 31.12.2020 8761,81 €
peniaze - TEMPO úspory z platu 31.12.2020 13617,77 €
peniaze - bežný účet Unicredit úspory z platu 31.12.2020 546,86 €
peniaze - U Invest Plus úspory z platu 31.12.2020 5110,85 €
peniaze - FINAX úspory z platu 31.12.2020 10537,96 €
peniaze - bežný účet Prima banka úspory z platu 31.12.2020 182,55 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie, hypotéka 12.05.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.