JUDr. Michaela Semanová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Košice - okolie.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Okresná prokuratúra Košice II, and Krajská prokuratúra Košice.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom radová zástavba dar 2020-12-01 0 120 000 Eur
rekreačné zariadenie tráv. porasty dar 2020-11-01 0 25 000 Eur
zastavená plocha a nádvorie dar 2024-11-20 0 cca 500 E
zastavaná plocha a nádvorie dar 2024-11-20 0 cca 1000 E
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky úspory,dary od r.2011 17000 cca17000Eur
finančné prostriedky úspory od r. 2011 60000 cca60000Eur
finančné prostriedky úspory od 2013 400 cca400Eur
finančné prostriedky podiel na dedičstve od roku 2022 19000 cca19000Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie domácnosti dar 2010 3600 € 3600€
elektronika dar 2010 3000 € 3000€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom radová zástavba dar 2020-12-01 0 120 000 Eur
rekreačné zariadenie tráv. porasty dar 2020-11-01 0 25 000 Eur
zastavená plocha a nádvorie dar 2024-11-20 0 cca 500 E
zastavaná plocha a nádvorie dar 2024-11-20 0 cca 1000 E
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
finančné prostriedky úspory,dary od r.2011 cca10000Eur
finančné prostriedky úspory od r. 2011 cca50000Eur
finančné prostriedky úspory od 2013 cca600Eur
finančné prostriedky podiel na dedičstve od roku 2022 cca24500Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie domácnosti dar 2010 3600 € 3600€
elektronika dar 2010 3000 € 3000€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom radová zástavba dar 2020-12-01 0 120 000 Eur
rekreačné zariadenie tráv. porasty dar 2020-11-01 0 25 000 Eur
zastavená plocha a nádvorie dar 2024-11-20 0 cca 500 E
zastavaná plocha a nádvorie dar 2024-11-20 0 cca 1000 E
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
finančné prostriedky uspory,dary od r.2011 6300Eur
finančné prostriedky úspory od r. 2011 cca45000Eur
finančné prostriedky uspory od 2013 cca600Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie domácnosti dar 2010 3600 € 3600€
elektronika dar 2010 3000 € 3000€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom radová zástavba dar 2020-12-01 0 120 000 Eur
rekreačné zariadenie tráv. porasty dar 2020-11-01 0 25 000 Eur
zastavená plocha a nádvorie dar 2024-11-20 0 cca 500 E
zastavaná plocha a nádvorie dar 2024-11-20 0 cca 1000 E
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
finančné prostriedky uspory,dary od r.2011 4300Eur
finančné prostriedky úspory od r. 2011 cca35000Eur
finančné prostriedky uspory od 2013 cca800Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie domácnosti dar 2010 3600 € 3600€
elektronika dar 2010 3000 € 3000€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie domácnosti dar rodičov 2010 3600 Eur 3 600 Eur
elektronika dar rodičov 2010 3000 Eur 3 000 Eur
finančné prostriedky uspory,dary od r.2011 15000 Eur
finančné prostriedky úspory od r. 2011 cca35 000Eur
finančné prostriedky uspory od 2013 cca15000Eur
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
nábytok dar rodičov 2010 3600 Eur 3 600 Eur
elektronika dar rodičov 2010 3000 Eur 3 000 Eur
peniaze uspory,dary od r.2011 cca10 000 Eur
peniaze úspory od r. 2011 cca30 000Eur
peniaze uspory od 2013 cca10 000Eur
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
nábytok dar rodičov 2010 3600 Eur 3 600 Eur
elektronika dar rodičov 2010 3000 Eur 3 000 Eur
peniaze uspory,dary od r.2011 10 000 Eur
peniaze úspory od r. 2011 19 000 Eur
peniaze uspory od 2013 9 000 Eur
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
nábytok dar rodičov 2010 3600 Eur 3600 Eur
elektronika dar rodičov 2010 3000 Eur 3000 Eur
peniaze uspory,dary od r.2011 cca10000Eur
peniaze úspory od r. 2011 cca9000Eur
peniaze predaj auta 2016 15000Eur
peniaze uspory od 2013 cca3000Eur
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nábytok dar rodičov 2010
elektronika dar rodičov 2010
peniaze uspory,dary od r.2011
peniaze svadobné dary od r. 2011
auto darovacou zmluvou 2012
peniaze uspory od 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nábytok dar rodičov 2010
elektronika dar rodičov 2010
peniaze uspory,svadobné dary 2011
peniaze svadobné dary 2011
auto darovacou zmluvou 2012
peniaze uspory z platu 2013-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nábytok dar rodičov 2010
elektronika dar rodičov 2010
peniaze uspory,svadobné dary 2011
peniaze svadobné dary 2011
auto darovacou zmluvou 2012
peniaze uspory z platu 2013-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria Kúpa 2006-05-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nábytok dar rodičov 2010
elektronika dar rodičov 2010
UniCredit Bank svadobné dary 2011
peniaze svadobné dary 2011
osobné motorové vozidlo darovacou zmluvou 2012-12-01
peniaze pôžička 2012-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (44)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/522/01/2015 (rtf, 48 KB) 2014-12-18 3 Pv 112/12/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/309/09/2013 (rtf, 46 KB) 2013-09-18 1 Pv 397/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/80/05/2013 (rtf, 49 KB) 2013-04-12 4 Pv 751/12/8803 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/67/04/2013 (rtf, 46 KB) 2013-04-23 3 Pv 659/12/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/618/04/2022 2022-10-18 2 Pv 5/19/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/609/04/2022 2022-04-21 2 Pv 427/21/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/608/04/2022 2022-04-21 1 Pv 344/21/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/361/03/2022 2022-03-08 1 Pv 413/21/8806 § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/122/01/2022 2022-04-21 1 Pv 130/20/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/113/01/2022 2022-02-21 2 Pv 270/21/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/10/01/2022 2022-02-17 2 Pv 336/21/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1503/11/2021 2021-12-09 2 Pv 251/21/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1502/11/2021 2021-12-06 2 Pv 4/19/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1378/10/2021 2021-11-26 2 Pv 12/21/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1152/09/2021 2021-10-06 2 Pv 85/21/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/747/06/2021 2021-07-08 2 Pv 465/18/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/680/06/2021 2021-08-20 2 Pv 110/19/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/61/01/2021 2021-01-27 2 Pv 542/20/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1411/10/2020 2020-10-29 1 Pv 318/20/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1161/08/2020 2020-09-02 2 Pv 136/19/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/707/05/2020 2020-06-18 2 Pv 52/19/8806 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/166/01/2020 2020-03-18 1 Pv 527/19/8806 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/434/06/2019 2019-07-10 1 Pv 248/19/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/235/03/2019 2019-04-09 2 Pv 534/18/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/618/04/2022 (pdf, 109 KB) 2022-10-18 2 Pv 5/19/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/609/04/2022 (pdf, 108 KB) 2022-04-21 2 Pv 427/21/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/608/04/2022 (pdf, 108 KB) 2022-04-21 1 Pv 344/21/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/361/03/2022 (pdf, 106 KB) 2022-03-08 1 Pv 413/21/8806 § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/122/01/2022 (pdf, 89 KB) 2022-04-21 1 Pv 130/20/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/113/01/2022 (pdf, 87 KB) 2022-02-21 2 Pv 270/21/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/10/01/2022 (pdf, 91 KB) 2022-02-17 2 Pv 336/21/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1503/11/2021 (pdf, 89 KB) 2021-12-09 2 Pv 251/21/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1502/11/2021 (pdf, 91 KB) 2021-12-06 2 Pv 4/19/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1378/10/2021 (pdf, 87 KB) 2021-11-26 2 Pv 12/21/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1152/09/2021 (pdf, 91 KB) 2021-10-06 2 Pv 85/21/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/747/06/2021 (pdf, 111 KB) 2021-07-08 2 Pv 465/18/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/680/06/2021 (pdf, 84 KB) 2021-08-20 2 Pv 110/19/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/61/01/2021 (pdf, 87 KB) 2021-01-27 2 Pv 542/20/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1411/10/2020 (pdf, 94 KB) 2020-10-29 1 Pv 318/20/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1161/08/2020 (pdf, 84 KB) 2020-09-02 2 Pv 136/19/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/707/05/2020 (pdf, 82 KB) 2020-06-18 2 Pv 52/19/8806 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/166/01/2020 (pdf, 88 KB) 2020-03-18 1 Pv 527/19/8806 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/434/06/2019 (pdf, 93 KB) 2019-07-10 1 Pv 248/19/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/235/03/2019 (pdf, 91 KB) 2019-04-09 2 Pv 534/18/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

No relevant news articles found.