JUDr. Peter Sepeši

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt č. 21-D zmluva o nadstavbe 2009-08-20 53.110,27 eur (1.600.000 SK) 53.110,27 eur (1.600.000 SK)
pozemok (nekryté vonkajšie parkovacie státie) kúpna zmluva 2012-02-01 1 eur (cena bola zahrnutá v cene bytu) 6 000 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Autorské práva k portálu www.ucps.sk vytvorením autorského diela od r. 2009 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela vlastná tvorba viac ako 6.600 eur
Autorské práva k elektronickému systému testov na vzdelávanie športových odborníkov a študentov športového práva vytvorením autorského diela od r. 2014 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela vlastná tvorba viac ako 6.600 eur
Autorské práva k elektronickému modulu na správu a manažovanie tagov na webovských stránkach (Tagmanager) vytvorením autorského diela od r. 2019 vytvorením vlastná tvorba viac ako 6.600 eur
Pohľadávka z predaja nehnuteľností kúpna zmluva o prevode nehnuteľností 19.4.2021 povolený vklad rozhodnutím OÚ Košice - okolie č. V 1106/2021 predajná cena 80.000 eur (20.000 eur prijatých pri podpise + následne 24 splátok po 2.500 eur mesačne; v roku 2023 bolo prijatých 7.500 eur) 80.000 eur
Užívanie osobného motorového vozidla zn. MAZDA lízingová zmluva 2022-03-02 30.699 eur (zostatok lízingu k 31.12.2023 je 13.425,88 eur) 30.699 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu 2010 až 2023 cca 30.000 eur
biela technika a spotrebná elektronika 2010 až 2023 cca 30.000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotékaTB 2019-01-31
medziúver (stavebné sporenie); od roku 2020 úver 2017-12-20
lízingová zmluva 2022-03-02
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodiný dom, zastavaná plocha, záhrada osvedčenie o dedičstve 14D250/2016 2016-10-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt č. 21-D zmluva o nadstavbe 2009-08-20 53 110,27 EUR (1 600 000 SK)
pozemok (nekryté vonkajšie parkovacie státie) kúpna zmluva 2012-02-01 1 EUR (cena bola zahrnutá v cene bytu) 6 000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie bytu kúpne zmluvy 2000 až 2019 cca 30.000 EUR cca 30.000 EUR
biela technika kúpne zmluvy 2008 až 2019 cca 20.000 EUR cca 20.000 EUR
spotrebna elektronika kupne zmluvy 2005 až 2019 cca 10.000 EUR cca 10.000 EUR
osobné vozidlo Toyota Auris kúpna zmluva 2013-12-18 20.300 EUR 20.300 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Autorské práva k portálu www.ucps.sk vytvorením autorského diela od r. 2009 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela vlastná tvorba viac ako 6.600 eur
Autorské práva k elektronickému systému testov na vzdelávanie športových odborníkov a študentov športového práva vytvorením autorského diela od r. 2014 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela vlastná tvorba viac ako 6.600 eur
Autorské práva k elektronickému modulu na správu a manažovanie tagov na webovských stránkach (Tagmanager) vytvorením autorského diela od r. 2019 vytvorením vlastná tvorba viac ako 6.600 eur
Pohľadávka z predaja nehnuteľností kúpna zmluva o prevode nehnuteľností 19.4.2021 povelený vklad rozhodnutím OÚ Košice - okolie č. V 1106/2021 predajná cena 80.000 eur (20.000 eur prijatých pri podpise + 24 splátok po 2.500 eur mesačne) do 31.12.2021 bolo uhradených 42.500 eur 80.000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotékaTB 2019-01-31
medziúver (stavebné sporenie) 2017-12-20
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodiný dom, zastavaná plocha, záhrada osvedčenie o dedičstve 14D250/2016 2016-10-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dom s pozemkom kúpna zmluva 2024-01-02 11 617,87 EUR (350 000 SK)
dom s pozemkom kúpna zmluva 2024-01-02 23 235,74 EUR (700 000 SK)
pozemok kúpna zmluva 2007-04-01 2 170,88 EUR (65 400 SK)
byt č. 21-D zmluva o nadstavbe 2009-08-20 53 110,27 EUR (1 600 000 SK)
pozemok (nekryté vonkajšie parkovacie státie) kúpna zmluva 2012-02-01 1 EUR (cena bola zahrnutá v cene bytu) 6 000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie bytu kúpne zmluvy 2000 až 2019 cca 30.000 EUR cca 30.000 EUR
biela technika kúpne zmluvy 2008 až 2019 cca 20.000 EUR cca 20.000 EUR
spotrebna elektronika kupne zmluvy 2005 až 2019 cca 10.000 EUR cca 10.000 EUR
osobné vozidlo Toyota Auris kúpna zmluva 2013-12-18 20.300 EUR 20.300 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Autorské práva k portálu www.ucps.sk vytvorením autorského diela od r. 2009 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela vlastná tvorba viac ako 6.600 eur
Autorské práva k elektronickému systému testov na vzdelávanie športových odborníkov a študentov športového práva vytvorením autorského diela od r. 2014 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela vlastná tvorba viac ako 6.600 eur
Autorské práva k elektronickému modulu na správu a manažovanie tagov na webovských stránkach (Tagmanager) vytvorením autorského diela od r. 2019 vytvorením vlastná tvorba viac ako 6.600 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotékaTB 2019-01-31
medziúver (stavebné sporenie) 2017-12-20
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodiný dom, zastavaná plocha, záhrada osvedčenie o dedičstve 14D250/2016 2016-10-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dom s pozemkom kúpna zmluva 2024-01-02 11 617,87 EUR (350 000 SK)
dom s pozemkom kúpna zmluva 2024-01-02 23 235,74 EUR (700 000 SK)
pozemok kúpna zmluva 2007-04-01 2 170,88 EUR (65 400 SK)
byt č. 21-D zmluva o nadstavbe 2009-08-20 53 110,27 EUR (1 600 000 SK)
pozemok (nekryté vonkajšie parkovacie státie) kúpna zmluva 2012-02-01 1 EUR (cena bola zahrnutá v cene bytu) 6 000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie bytu kúpne zmluvy 2000 až 2019 cca 30.000 EUR cca 30.000 EUR
biela technika kúpne zmluvy 2008 až 2019 cca 20.000 EUR cca 20.000 EUR
spotrebna elektronika kupne zmluvy 2005 až 2019 cca 10.000 EUR cca 10.000 EUR
osobné vozidlo Toyota Auris kúpna zmluva 2013-12-18 20.300 EUR 20.300 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Autorské práva k portálu www.ucps.sk vytvorením autorského diela od r. 2009 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela vlastná tvorba viac ako 6.600 eur
Autorské práva k elektronickému systému testov na vzdelávanie športových odborníkov a študentov športového práva vytvorením autorského diela od r. 2014 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela vlastná tvorba viac ako 6.600 eur
Autorské práva k elektronickému modulu na správu a manažovanie tagov na webovských stránkach (Tagmanager) vytvorením autorského diela od r- 2019 vytvorením vlastná tvorba viac ako 6.600 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotékaTB 2019-01-31
medziúver (stavebné sporenie) 2017-12-20
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodiný dom, zastavaná plocha, záhrada osvedčenie o dedičstve 14D250/2016 2016-10-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom kúpna zmluva 2001-02-19
pozemok kúpna zmluva 2001-02-19
pozemok kúpna zmluva 2007-04-01
pozemok kúpna zmluva 2007-04-01
byt č. 21-D zmluva o nadstavbe 2009-08-20
pozemok (nekryté parkovacie miesto) kúpna zmluva 2012-02-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie bytu kúpne zmluvy 2000 až 2016 cca 30.000 cca 30.000
biela technika kúpne zmluvy 2008 až 2016 cca 20.000 cca 20.000
spotrebna elektronika kupne zmluvy 2005 až 2016 cca 10.000 cca 10.000
osobné vozidlo zn. Toyota Auris kúpna zmluva 2013-12-18 20.300 20.300
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Autorské práva k portálu www.ucps.sk vytvorením autorského diela od r. 2009 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela vlastná tvorba viac ako 6.600 eur
Autorské práva k elektronickému systému testov na vzdelávanie športových odborníkov vytvorením autorského diela od r. 2014 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela vlastná tvorba viac ako 6.600 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bezúčelový splátkový úver tzv. americká hypotéka 2012-11-30
bezúčelový splátkový úver 2014-03-28
spotrebiteľský úver 2015-11-30
spotrebný úver 2016-01-25
úver na bývanie 2017-09-05
medziúver (stavebné sporenie) 2017-12-20
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada osvedčenie o dedičstve 14D250/2016 2016-10-10
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 14D250/2016 2016-10-10
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 14D250/2016 2016-10-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom kúpna zmluva 2001-02-19
pozemok kúpna zmluva 2001-02-19
pozemok kúpna zmluva 2007-04-01
pozemok kúpna zmluva 2007-04-01
byt č. 21-D zmluva o nadstavbe 2009-08-20
pozemok (nekryté parkovacie miesto) kúpna zmluva 2012-02-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie bytu kúpne zmluvy 2000 až 2016 cca 30.000 cca 30.000
biela technika kúpne zmluvy 2008 až 2016 cca 20.000 cca 20.000
spotrebna elektronika kupne zmluvy 2005 až 2016 cca 10.000 cca 10.000
osobné vozidlo zn. Toyota Auris kúpna zmluva 2013-12-18 20.300 20.300
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Autorské práva k portálu www.ucps.sk vytvorením autorského diela od r. 2009 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela vlastná tvorba viac ako 6.600 eur
Autorské práva k elektronickému systému testov na vzdelávanie športových odborníkov vytvorením autorského diela od r. 2014 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela vlastná tvorba viac ako 6.600 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bezúčelový splátkový úver tzv. americká hypotéka 2012-11-30
bezúčelový splátkový úver 2014-03-28
spotrebiteľský úver 2015-11-30
spotrebný úver 2016-01-25
úver na bývanie 2017-09-05
medziúver (stavebné sporenie) 2017-12-20
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada osvedčenie o dedičstve 14D250/2016 2016-10-10
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 14D250/2016 2016-10-10
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 14D250/2016 2016-10-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom kúpna zmluva 2001-02-19
pozemok kúpna zmluva 2001-02-19
pozemok kúpna zmluva 2007-04-01
pozemok kúpna zmluva 2007-04-01
byt č. 21-D zmluva o nadstavbe 2009-08-20
pozemok (nekryté parkovacie miesto) kúpna zmluva 2012-02-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie bytu kúpne zmluvy 2000 až 2016 cca 30.000 cca 30.000
biela technika kúpne zmluvy 2008 až 2016 cca 20.000 cca 20.000
spotrebna elektronika kupne zmluvy 2005 až 2016 cca 10.000 cca 10.000
osobné vozidlo zn. Toyota Auris kúpna zmluva 2013-12-18 20.300 20.300
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Autorské práva k portálu www.ucps.sk vytvorením autorského diela od r. 2009 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela vlastná tvorba viac ako 6.600 eur
Autorské práva k elektronickému systému testov na vzdelávanie športových odborníkov vytvorením autorského diela od r. 2014 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela vlastná tvorba viac ako 6.600 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bezúčelový splátkový úver tzv. americká hypotéka 2012-11-30
bezúčelový splátkový úver 2014-03-28
spotrebiteľský úver 2015-11-30
spotrebný úver 2016-01-25
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom - stavba osvedčenie o dedičstve 2016-10-10
záhrady osvedčenie o dedičstve 2016-10-10
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2016-10-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom kúpna zmluva 2001-02-19
pozemok kúpna zmluva 2001-02-19
pozemok kúpna zmluva 2007-04-01
pozemok kúpna zmluva 2007-04-01
byt č. 21-D zmluva o nadstavbe 2009-08-20
pozemok (nekryté parkovacie miesto) kúpna zmluva 2012-02-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu kúpne zmluvy 2000 až 2015
biela technika kúpne zmluvy 2008 až 2015
spotrebna elektronika kupne zmluvy 2005 až 2015
osobné vozidlo zn. Toyota Auris kúpna zmluva 2013-12-18
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Autorské práva k portálu www.ucps.sk vytvorením autorského diela od r. 2009 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela
Autorské práva k elektronickému systému testov na vzdelávanie športových odborníkov vytvorením autorského diela od r. 2014 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bezúčelový splátkový úver tzv. americká hypotéka 2012-11-30
bezúčelový splátkový úver 2014-03-28
spotrebiteľský úver 2015-11-30
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom kúpna zmluva 2001-02-19
pozemok kúpna zmluva 2001-02-19
pozemok kúpna zmluva 2007-04-01
pozemok kúpna zmluva 2007-04-01
byt č. 21-D zmluva o nadstavbe 2009-08-20
pozemok (nekryté parkovacie miesto) kúpna zmluva 2012-02-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu kúpne zmluvy 2000 až 2014
biela technika kúpne zmluvy 2008 až 2014
spotrebna elektronika kupne zmluvy 2005 až 2014
osobné vozidlo zn. Toyota Auris kúpna zmluva 2013-12-18
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Autorské práva k portálu www.ucps.sk vytvorením autorského diela od r. 2009 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela
Autorské práva k elektronickému systému testov na vzdelávanie športových odborníkov vytvorením autorského diela od r. 2014 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom kúpna zmluva 2001-02-19
pozemok kúpna zmluva 2001-02-19
pozemok kúpna zmluva 2007-04-01
pozemok kúpna zmluva 2007-04-01
byt č. 21-D zmluva o nadstavbe 2009-08-20
pozemok kúpna zmluva 2012-02-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo zn. VW Touran 1,9D kúpna zmluva 2007-09-14
zariadenie bytu kúpne zmluvy 2000 až 2013
biela technika kúpne zmluvy 2008 až 2013
spotrebna elektronika kupne zmluvy 2005 až 2013
osobné vozidlo zn. Toyota Auris kúpna zmluva 2013-12-18
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Autorské práva k portálu www.ucps.sk vytvorením autorského diela od r. 2009 vytvorením jednotlivých častí a funkcionalít diela
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom kúpna zmluva 2001-02-19
pozemok kúpna zmluva 2001-02-19
pozemok kúpna zmluva 2007-04-01
pozemok kúpna zmluva 2007-04-01
byt č. 21-D zmluva o nadstavbe 2009-08-20
pozemok kúpna zmluva 2012-02-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. VW Touran 1,9D kúpna zmluva 2007-09-14
zariadenie bytu kúpne zmluvy 2000 až 2012
biela technika kúpne zmluvy 2008 až 2012
spotrebna elektronika kupne zmluvy 2005 až 2012
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom kúpna zmluva 2001-02-19
pozemok kúpna zmluva 2001-02-19
pozemok kúpna zmluva 2007-04-01
pozemok kúpna zmluva 2007-04-01
byt č. 21-D zmluva o nadstavbe 2009-08-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. VW Touran 1,9D kúpna zmluva 2007-09-14
zariadenie bytu kúpne zmluvy 2000 až 2011
biela technika kúpne zmluvy 2008 až 2011
spotrebna elektronika kupne zmluvy 2005 až 2011
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.