JUDr. Ivan Breier

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2001-03-28 80.000 140.000
garáž kúpa 2000-03-27 6.500 22.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory z platu 2011-12-31 6600 EUR
osobné auto kúpa 2016-02-01 11700 EUR
osobné auto kúpa 2018 34 000 EUR 34 000
osobné auto darovanie 2021 25 000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
sporiaci účet 12806,13.-
osobný účet 4 999,27,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2018-08-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2001-03-28 80.000 140.000
garáž kúpa 2000-03-27 6.500 22.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory z platu 2011-12-31 6600 EUR
osobné auto kúpa 2016-02-01 11700 EUR
osobné auto kúpa 2018 34 000 EUR 34 000
osobné auto darovanie 2021 25 000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
sporiaci účet 12806,13.-
osobný účet 4 999,27,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2018-08-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2001-03-28 80.000 140.000
garáž kúpa 2000-03-27 6.500 22.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory z platu 2011-12-31 6600 EUR
osobné auto kúpa 2016-02-01 11700 EUR
osobné auto kúpa 2018 34 000 EUR 34 000
osobné auto darovanie 2021 25 000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
sporiaci účet 12806,13.-
osobný účet 4 999,27,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2018-08-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2001-03-28 80.000 140.000
garáž kúpa 2000-03-27 6.500 22.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory z platu 2011-12-31 6600 EUR
osobné auto kúpa 2016-02-01 11700 EUR
osobné auto kúpa 2018 34 000 EUR 34 000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
sporiaci účet 12806,13.-
osobný účet 4 999,27,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2018-08-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2001-03-28 80.000 140.000
garáž kúpa 2000-03-27 6.500 22.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory z platu 2011-12-31 6600 EUR
osobné auto kúpa 2016-02-01 11700 EUR
osobné auto kúpa 2018 34 000 EUR 34 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2001-03-28
garáž kúpa 2000-03-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory z platu 2011-12-31 6600 EUR
osobné auto kúpa 2016-02-01 11700 EUR
osobné auto kúpa 2018 34 000 EUR 34 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2001-03-28
garáž kúpa 2000-03-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory z platu 2011-12-31 6600 EUR
osobné auto kúpa 2008-10-22 22 903 EUR
osobné auto kúpa 2016-02-01 11700 EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2001-03-28
garáž kúpa 2000-03-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory z platu 2011-12-31 6600 EUR
osobné auto kúpa 2008-10-22 22 903 EUR
osobné auto kúpa 2016-02-01 11700 EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2001-03-28
garáž kúpa 2000-03-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory z platu 2011-12-31
osobné auto kúpa 2007-08-17
osobné auto kúpa 2008-10-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2001-03-28
garáž kúpa 2000-03-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory z platu 2011-12-31
osobné auto kúpa 2007-08-17
osobné auto kúpa 2008-10-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2001-03-28
garáž kúpa 2000-03-27
pozemok kúpa 2013-04-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory z platu 2011-12-31
osobné auto kúpa 2007-08-17
osobné auto kúpa 2008-10-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2001-03-28
garáž kúpa 2000-03-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory z platu 2011-12-31
osobné auto kúpa 2007-08-17
osobné auto kúpa 2008-10-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2001-03-28
garáž kúpa 2000-03-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory z platu 2011-12-31
osobné auto kúpa 2007-08-17
osobné auto kúpa 2008-10-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.