JUDr. Alena Sikorová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Žilina.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Pozemok Darovanie 12.05.2016 170,70 € podľa prílohy zákona č. 582/2004 Z.z.
Pozemok Darovanie 12.05.2016 374,83 € podľa prílohy zákona č. 582/2004 Z.z.
Pozemok Kúpa 14.11.2018 43 693,44 € 43 693,44 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 1 072,83 € 1 072,83 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 3 834,60 € 3 834,60 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 4 504,50 € 4 504,50 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 18 433,17 € 18 433,17 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 11 508,54 € 11 508,54 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 292,59 € 292,59 €
Rodinný dom Výstavba 03.07.2019 135 000,- € 135 000,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo Kúpa 11.02.2024 15.500 € 15.500 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažných ústavoch spolu, investície, sporiace účty spolu, zostatky na bežných účtoch ku 31.12.2023 sporenie 31.12.2023 33.734,26 33.734,26
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie - hypotéka 06.07.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Pozemok Darovanie 12.05.2016 170,70 € podľa prílohy zákona č. 582/2004 Z.z.
Pozemok Darovanie 12.05.2016 374,83 € podľa prílohy zákona č. 582/2004 Z.z.
Pozemok Kúpa 14.11.2018 43 693,44 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 1 072,83 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 3 834,60 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 4 504,50 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 18 433,17 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 11 508,54 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 292,59 €
Rodinný dom Výstavba 03.07.2019 135 000,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo Kúpa 03.12.2017 8.890 € 8.890 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Vklady v peňažných ústavoch spolu, sporiace účety spolu, zostatky na účtoch ku 31.12.2022 Sporenie 24.09.2018 20.913,30
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie - hypotéka 06.07.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt Kúpa 23.12.2010 52 000,- €
Pozemok Darovanie 12.05.2016 170,70 € podľa prílohy zákona č. 582/2004 Z.z.
Pozemok Darovanie 12.05.2016 374,83 € podľa prílohy zákona č. 582/2004 Z.z.
Pozemok Kúpa 14.11.2018 43 693,44 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 1 072,83 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 3 834,60 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 4 504,50 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 18 433,17 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 11 508,54 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 292,59 €
Rodinný dom Výstavba 03.07.2019 135 000,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo Kúpa 03.12.2017 8.890 € 8.890 €
Vklady v peňažnom ústave, sporiaci účety, zostatok na účte ku 31.12.2021 Sporenie, zostatok čerpania úveru 31.12.2021 14.235,26 14.235,26
Vklady v peňažnom ústave, sporiaci účet, zostatok na účte ku 31.12.2021 sporenie 31.12.2021 7.349,22 7.349,22
Vklady v peňažnom ústave, sporiaci účet, zostatok na účte ku 31.12.2021 sporenie 31.12.2021 13.351,97 13.351,97
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka - právo na vyplatenie mesačného nájomného z nájmu bytu nájomná zmluva 01.01.2021 450,- €/mesačne 450,- €/mesačne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie (BSM) 05.05.2021
Stavebný úver (BSM) 31.08.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt Kúpa 23.12.2010 52 000,- €
Pozemok Darovanie 12.05.2016 170,70 € podľa prílohy zákona č. 582/2004 Z.z.
Pozemok Darovanie 12.05.2016 374,83 € podľa prílohy zákona č. 582/2004 Z.z.
Pozemok Kúpa 14.11.2018 43 693,44 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 1 072,83 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 3 834,60 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 4 504,50 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 18 433,17 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 11 508,54 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 292,59 €
Rodinný dom Výstavba 03.07.2019 135 000,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo Kúpa 03.12.2017 8.890 € 8.890 €
Vklady v peňažných ústavoch spolu, sporiace účety spolu, zostatky na účtoch ku 31.12.2020 Sporenie, zostatok čerpania úveru 24.09.2018 22.646,39 € 22.646,39 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka - právo na vyplatenie mesačného nájomného z nájmu bytu nájomná zmluva 01.12.2020 450,- €/mesačne 450,- €/mesačne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie (BSM) 04.07.2019
Úver na bývanie (BSM) 05.11.2019
Stavebný úver (BSM) 31.08.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt Kúpa 23.12.2010 52 000,- €
Pozemok Darovanie 12.05.2016 170,70 € podľa prílohy zákona č. 582/2004 Z.z.
Pozemok Darovanie 12.05.2016 374,83 € podľa prílohy zákona č. 582/2004 Z.z.
Pozemok Kúpa 14.11.2018 43 693,44 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 1 072,83 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 3 834,60 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 4 504,50 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 18 433,17 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 11 508,54 €
Pozemok Kúpa 14.11.2018 292,59 €
Rozostavaný rodinný dom Výstavba 03.07.2019 129 000,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo Kúpa 03.12.2017 8.890 € 8.890 €
Vklady v peňažnom ústave, sporiaci účet Sporenie, zostatok čerpania úveru 24.09.2018 18.436,68 € 18.436,68 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie (BSM) 04.07.2019
Úver na bývanie (BSM) 05.11.2019
Stavebný úver (BSM) 31.08.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Kúpa 23.12.2010
Pozemok Darovanie 12.05.2016
Pozemok Darovanie 12.05.2016
Pozemok Kúpa 14.11.2018
Pozemok Kúpa 14.11.2018
Pozemok Kúpa 14.11.2018
Pozemok Kúpa 14.11.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Vklady v PSS Sporenie 05.06.2007 9.508,21 € 9.508,21 €
Osobné motorové vozidlo Kúpa 03.12.2017 8.890 € 8.890 €
Vklady v peňažnom ústave darovanie a sporenie 11/2016-31.12.2018 10.238,77 € 10.238,77 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie (BSM) 08.10.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Kúpa 23.12.2010
Pozemok Darovanie 12.05.2016
Pozemok Darovanie 12.05.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Vklady v PSS Sporenie 05.06.2007 8.678,84 € 8.678,84 €
Osobné motorové vozidlo Kúpa 03.12.2017 8.890 € 8.890 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (68)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/1003/11/2023 25.11.2023 2 Pv 553/19/5511 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/561/06/2023 10.08.2023 1 Pv 862/16/5511 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/548/06/2023 15.07.2023 2 Pv 484/19/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/91/01/2023 31.01.2023 4 Pv 135/21/5511 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/56/01/2023 10.01.2023 1 Pv 447/22/5511 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/960/09/2022 22.09.2022 3 Pv 197/22/5511 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/757/06/2022 29.06.2022 4 Pv 38/22/5511 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/259/02/2022 06.05.2022 1 Pv 125/21/5511 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/142/01/2022 25.02.2022 1 Pv 125/21/5511 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/62/01/2022 20.01.2022 1 Pv 260/20/5511 § 251 – Neoprávnené podnikanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/1160/09/2021 09.10.2021 3 Pv 155/21/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/896/07/2021 11.08.2021 3 Pv 29/20/5511 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/792/06/2021 15.06.2021 3 Pv 316/20/5511 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/785/06/2021 23.06.2021 4 Pv 47/19/5511 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/732/05/2021 29.06.2021 3 Pv 29/20/5511 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/247/02/2021 11.03.2021 1 Pv 145/20/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/1288/10/2020 07.11.2020 3 Pv 420/18/5511 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/1117/09/2020 21.09.2020 3 Pv 622/18/5511 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/731/06/2020 02.07.2020 1 Pv 621/18/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/667/12/2019 12.12.2019 2 Pv 412/19/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/569/11/2019 22.11.2019 3 Pv 98/18/5511 § 249 – Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/494/10/2019 31.10.2019 1 Pv 169/18/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/447/10/2019 17.10.2019 3 Pv 162/19/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/402/09/2019 10.10.2019 1 Pv 391/19/5511 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/218/07/2019 23.07.2019 3 Pv 164/18/5511 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/147/04/2019 25.04.2019 3 Pv 390/18/5511 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/146/04/2019 08.05.2019 3 Pv 331/18/5511 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/50/01/2019 02.02.2019 3 Pv 750/17/5511 § 365 – Hanobenie miesta posledného odpočinku Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/355/11/2018 06.12.2018 1 Pv 477/18/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/291/09/2018 13.09.2018 2 Pv 48/17/5511 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/226/06/2018 26.06.2018 3 Pv 62/18/5511 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/274/08/2018 11.08.2018 2 Pv 381/18/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/249/07/2018 18.07.2018 2 Pv 340/18/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/1048/11/2023 08.03.2024 1 Pv 294/19/5511 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/1048/11/2023 (pdf, 177 KB) 08.03.2024 1 Pv 294/19/5511 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/1003/11/2023 (pdf, 92 KB) 25.11.2023 2 Pv 553/19/5511 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/561/06/2023 (pdf, 86 KB) 10.08.2023 1 Pv 862/16/5511 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/548/06/2023 (pdf, 90 KB) 15.07.2023 2 Pv 484/19/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/91/01/2023 (pdf, 112 KB) 31.01.2023 4 Pv 135/21/5511 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/56/01/2023 (pdf, 131 KB) 10.01.2023 1 Pv 447/22/5511 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/960/09/2022 (pdf, 131 KB) 22.09.2022 3 Pv 197/22/5511 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/757/06/2022 (pdf, 129 KB) 29.06.2022 4 Pv 38/22/5511 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/259/02/2022 (pdf, 185 KB) 06.05.2022 1 Pv 125/21/5511 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/142/01/2022 (pdf, 141 KB) 25.02.2022 1 Pv 125/21/5511 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/62/01/2022 (pdf, 151 KB) 20.01.2022 1 Pv 260/20/5511 § 251 – Neoprávnené podnikanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/1160/09/2021 (pdf, 91 KB) 09.10.2021 3 Pv 155/21/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/896/07/2021 (pdf, 97 KB) 11.08.2021 3 Pv 29/20/5511 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/792/06/2021 (pdf, 132 KB) 15.06.2021 3 Pv 316/20/5511 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/785/06/2021 (pdf, 92 KB) 23.06.2021 4 Pv 47/19/5511 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/732/05/2021 (pdf, 94 KB) 29.06.2021 3 Pv 29/20/5511 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/247/02/2021 (pdf, 112 KB) 11.03.2021 1 Pv 145/20/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/1288/10/2020 (pdf, 89 KB) 07.11.2020 3 Pv 420/18/5511 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/1117/09/2020 (pdf, 119 KB) 21.09.2020 3 Pv 622/18/5511 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/731/06/2020 (pdf, 87 KB) 02.07.2020 1 Pv 621/18/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/667/12/2019 (pdf, 90 KB) 12.12.2019 2 Pv 412/19/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/569/11/2019 (pdf, 85 KB) 22.11.2019 3 Pv 98/18/5511 § 249 – Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/494/10/2019 (pdf, 159 KB) 31.10.2019 1 Pv 169/18/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/447/10/2019 (pdf, 93 KB) 17.10.2019 3 Pv 162/19/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/402/09/2019 (pdf, 95 KB) 10.10.2019 1 Pv 391/19/5511 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/218/07/2019 (pdf, 134 KB) 23.07.2019 3 Pv 164/18/5511 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/147/04/2019 (pdf, 132 KB) 25.04.2019 3 Pv 390/18/5511 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/146/04/2019 (pdf, 133 KB) 08.05.2019 3 Pv 331/18/5511 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/50/01/2019 (pdf, 84 KB) 02.02.2019 3 Pv 750/17/5511 § 365 – Hanobenie miesta posledného odpočinku Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/355/11/2018 (pdf, 90 KB) 06.12.2018 1 Pv 477/18/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/291/09/2018 (pdf, 87 KB) 13.09.2018 2 Pv 48/17/5511 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/274/08/2018 (pdf, 90 KB) 11.08.2018 2 Pv 381/18/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/249/07/2018 (pdf, 87 KB) 18.07.2018 2 Pv 340/18/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/226/06/2018 (pdf, 100 KB) 26.06.2018 3 Pv 62/18/5511 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.