JUDr. Stanislava Sinčáková

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Prešov.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Prešov.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt v bytovom dome kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01 69 000,- Eur
Pozemok kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01 69 000,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
AUDI Q7 kúpna zmluva 2017-09-01 25 000,- Eur
Škoda Octavia kúpna zmluva 2022-10-27 20 150,- Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Sporenia v Tatra Banke, a. s. úspory 2023-12-31 52 588,17 Eur 52 588,17 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver č. 2013082800 2013-07-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt v bytovom dome kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01 69 000,- Eur
Pozemok kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01 69 000,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
AUDI Q7 kúpna zmluva 2017-09-01 25 000,- Eur
Škoda Octavia kúpna zmluva 2022-10-27 20 150,- Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Sporenia v Tatra Banke, a. s. úspory 2022-12-31 32 963,47 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver č. 2013082800 2013-07-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt v bytovom dome kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01 69 000,- Eur
Pozemok kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01 69 000,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
AUDI Q7 kúpna zmluva 2017-09-01 25 000,- Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Sporenia v Tatra Banke, a. s. úspory 2021-12-31 41 796,22 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver č. 2013082800 2013-07-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt v bytovom dome kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01 69 000,- Eur
Pozemok kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01 69 000,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
AUDI Q7 kúpna zmluva 2017-09-01 25 000,- Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Sporenia v Tatra Banke, a. s. úspory 2020 36 357,83 Eur (stav k 31.12.2020
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver č. 2013082800 2013-07-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt v bytovom dome kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01 69 000,- Eur
Pozemok kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01 69 000,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
AUDI Q7 kúpna zmluva 2017-09-01 25 000,- Eur
Sporiaci účet v Tatra Banke úspory 2019 15 058,72 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver č. 2013082800 2013-07-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt v bytovom dome kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01
Pozemok kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
AUDI Q7 kúpna zmluva 2017-09-01 25 000,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver č. 2013082800 2013-07-10
Hypotekárny úver č. 2013082960 2013-07-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt v bytovom dome kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01
Pozemok kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
AUDI Q7 kúpna zmluva 2017-09-01 25 000,- Eur
Peniaze úspory 2017-12-31 12 000,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver č. 2013082800 2013-07-10
Hypotekárny úver č. 2013082960 2013-07-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt v bytovom dome kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01
Pozemok kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Peniaze úspory z platu 2016-12-31 11 815,28 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver č. 2013082800 2013-07-10
Hypotekárny úver č. 2013082960 2013-07-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt v bytovom dome kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01
Pozemok kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver č. 2013082800 2013-07-10
Hypotekárny úver č. 2013082960 2013-07-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt v bytovom dome kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01
Pozemok kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt v bytovom dome kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01
Pozemok kúpna zmluva V 4080/2013 2013-08-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažných ústavoch dar+úspory rok 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (2)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/180/03/2015 (rtf, 43 KB) 2015-02-24 3 Pv 681/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/187/03/2015 (rtf, 44 KB) 2015-02-14 3 Pv 312/10/7707 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.

No relevant news articles found.