Mgr. Marián Sipavý

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trenčín.

We register the prosecutor as vedúci organizačného a personálneho oddelenia at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Trenčín.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt darovacia zmluva 2004-11-08 46 293
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
byt kúpna zmluva 2010-12-07 139 797
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmuva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
nebytový priestor(garáž) kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky úspory z platu 2023-12-31 174 160 174160
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 2013-08-27 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2009-07-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt darovacia zmluva 2004-11-08 46 293
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
byt kúpna zmluva 2010-12-07 139 797
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmuva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
nebytový priestor(garáž) kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
finančné prostriedky úspory z platu 2021-12-31 153 200
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 2013-08-27 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2009-07-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt darovacia zmluva 2004-11-08 46 293
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
byt kúpna zmluva 2010-12-07 139 797
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmuva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
nebytový priestor(garáž) kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
finančné prostriedky úspory z platu 2021-12-31 156 500
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 2013-08-27 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2009-07-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt darovacia zmluva 2004-11-08 46 293
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
byt kúpna zmluva 2010-12-07 139 797
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmuva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
nebytový priestor(garáž) kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
finančné prostriedky úspory z platu 2020-12-31 133 500
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 2013-08-27 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2009-07-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt darovacia zmluva 2004-11-08 46 293
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu darovacia zmluva 2004-11-08 v cene bytu
byt kúpna zmluva 2010-12-07 139 797
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmuva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
nebytový priestor(garáž) kúpna zmluva 2010-12-07 v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
finančné prostriedky úspory z platu 2019-12-31 105 000
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 2013-08-27 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2009-07-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu darovacia zmluva 2004-11-08
byt kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmuva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu kúpna zmluva 2010-12-07
nebytový priestor(garáž) kúpna zmluva 2010-12-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
finančné prostriedky úspory z platu 2018-12-31 91000
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 2013-08-27 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2009-07-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu darovacia zmluva 2004-11-08
byt kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmuva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu kúpna zmluva 2010-12-07
nebytový priestor(garáž) kúpna zmluva 2010-12-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
finančné prostriedky úspory z platu 2017-12-31 75000
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 2013-08-27 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2009-07-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu darovacia zmluva 2004-11-08
byt kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmuva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu kúpna zmluva 2010-12-07
nebytový priestor(garáž) kúpna zmluva 2010-12-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
finančné prostriedky úspory z platu 2013-12-31 63000
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 2013-08-27 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2009-07-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu darovacia zmluva 2004-11-08
byt kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmuva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu kúpna zmluva 2010-12-07
nebytový priestor(garáž) kúpna zmluva 2010-12-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
finančné prostriedky úspory z platu 2013-12-31
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 2013-08-27
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2009-07-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu darovacia zmluva 2004-11-08
byt kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmuva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu kúpna zmluva 2010-12-07
nebytový priestor(garáž) kúpna zmluva 2010-12-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
finančné prostriedky úspory z platu 2014-12-31
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 2013-08-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu darovacia zmluva 2004-11-08
byt kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmuva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu kúpna zmluva 2010-12-07
nebytový priestor(garáž) kúpna zmluva 2010-12-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
finančné prostriedky úspory z platu 2013-12-31
osobné motorové vozidlo spotrebný úver 2013-08-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu darovacia zmluva 2004-11-08
byt kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach kúpna zmluva 2010-12-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kupna zmluva 2006-10-20
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
pozemok darovacia zmluva 2004-11-08
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu darovacia zmluva 2004-11-08
byt kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
pozemok kúpna zmluva 2010-12-07
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach kúpna zmluva 2010-12-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kupna zmluva 2006-10-20
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.