JUDr. Martina Sivčová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Humenné.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy D 1126/91-6/93 1991-11-05 19 208,63 Kčs 19 208,63 Kčs
dom D 1126/91-93 1991-11-05 19 208,63 Kčs 19 208,63 Kčs
orná pôda 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27 739,- eur 739,- eur
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27 739,- eur 739,- eur
orná pôda 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27 1 347,- eur 1 347,- eur
trvalé tráv. porasty , Dnot 145/2015 2016-04-27
ostatné plochy kúpa 2017-05-12 17 000,- eur 17 000,- eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo zn. Mercedes Benz A 180 sedan kúpa 2018-01-12 26 304,- eur 26 304,- eur
úspory z platu 0202-01-01 25 000,- eur 25 000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2017-03-27
úver 2018-01-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy D 1126/91-6/93 1991-11-05 19 208,63 Kčs 19 208,63 Kčs
dom D 1126/91-93 1991-11-05 19 208,63 Kčs 19 208,63 Kčs
orná pôda 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27 739,- eur 739,- eur
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27 739,- eur 739,- eur
orná pôda 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27 1 347,- eur 1 347,- eur
trvalé tráv. porasty , Dnot 145/2015 2016-04-27
ostatné plochy kúpa 2017-05-12 17 000,- eur 17 000,- eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo zn. Mercedes Benz A 180 sedan kúpa 2018-01-12 26 304,- eur 26 304,- eur
úspory z platu 0202-01-01 25 000,- eur 25 000,- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2017-03-27
úver 2018-01-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy D 1126/91-6/93 1991-11-05 19 208,63 Kčs 19 208,63 Kčs
dom D 1126/91-6/93 1991-11-05 19 208,63 Kčs 19 208,63 Kčs
orná pôda 6D 24/2014, Dnot 145/2015 2016-04-27 739,- eur 739,- eur
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27
orná pôda 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27 1 347,- eur 1 347,- eur
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27
ostatné plochy kúpa 2017-05-12 17 000,- eur 17 000,- eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo zn. Mercedes Benz A 180 sedan kúpa 2018-01-12 26 304,- eur 26 304,- eur
úspory z platu 2021-01-01 22 000,- eur 22 000,- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2017-03-27
úver 2018-01-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy D 1126/91-6/93 1991-11-05 19 208,63 kčs
dom D 1126/91-6/93 1991-11-05 19 208,63 Kčs
orná pôda 6D 24/2014, Dnot 145/2015 2016-04-27 739,- eur
trvlé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27
orná pôda 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27 1 347,- eur
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27
ostatné plochy kúpa 2017-05-12 17 000,- eur 17 000,- eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo zn. Mercedes Bnz A 180 sedan kúpa 2018-01-12 26 304,- eur 26 304,- eur
úspory z platu 01.01.2020 -31.12.2020 28 000,- eur 28 000,- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2017-03-27
úver 2018-01-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy D 1126/91-6/93 1991-11-05 19.208,63 Kčs
dom D 1126/91-6/93 1991-11-05
orná pôda 6D 24/2014, Dnot 145/2015 2016-04-27 739,- eur
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27
orná pôda 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27 1.347,- eur
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27
ostatné plochy kúpa 2017-05-12 17.000,- eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo zn. Mercedes - Benz A 180 sedan kúpa 2018-01-12 26 304,- eur 26 304,- eur
úspory z platu 2019-01-01 19.000,- eur 19.000,- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2017-03-27
úver 2018-01-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy D 1126/91-6/93 1991-11-05
dom D 1126/91-6/93 1991-11-05
orná pôda 6D 24/2014, Dnot 145/2015 2016-04-27
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27
orná pôda 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27
ostatné plochy kúpa 2017-05-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo zn. Mercedes - Benz A 180 sedan, VIN: WDD1760421J731414, HE-484CD kúpa 2018-01-12 26 304,- eur 26 304,- eur
úspory z platu 2018-01-01 6 800,- 6 800,- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2017-03-27
úver 2018-01-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy D 1126/91-6/93 1991-11-05
dom D 1126/91-6/93 1991-11-05
orná pôda 6D 24/2014, Dnot 145/2015 2016-04-27
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27
orná pôda 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27
ostatné plochy kúpa 2017-05-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motor. vozidlo Ford Fiesta, M1, VIN: WF0JXXGAJJAM21731, ev.č. HE580BI kúpa 2010-10-01 10 330,- eur 10 330,- eur
úspory z platu 2017-01-01 13 600,- eur 13 600,- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2017-03-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy D 1126/91-6/93 1991-11-05
dom D 1126/91-6/93 1991-11-05
orná pôda 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27
trvalé trávn. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 2016-04-27
orná pôda 6D 24/2015 Dnot 145/2015 2016-04-27
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015 Dnot 145/2015 2016-04-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Ford Fiesta, M1, VIN: WF0JXXGAJJAM21731, ev.č. HE580BI kúpa 2010-10-01 10 330,- eur -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy D 1126/91-6/93 1991-11-05
dom D 1126/91-6/93 1991-11-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Ford Fiesta, M1, VIN: WF0JXXGAJJAM21731, ev.č. HE580BI kúpa 2010-10-01
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy D 1126/91-6/93 1991-11-05
dom D 1126/91-6/93 1991-11-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Ford Fiesta, M1, VIN: WF0JXXGAJJAM21731, ev.č. HE580BI kúpa 2010-10-01
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- -
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (50)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/79/04/2017 2017-04-14 1 Pv 56/17/7702 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/15/01/2017 2017-02-14 2 Pv 484/16/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/104/12/2016 2017-01-06 1 Pv 521/16/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/66/10/2016 2016-11-02 2 Pv 25/16/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/51/09/2016 2016-12-23 1 Pv 166/16/7702 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/47/08/2016 2016-08-23 2 Pv 283/16/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/42/06/2016 2016-07-01 1 Pv 103/16/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/38/06/2016 2016-07-12 2 Pv 113/16/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/98/06/2023 2023-07-06 Pv 403/23/7702 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/30/01/2023 2023-02-01 1 Pv 174/20/7702 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/181/10/2022 2022-10-20 Pv 3/22/7702 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/56/04/2022 2022-04-12 2 Pv 72/20/7702 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/53/03/2022 2022-04-07 1 Pv 477/20/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/29/02/2022 2022-02-22 2 Pv 282/19/7702 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/204/07/2020 2020-07-16 1 Pv 280/20/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/140/04/2020 2020-04-21 2 Pv 42/18/7702 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/240/09/2019 2019-09-21 2 Pv 210/19/7702 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/116/03/2019 2019-03-18 2 Pv 506/18/7702 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/113/02/2019 2019-02-26 1 Pv 254/17/7702 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/274/10/2018 2018-10-19 1 Pv 148/18/7702 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/66/02/2018 2018-02-26 2 Pv 447/17/7702 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/25/01/2018 2018-01-24 2 Pv 376/17/7702 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/229/11/2017 2017-12-01 1 Pv 254/17/7702 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/2/01/2024 2024-03-15 Pv 920/23/7702 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/39/02/2024 2024-03-08 Pv 527/22/7702 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/39/02/2024 (pdf, 117 KB) 2024-03-08 Pv 527/22/7702 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/2/01/2024 (pdf, 114 KB) 2024-03-15 Pv 920/23/7702 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/98/06/2023 (pdf, 110 KB) 2023-07-06 Pv 403/23/7702 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/30/01/2023 (pdf, 89 KB) 2023-02-01 1 Pv 174/20/7702 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/181/10/2022 (pdf, 130 KB) 2022-10-20 Pv 3/22/7702 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/56/04/2022 (pdf, 99 KB) 2022-04-12 2 Pv 72/20/7702 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/53/03/2022 (pdf, 96 KB) 2022-04-07 1 Pv 477/20/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/29/02/2022 (pdf, 89 KB) 2022-02-22 2 Pv 282/19/7702 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/204/07/2020 (pdf, 94 KB) 2020-07-16 1 Pv 280/20/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/140/04/2020 (pdf, 101 KB) 2020-04-21 2 Pv 42/18/7702 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/240/09/2019 (pdf, 104 KB) 2019-09-21 2 Pv 210/19/7702 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/116/03/2019 (pdf, 114 KB) 2019-03-18 2 Pv 506/18/7702 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/113/02/2019 (pdf, 91 KB) 2019-02-26 1 Pv 254/17/7702 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/274/10/2018 (pdf, 105 KB) 2018-10-19 1 Pv 148/18/7702 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/66/02/2018 (pdf, 109 KB) 2018-02-26 2 Pv 447/17/7702 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/25/01/2018 (pdf, 123 KB) 2018-01-24 2 Pv 376/17/7702 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/229/11/2017 (pdf, 95 KB) 2017-12-01 1 Pv 254/17/7702 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/79/04/2017 (pdf, 99 KB) 2017-04-14 1 Pv 56/17/7702 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/15/01/2017 (pdf, 90 KB) 2017-02-14 2 Pv 484/16/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/104/12/2016 (pdf, 91 KB) 2017-01-06 1 Pv 521/16/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/66/10/2016 (pdf, 90 KB) 2016-11-02 2 Pv 25/16/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/51/09/2016 (pdf, 93 KB) 2016-12-23 1 Pv 166/16/7702 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/47/08/2016 (pdf, 93 KB) 2016-08-23 2 Pv 283/16/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/42/06/2016 (pdf, 93 KB) 2016-07-01 1 Pv 103/16/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/38/06/2016 (pdf, 96 KB) 2016-07-12 2 Pv 113/16/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

No relevant news articles found.