JUDr. Martina Sivčová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Humenné.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestník okresného prokurátora na prokuratúre Okresná prokuratúra Humenné.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy D 1126/91-6/93 05.11.1991 19 208,63 Kčs 19 208,63 Kčs
dom D 1126/91-6/93 05.11.1991 19 208,63 Kčs 19 208,63 Kčs
orná pôda 6D 24/2014, Dnot 145/2015 27.04.2016 739,- eur 739,- eur
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 27.04.2016
orná pôda 6D 24/2015, Dnot 145/2015 27.04.2016 1 347,- eur 1 347,- eur
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 27.04.2016
ostatné plochy kúpa 12.05.2017 17 000,- eur 17 000,- eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo zn. Mercedes Benz A 180 sedan kúpa 12.01.2018 26 304,- eur 26 304,- eur
úspory z platu 01.01.2021 22 000,- eur 22 000,- eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 27.03.2017
úver 05.01.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy D 1126/91-6/93 05.11.1991 19 208,63 kčs
dom D 1126/91-6/93 05.11.1991 19 208,63 Kčs
orná pôda 6D 24/2014, Dnot 145/2015 27.04.2016 739,- eur
trvlé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 27.04.2016
orná pôda 6D 24/2015, Dnot 145/2015 27.04.2016 1 347,- eur
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 27.04.2016
ostatné plochy kúpa 12.05.2017 17 000,- eur 17 000,- eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo zn. Mercedes Bnz A 180 sedan kúpa 12.01.2018 26 304,- eur 26 304,- eur
úspory z platu 01.01.2020 -31.12.2020 28 000,- eur 28 000,- eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 27.03.2017
úver 05.01.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy D 1126/91-6/93 05.11.1991 19.208,63 Kčs
dom D 1126/91-6/93 05.11.1991
orná pôda 6D 24/2014, Dnot 145/2015 27.04.2016 739,- eur
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 27.04.2016
orná pôda 6D 24/2015, Dnot 145/2015 27.04.2016 1.347,- eur
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 27.04.2016
ostatné plochy kúpa 12.05.2017 17.000,- eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo zn. Mercedes - Benz A 180 sedan kúpa 12.01.2018 26 304,- eur 26 304,- eur
úspory z platu 01.01.2019 19.000,- eur 19.000,- eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 27.03.2017
úver 05.01.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy D 1126/91-6/93 05.11.1991
dom D 1126/91-6/93 05.11.1991
orná pôda 6D 24/2014, Dnot 145/2015 27.04.2016
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 27.04.2016
orná pôda 6D 24/2015, Dnot 145/2015 27.04.2016
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 27.04.2016
ostatné plochy kúpa 12.05.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo zn. Mercedes - Benz A 180 sedan, VIN: WDD1760421J731414, HE-484CD kúpa 12.01.2018 26 304,- eur 26 304,- eur
úspory z platu 01.01.2018 6 800,- 6 800,- eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 27.03.2017
úver 05.01.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy D 1126/91-6/93 05.11.1991
dom D 1126/91-6/93 05.11.1991
orná pôda 6D 24/2014, Dnot 145/2015 27.04.2016
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 27.04.2016
orná pôda 6D 24/2015, Dnot 145/2015 27.04.2016
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 27.04.2016
ostatné plochy kúpa 12.05.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motor. vozidlo Ford Fiesta, M1, VIN: WF0JXXGAJJAM21731, ev.č. HE580BI kúpa 01.10.2010 10 330,- eur 10 330,- eur
úspory z platu 01.01.2017 13 600,- eur 13 600,- eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 27.03.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy D 1126/91-6/93 05.11.1991
dom D 1126/91-6/93 05.11.1991
orná pôda 6D 24/2015, Dnot 145/2015 27.04.2016
trvalé trávn. porasty 6D 24/2015, Dnot 145/2015 27.04.2016
orná pôda 6D 24/2015 Dnot 145/2015 27.04.2016
trvalé tráv. porasty 6D 24/2015 Dnot 145/2015 27.04.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Ford Fiesta, M1, VIN: WF0JXXGAJJAM21731, ev.č. HE580BI kúpa 01.10.2010 10 330,- eur -
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy D 1126/91-6/93 05.11.1991
dom D 1126/91-6/93 05.11.1991
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Ford Fiesta, M1, VIN: WF0JXXGAJJAM21731, ev.č. HE580BI kúpa 01.10.2010
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
- - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
- -
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy D 1126/91-6/93 05.11.1991
dom D 1126/91-6/93 05.11.1991
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Ford Fiesta, M1, VIN: WF0JXXGAJJAM21731, ev.č. HE580BI kúpa 01.10.2010
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
- - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
- -
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
- - -
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
- -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
- - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
- -
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.