JUDr. Veronika Slaninková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Žilina.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Dom darovacia zmluva 2019-09-27 0 70000
orná pôda darovacia zmluva 2019-09-27 0 39,30
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2019-09-27 0 12,11
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2019-09-27 0 0,08
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2019-09-27 0 12,65
trvalý trávny porasť darovacia zmluva 2019-09-27 0 167,32
orná pôda darovacia zmluva 2019-09-27 0 54,79
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2019-09-27 0 3,41
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2019-09-27 0 3,69
lesný pozemok darovacia zmluva 2019-09-27 0 6130,74
lesný pozemok darovacia zmluva 2019-09-27 0 196,74
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2021-06-09 3176,1 3176,1
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2021-06-09 3881,9 3881,9
trvalý trávny porast kúpna zmluva 2021-06-09 16445,14 16445,14
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2021-06-09 4446,54 4446,54
orná pôda kúpna zmluva 2021-06-09 32050,32 32050,32
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave sporenie 2018-06-07 6476,15 6476,15
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2021-05-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Dom darovacia zmluva 2019-09-27 0 70000
orná pôda darovacia zmluva 2019-09-27 0 39,30
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2019-09-27 0 12,11
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2019-09-27 0 0,08
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2019-09-27 0 12,65
trvalý trávny porasť darovacia zmluva 2019-09-27 0 167,32
orná pôda darovacia zmluva 2019-09-27 0 54,79
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2019-09-27 0 3,41
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2019-09-27 0 3,69
lesný pozemok darovacia zmluva 2019-09-27 0 6130,74
lesný pozemok darovacia zmluva 2019-09-27 0 196,74
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2021-06-09 3176,1 3176,1
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2021-06-09 3881,9 3881,9
trvalý trávny porast kúpna zmluva 2021-06-09 16445,14 16445,14
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2021-06-09 4446,54 4446,54
orná pôda kúpna zmluva 2021-06-09 32050,32 32050,32
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave sporenie 2018-06-07 9241,58 9241,58
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2021-05-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Dom darovacia zmluva 2019-09-27 0 70000 Eur
Orná pôda darovacia zmluva 2019-09-27 0 39,30 Eur
Zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2019-09-27 0 12,11 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 2019-09-27 0 0,08 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 2019-09-27 0 12,65 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 2019-09-27 0 167,32 Eur
Orná pôda darovacia zmluva 2019-09-27 0 54,79 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 2019-09-27 0 3,41 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 2019-09-27 0 3,69 Eur
Lesný pozemok darovacia zmluva 2019-09-27 0 6130,74 Eur
Lesný pozemok darovacia zmluva 2019-09-27 0 196,74 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Vklady v peňažnom ústave sporenie 2018-06-07 14 110,33 eur 14 110,33 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Dom darovacia zmluva 2019-09-27 0 70000 Eur
Orná pôda darovacia zmluva 2019-09-27 0 39,30 Eur
Zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2019-09-27 0 12,11 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 2019-09-27 0 0,08 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 2019-09-27 0 12,65 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 2019-09-27 0 167,32 Eur
Orná pôda darovacia zmluva 2019-09-27 0 54,79 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 2019-09-27 0 3,41 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 2019-09-27 0 3,69 Eur
Lesný pozemok darovacia zmluva 2019-09-27 0 6130,74 Eur
Lesný pozemok darovacia zmluva 2019-09-27 0 196,74 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Vklady v peňažnom ústave sporenie 2018-06-07 15 010,13 eur 15 010,13 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (16)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/41/01/2019 2019-02-20 1 Pv 358/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/43/01/2019 2019-01-08 2 Pv 490/18/5511 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/40/01/2019 2019-01-18 2 Pv 550/18/5511 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/330/10/2018 2018-10-25 4 Pv 158/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/329/10/2018 2018-11-03 1 Pv 179/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/285/08/2018 2018-09-08 1 Pv 479/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/270/07/2018 2018-08-10 1 Pv 564/16/5511 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/259/07/2018 2018-07-26 1 Pv 322/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/41/01/2019 2019-02-20 1 Pv 358/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/43/01/2019 2019-01-08 2 Pv 490/18/5511 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/40/01/2019 2019-01-18 2 Pv 550/18/5511 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/330/10/2018 2018-10-25 4 Pv 158/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/329/10/2018 2018-11-03 1 Pv 179/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/285/08/2018 2018-09-08 1 Pv 479/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/270/07/2018 2018-08-10 1 Pv 564/16/5511 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/259/07/2018 2018-07-26 1 Pv 322/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.