JUDr. Veronika Slaninková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Žilina.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Dom darovacia zmluva 27.09.2019 0 70000
orná pôda darovacia zmluva 27.09.2019 0 39,30
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 27.09.2019 0 12,11
trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 0,08
trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 12,65
trvalý trávny porasť darovacia zmluva 27.09.2019 0 167,32
orná pôda darovacia zmluva 27.09.2019 0 54,79
trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 3,41
trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 3,69
lesný pozemok darovacia zmluva 27.09.2019 0 6130,74
lesný pozemok darovacia zmluva 27.09.2019 0 196,74
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 09.06.2021 3176,1 3176,1
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 09.06.2021 3881,9 3881,9
trvalý trávny porast kúpna zmluva 09.06.2021 16445,14 16445,14
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 09.06.2021 4446,54 4446,54
orná pôda kúpna zmluva 09.06.2021 32050,32 32050,32
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 03.05.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Dom darovacia zmluva 27.09.2019 0 70000
orná pôda darovacia zmluva 27.09.2019 0 39,30
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 27.09.2019 0 12,11
trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 0,08
trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 12,65
trvalý trávny porasť darovacia zmluva 27.09.2019 0 167,32
orná pôda darovacia zmluva 27.09.2019 0 54,79
trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 3,41
trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 3,69
lesný pozemok darovacia zmluva 27.09.2019 0 6130,74
lesný pozemok darovacia zmluva 27.09.2019 0 196,74
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 09.06.2021 3176,1 3176,1
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 09.06.2021 3881,9 3881,9
trvalý trávny porast kúpna zmluva 09.06.2021 16445,14 16445,14
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 09.06.2021 4446,54 4446,54
orná pôda kúpna zmluva 09.06.2021 32050,32 32050,32
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažnom ústave sporenie 07.06.2018 6476,15 6476,15
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 03.05.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Dom darovacia zmluva 27.09.2019 0 70000
orná pôda darovacia zmluva 27.09.2019 0 39,30
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 27.09.2019 0 12,11
trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 0,08
trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 12,65
trvalý trávny porasť darovacia zmluva 27.09.2019 0 167,32
orná pôda darovacia zmluva 27.09.2019 0 54,79
trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 3,41
trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 3,69
lesný pozemok darovacia zmluva 27.09.2019 0 6130,74
lesný pozemok darovacia zmluva 27.09.2019 0 196,74
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 09.06.2021 3176,1 3176,1
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 09.06.2021 3881,9 3881,9
trvalý trávny porast kúpna zmluva 09.06.2021 16445,14 16445,14
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 09.06.2021 4446,54 4446,54
orná pôda kúpna zmluva 09.06.2021 32050,32 32050,32
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažnom ústave sporenie 07.06.2018 9241,58 9241,58
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 03.05.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Dom darovacia zmluva 27.09.2019 0 70000 Eur
Orná pôda darovacia zmluva 27.09.2019 0 39,30 Eur
Zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 27.09.2019 0 12,11 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 0,08 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 12,65 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 167,32 Eur
Orná pôda darovacia zmluva 27.09.2019 0 54,79 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 3,41 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 3,69 Eur
Lesný pozemok darovacia zmluva 27.09.2019 0 6130,74 Eur
Lesný pozemok darovacia zmluva 27.09.2019 0 196,74 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Vklady v peňažnom ústave sporenie 07.06.2018 14 110,33 eur 14 110,33 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Dom darovacia zmluva 27.09.2019 0 70000 Eur
Orná pôda darovacia zmluva 27.09.2019 0 39,30 Eur
Zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 27.09.2019 0 12,11 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 0,08 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 12,65 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 167,32 Eur
Orná pôda darovacia zmluva 27.09.2019 0 54,79 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 3,41 Eur
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0 3,69 Eur
Lesný pozemok darovacia zmluva 27.09.2019 0 6130,74 Eur
Lesný pozemok darovacia zmluva 27.09.2019 0 196,74 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Vklady v peňažnom ústave sporenie 07.06.2018 15 010,13 eur 15 010,13 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (17)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/41/01/2019 20.02.2019 1 Pv 358/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/43/01/2019 08.01.2019 2 Pv 490/18/5511 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/40/01/2019 18.01.2019 2 Pv 550/18/5511 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/330/10/2018 25.10.2018 4 Pv 158/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/329/10/2018 03.11.2018 1 Pv 179/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/285/08/2018 08.09.2018 1 Pv 479/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/270/07/2018 10.08.2018 1 Pv 564/16/5511 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/259/07/2018 26.07.2018 1 Pv 322/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/41/01/2019 (pdf, 90 KB) 20.02.2019 1 Pv 358/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/43/01/2019 (pdf, 112 KB) 08.01.2019 2 Pv 490/18/5511 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/40/01/2019 (pdf, 121 KB) 18.01.2019 2 Pv 550/18/5511 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/330/10/2018 (pdf, 87 KB) 25.10.2018 4 Pv 158/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/329/10/2018 (pdf, 87 KB) 03.11.2018 1 Pv 179/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/285/08/2018 (pdf, 88 KB) 08.09.2018 1 Pv 479/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/270/07/2018 (pdf, 96 KB) 10.08.2018 1 Pv 564/16/5511 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/259/07/2018 (pdf, 89 KB) 26.07.2018 1 Pv 322/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/339/03/2024 (pdf, 91 KB) 11.04.2024 3 Pv 176/22/5511 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.