JUDr. Juraj Slezák

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2009-12-29 69.109,-EUR
záhrady kúpna zmluva 2005-07-01 32.530,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 92,-EUR
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 14,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 2,- EURA
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 32,-EUR
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21 12,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 31,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 5,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 122,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 2,-EURA
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 53,-EUR
orná pôda dedičstvo 2007-08-08 210,-EUR
orná pôda dedičstvo 2007-08-08 1.180,-EUR
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
záhrady dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
záhrady dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
orná pôda dedičstvo 2006-09-21 2,-EURA
orná pôda dedičstvo 2006-09-21 2,-EURA
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 10,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 17,-EUR
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 9,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 8,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 2,-EURA
záhrada kúpna zmluva 2011-09-16 45.000,-EUR
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-05-29 1.582,-EUR
záhrada kúpna zmluva 2015-07-09 27.922,-EUR
rodinný dom výstavba 2017-06-01 250.000,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 46,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 22,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 29,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 10,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 79,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 46,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 16,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 1,-EURO
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2009-01-19 13.942,-EURO
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Uspory
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
splátkový úver 2015-04-30
splátkový úver 2016-06-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2009-12-29 69.109,-EUR
záhrady kúpna zmluva 2005-07-01 32.530,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 92,-EUR
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 14,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 2,- EURA
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 32,-EUR
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21 12,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 31,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 5,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 122,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 2,-EURA
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 53,-EUR
orná pôda dedičstvo 2007-08-08 210,-EUR
orná pôda dedičstvo 2007-08-08 1.180,-EUR
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
záhrady dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
záhrady dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
orná pôda dedičstvo 2006-09-21 2,-EURA
orná pôda dedičstvo 2006-09-21 2,-EURA
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 10,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 17,-EUR
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 9,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 8,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21 2,-EURA
záhrada kúpna zmluva 2011-09-16 45.000,-EUR
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-05-29 1.582,-EUR
záhrada kúpna zmluva 2015-07-09 27.922,-EUR
rodinný dom výstavba 2017-06-01 250.000,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 46,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 22,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 29,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 10,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 79,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 46,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 16,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05 1,-EURO
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2009-01-19 13.942,-EURO
finančné prostriedky úspory
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
splátkový úver 2015-04-30
splátkový úver 2016-06-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-12-29
záhrady kúpna zmluva 2005-07-01
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2007-08-08
orná pôda dedičstvo 2007-08-08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
záhrady dedičstvo 2006-09-21
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21
záhrady dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
záhrada kúpna zmluva 2011-09-16
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-05-29
záhrada kúpna zmluva 2015-07-09
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
rodinný dom výstavba 2017-05-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2009-01-19 13.942,-EURO
finančné prostriedky úspory
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
splátkový úver 2015-04-30
splátkový úver 2016-06-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-12-29
záhrady kúpna zmluva 2005-07-01
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2007-08-08
orná pôda dedičstvo 2007-08-08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
záhrady dedičstvo 2006-09-21
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21
záhrady dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
záhrada kúpna zmluva 2011-09-16
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-05-29
záhrada kúpna zmluva 2015-07-09
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
rodinný dom výstavba 2017-05-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2009-01-19 13.942,-EURO
finančné prostriedky úspory
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
splátkový úver 2015-04-30
splátkový úver 2016-06-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-12-29
záhrady kúpna zmluva 2005-07-01
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2007-08-08
záhrady kúpna zmluva 1997-12-30
orná pôda dedičstvo 2007-08-08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
záhrady dedičstvo 2006-09-21
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21
záhrady dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
záhrada kúpna zmluva 2011-09-16
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-05-29
záhrada kúpna zmluva 2015-07-09
rozostavaný RD výstavba 2015-07-01
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-12-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2009-01-19 13.942,-EURO
finančné prostriedky úspory
finančné prostriedky predaj domu 2016-10-12 210.000,-EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
splátkový úver 2015-04-30
splátkový úver 2016-06-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 1997-12-30
byt kúpna zmluva 2009-12-29
záhrady kúpna zmluva 2005-07-01
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2007-08-08
záhrady kúpna zmluva 1997-12-30
orná pôda dedičstvo 2007-08-08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
záhrady dedičstvo 2006-09-21
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21
záhrady dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
záhrada kúpna zmluva 2011-09-16
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-05-29
záhrada kúpna zmluva 2015-07-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2009-01-19
finančné prostriedky úspory
finančné prostriedky predaj domu 2012-06-26
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
splátkový úver 2015-04-30
medziúver 2015-06-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 1997-12-30
rodinný dom rozh. DU BR 2008-03-27
byt kúpna zmluva 2009-12-29
záhrady kúpna zmluva 2005-07-01
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2007-08-08
záhrady kúpna zmluva 1997-12-30
orná pôda dedičstvo 2007-08-08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
záhrady dedičstvo 2006-09-21
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21
záhrady dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
záhrada kúpna zmluva 2011-09-16
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-05-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2009-01-19
finančné prostriedky úspory
finančné prostriedky predaj domu 2012-06-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 1997-12-30
rodinný dom rozh. DU BR 2008-03-27
byt kúpna zmluva 2009-12-29
záhrady kúpna zmluva 2005-07-01
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2007-08-08
záhrady kúpna zmluva 1997-12-30
orná pôda dedičstvo 2007-08-08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
záhrady dedičstvo 2006-09-21
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21
záhrady dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
záhrada kúpna zmluva 2011-09-16
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-05-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2009-01-19
finančné prostriedky úspory
finančné prostriedky predaj domu 2012-06-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 1997-12-30
rodinný dom rozh. DU BR 2008-03-27
byt kúpna zmluva 2009-12-29
záhrady kúpna zmluva 2005-07-01
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2007-08-08
záhrady kúpna zmluva 1997-12-30
orná pôda dedičstvo 2007-08-08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
záhrady dedičstvo 2006-09-21
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21
záhrady dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
záhrada kúpna zmluva 2011-09-16
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-05-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2009-01-19
finančné prostriedky úspory
finančné prostriedky predaj domu 2012-06-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 1997-12-30
rodinný dom kúpna zmluva 2011-09-16
rodinný dom rozh. DU BR 2008-03-27
byt kúpna zmluva 2009-12-29
záhrady kúpna zmluva 2005-07-01
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2007-08-08
záhrady kúpna zmluva 1997-12-30
orná pôda dedičstvo 2007-08-08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
záhrady dedičstvo 2006-09-21
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2006-09-21
záhrady dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2006-09-21
orná pôda dedičstvo 2006-09-21
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2006-09-21
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
ostatné plochy dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
lesné pozemky dedičstvo 2006-09-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2009-01-19
finančné prostriedky úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
 • Tretie miesto futbalovej prípravky „1998“ AS Trenčín · SME
  Medzi mládežnícke mužstvá, ktoré úspešne reprezentujú FK AS Trenčín patrí aj futbalová prípravka - ročník „1998“. Pod vedením trénera Ivana Halgoša a vedúceho mužstva Maroša Miškolciho je v tíme 27 hráčov, ktorí sú rozdelení do „A“ a „B“ mužstva.
 • Alta Vášová: Slobodná aj v časoch neslobody · SME
  Jej mama učila hudbu, otec bol inžinierom na Zakarpatskej Ukrajine. Do základnej školy však chodila už v Bratislave, kde vyštudovala strednú školu aj Vyššiu školu pedagogickú, odbor matematika - fyzika. Bola učiteľkou, v rokoch 1968 - 70 dramaturgičkou .
 • Zlatíčkom Turca sa stala rozkošná ocinkova princezná · SME
  Každá mama má doma svoje zbožňované zlatíčko. My sme však v našich novinách hľadali Zlatíčko Turca. Už ho poznáme. Malí víťazi sa už tešia z cien.
 • Tretie miesto futbalovej prípravky „1998“ AS Trenčín · SME
  Medzi mládežnícke mužstvá, ktoré úspešne reprezentujú FK AS Trenčín patrí aj futbalová prípravka - ročník „1998“. Pod vedením trénera Ivana Halgoša a vedúceho mužstva Maroša Miškolciho je v tíme 27 hráčov, ktorí sú rozdelení do „A“ a „B“ mužstva.
 • FUTBAL / II. trieda Juh · SME
  7. 9. 2005 ... Góly: Gróf, Sevald, Lintner z pok. kopu – Šteiger. Rozhodoval: Bušo, 100 divákov. Žiaci: Potvorice – Hrádok 3:1 Gól hostí: Juraj Slezák.
 • Kompas fanúšika - I. trieda ObFZ Nitra · SME
  V novej sezóne bude v najvyššej oblastnej súťaži až šesť nováčikov. Čas ukáže, ako sa tento fakt prejaví na kvalite. Pozrime sa na zmeny v tímoch.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.