JUDr. Michal Sokol

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Nitra.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt Kúpna zmluva 2018-08-27 132.000 €
Byt Kúpna zmluva 2020-11-19 100.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Volvo XC60 D4 AWD Inscription, ročník 2018 Kúpna zmluva 2022-01-25 36.750 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Bankový účet zmluva o bežnom účte júl 2017 36.300 € 36.300 €
Účet majiteľa cenných papierov Pokyn na obstaranie kúpy a predaja cenných papierov 2023-08-01 33.100 € 38.100 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2022-01-13
Spotrebný úver 2021-11-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt Kúpna zmluva 2018-08-27 132.000 €
Byt Kúpna zmluva 2020-11-19 100.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Volvo XC60 D4 AWD Inscription, ročník 2018 Kúpna zmluva 2022-01-25 36.750 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Bankový účet zmluva o bežnom účte júl 2017 39.900 €
Účet majiteľa cenných papierov Pokyn na obstaranie kúpy a predaja cenných papierov október 2020 9.700 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2022-01-13
Spotrebný úver 2021-11-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt Kúpna zmluva 2018-08-27 132.000 €
Byt Kúpna zmluva 2020-11-19 100.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Bankový účet zmluva o bežnom účte júl 2017 26.200 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2021-12-20
Spotrebný úver 2021-11-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt Kúpna zmluva 2018-08-27 132.000 €
Byt Kúpna zmluva 2020-11-19 100.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Bankový účet v UniCredit bank, a.s. - U KONTO PRÉMIUIM IBAN č. SK72 1111 0000 0014 4366 0002 zmluva o bežnom účte júl 2017 23.400 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2019-11-28
Hypotekárny úver 2020-10-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt Kúpna zmluva 2018-08-27 132.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
OMV Hyundai i30, 1,6 CRDi, ročník 2012 2016-08-01 6.000 €
OMV Volkswagen Golf, 1,6 benzín, ročník 1998 2016-01-14 1.500 €
Bankový účet v UniCredit bank, a.s. - U KONTO PRÉMIUIM IBAN č. SK72 1111 0000 0014 4366 0002 júl 2017 14.300 €
Bankový účet v Prima Banke, a.s. - IBAN č. SK26 5600 0000 0063 4868 9002 2019-11-28 1.800 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2019-11-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2018-08-27
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver na bývanie 2018-08-09
Úver na bývanie 2018-09-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
OMV Hyundai i30, 1,6 CRDi, ročník 2012 2016-08-01 6.000 €
OMV Volkswagen Golf, 1,6 benzín, ročník 1998 2016-01-14 1.500 €
Bankový účet v UniCredit bank, a.s. - U KONTO PRÉMIUIM č. SK7211110000001443660002 júl 2017 10.600 €
Stavebné sporenie v PSS, a.s. - č. zmluvy 2489017 4 04 2010-12-27 6 452,86 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (58)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/152/11/2023 2023-12-02 2 Pv 141/22/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/53/02/2023 2023-03-09 2 Pv 521/21/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/107/06/2022 2022-06-15 1 Pv 335/20/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/255/12/2021 2022-02-04 2 Pv 121/20/4403 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/179/09/2021 2021-09-15 3 Pv 546/19/4403 § 247 – Neoprávnený prístup do počitačového systému Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/164/07/2021 2021-08-07 1 Pv 412/20/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/40/01/2021 2021-02-06 1 Pv 142/20/4403 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/69/03/2020 2020-03-04 2 Pv 838/18/4403 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/233/07/2019 2019-08-07 2 Pv 147/13/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/197/06/2019 2019-07-11 1 Pv 431/17/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/154/04/2019 2019-04-26 2 Pv 247/19/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/135/03/2019 2019-03-22 1 Pv 698/15/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/139/03/2019 2019-03-23 1 Pv 121/19/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/194/12/2018 2018-12-18 2 Pv 497/15/4403 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/192/11/2018 2018-12-14 3 Pv 35/14/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/174/10/2018 2018-10-25 3 Pv 473/18/4403 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/170/10/2018 2018-10-30 3 Pv 514/18/4403 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/117/06/2018 2018-06-12 2 Pv 42/18/4403 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/86/04/2018 2018-04-24 2 Pv 47/16/4403 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/70/02/2018 2018-03-20 3 Pv 134/14/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/174/11/2017 2017-12-16 1 Pv 776/17/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/96/08/2017 2017-08-15 2 Pv 360/17/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/105/08/2017 2017-08-15 3 Pv 112/15/4403 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/94/08/2017 2017-09-29 2 Pv 114/14/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/74/06/2017 2017-06-30 3 Pv 328/14/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/59/05/2017 2017-06-17 1 Pv 694/14/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/133/07/2018 2018-07-13 3 Pv 84/18/4403 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/51/01/2024 2024-02-06 2 Pv 515/20/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/121/04/2024 2024-05-03 3 Pv 413/19/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/121/04/2024 (pdf, 116 KB) 2024-05-03 3 Pv 413/19/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/51/01/2024 (pdf, 92 KB) 2024-02-06 2 Pv 515/20/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/152/11/2023 (pdf, 106 KB) 2023-12-02 2 Pv 141/22/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/53/02/2023 (pdf, 103 KB) 2023-03-09 2 Pv 521/21/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/107/06/2022 (pdf, 102 KB) 2022-06-15 1 Pv 335/20/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/255/12/2021 (pdf, 129 KB) 2022-02-04 2 Pv 121/20/4403 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/179/09/2021 (pdf, 107 KB) 2021-09-15 3 Pv 546/19/4403 § 247 – Neoprávnený prístup do počitačového systému Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/164/07/2021 (pdf, 105 KB) 2021-08-07 1 Pv 412/20/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/40/01/2021 (pdf, 91 KB) 2021-02-06 1 Pv 142/20/4403 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/69/03/2020 (pdf, 115 KB) 2020-03-04 2 Pv 838/18/4403 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/233/07/2019 (pdf, 90 KB) 2019-08-07 2 Pv 147/13/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/197/06/2019 (pdf, 105 KB) 2019-07-11 1 Pv 431/17/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/154/04/2019 (pdf, 99 KB) 2019-04-26 2 Pv 247/19/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/135/03/2019 (pdf, 113 KB) 2019-03-22 1 Pv 698/15/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/139/03/2019 (pdf, 96 KB) 2019-03-23 1 Pv 121/19/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/194/12/2018 (pdf, 103 KB) 2018-12-18 2 Pv 497/15/4403 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/192/11/2018 (pdf, 111 KB) 2018-12-14 3 Pv 35/14/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/174/10/2018 (pdf, 114 KB) 2018-10-25 3 Pv 473/18/4403 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/170/10/2018 (pdf, 113 KB) 2018-10-30 3 Pv 514/18/4403 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/133/07/2018 (pdf, 110 KB) 2018-07-13 3 Pv 84/18/4403 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/117/06/2018 (pdf, 97 KB) 2018-06-12 2 Pv 42/18/4403 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/86/04/2018 (pdf, 116 KB) 2018-04-24 2 Pv 47/16/4403 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/70/02/2018 (pdf, 106 KB) 2018-03-20 3 Pv 134/14/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/174/11/2017 (pdf, 99 KB) 2017-12-16 1 Pv 776/17/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/96/08/2017 (pdf, 89 KB) 2017-08-15 2 Pv 360/17/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/105/08/2017 (pdf, 104 KB) 2017-08-15 3 Pv 112/15/4403 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/94/08/2017 (pdf, 106 KB) 2017-09-29 2 Pv 114/14/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/74/06/2017 (pdf, 107 KB) 2017-06-30 3 Pv 328/14/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/59/05/2017 (pdf, 91 KB) 2017-06-17 1 Pv 694/14/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.