JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Senica.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Orná pôda kúpa 07.01.2016 1 032,80 €
Orná pôda kúpa 07.01.2016 12 135,40 €
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.01.2016 1 859,04 €
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.01.2016 4 337,76 €
Rodinný dom kúpa 07.01.2016 73 635 €
Orná pôda kúpa 10.10.2017 1 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia Combi kúpa 06.10.2013 10 450 € 7 700 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Starobné dôchodkové sporenie príspevky z príjmu 30.06.2008 21 283,15 € 21 283,15 €
Sporenie úspory z platu 31.08.2015 9 001,70 € 9 001,70 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie 01.12.2015
Stavebný úver 19.11.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Orná pôda kúpa 07.01.2016 1 032,80 €
Orná pôda kúpa 07.01.2016 12 135,40 €
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.01.2016 1 859,04 €
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.01.2016 4 337,76 €
Rodinný dom kúpa 07.01.2016 73 635 €
Orná pôda kúpa 10.10.2017 1 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia Combi kúpa 06.10.2013 10 450 € 7 800 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Starobné dôchodkové sporenie príspevky z príjmu 30.06.2008 19 914,81 € 19 914,81 €
Sporenie úspory z platu 31.08.2015 7 800,99 € 7 800,99 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie 01.12.2015
Stavebný úver 19.11.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Orná pôda kúpa 07.01.2016 1 032,80 €
Orná pôda kúpa 07.01.2016 12 135,40 €
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.01.2016 1 859,04 €
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.01.2016 4 337,76 €
Rodinný dom kúpa 07.01.2016 73 635 €
Orná pôda kúpa 10.10.2017 1 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia Combi kúpa 06.10.2013 10 450 € 7 900 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Starobné dôchodkové sporenie príspevky z príjmu 30.06.2008 17 187,97 € 17 187,97 €
Sporenie úspory z platu 31.08.2015 6 600,40 € 6 600,40 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie 01.12.2015
Stavebný úver 19.11.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Orná pôda kúpa 07.01.2016 1 032,80 €
Orná pôda kúpa 07.01.2016 12 135,40 €
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.01.2016 1 859,04 €
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.01.2016 4 337,76 €
Rodinný dom kúpa 07.01.2016 73 635 €
Orná pôda kúpa 10.10.2017 1 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia Combi kúpa 06.10.2013 10 450 € 8 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Starobné dôchodkové sporenie príspevky z príjmu 30.06.2008 14 881,96 € 14 881,96 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie 01.12.2015
Stavebný úver 19.11.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda kúpa 07.01.2016
Orná pôda kúpa 07.01.2016
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.01.2016
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.01.2016
Rodinný dom kúpa 07.01.2016
Orná pôda kúpa 10.10.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia Combi kúpa 06.10.2013 10 450 € 8 500 €
Starobné dôchodkové sporenie príspevky z príjmu 30.06.2008 12 695,63 € 12 695,63 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie 01.12.2015
Stavebný úver 19.11.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda kúpa 07.01.2016
Orná pôda kúpa 07.01.2016
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.01.2016
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.01.2016
Rodinný dom kúpa 07.01.2016
Orná pôda kúpa 10.10.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia Combi kúpa 06.10.2013 10 450 € 8 500 €
Starobné dôchodkové sporenie príspevky z príjmu 30.06.2008 11 713 € 11 713 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie 01.12.2015
Stavebný úver 19.11.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.