JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Orná pôda kúpa 07.01.2016 1 032,80 €
Orná pôda kúpa 07.01.2016 12 135,40 €
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.01.2016 1 859,04 €
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 07.01.2016 4 337,76 €
Rodinný dom kúpa 07.01.2016 73 635 €
Orná pôda kúpa 10.10.2017 1 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia Combi kúpa 06.10.2013 10 450 € 7 800 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Starobné dôchodkové sporenie príspevky z príjmu 30.06.2008 19 914,81 € 19 914,81 €
Sporenie úspory z platu 31.08.2015 7 800,99 € 7 800,99 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie 01.12.2015
Stavebný úver 19.11.2015
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Pedagogická činnosť pre Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave 211,40 €
Publicistická činnosť pre Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. 885,33 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.