JUDr. Mariana Striežová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Lučenec and Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrady dedičstvo 1991-05-30 8 000 € 8 000 €
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo a dohoda 1991-05-30 30 000 € 30 000 €
rodinný dom dedičstvo 1991-05-30 za všetko 10 000 €
ovocné sady dedičstvo 1991-05-30 za všetko 10 000 €
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30 za všetko 10 000 €
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30 100 €
orná pôda dedičstvo 1991-05-30 100 €
TTP dedičstvo 1991-05-30 100 €
záhrady dedičstvo 1991-05-30 500 €
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30 100 €
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30 100 €
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30 100 €
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30 100 €
záhrady dedičstvo 1991-05-30 100 €
bytový dom kúpna zmluva 2001-12-28 20 000 € 20 000 €
pozemky dedičstvo 2015-06-22 2 000 €
pozemky dedičstvo 2015-06-22 2 000 €
pozemky dedičstvo 2015-06-22 2 000 €
pozemky dedičstvo 2015-06-22 2 000 €
pozemky dedičstvo 2015-06-22 2 000 €
pozemky dedičstvo 2015-06-17 2 000 €
pozemky dedičstvo 2015-06-17 2 000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vkladná knižka sporenie 2011-12-31 20 000 €
termínované vklady darovaním 2014 141.546
sporenie darovaním 2014 13.949
termínovaný vklad darovaním 2014 21.800
sporenie sporenie 2016 11 301
sporenie sporenie 2016 2 600
úspory zo sporenia sporenie 2016 5.500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrady dedičstvo 1991-05-30 8 000 € 8 000 €
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo a dohoda 1991-05-30 30 000 € 30 000 €
rodinný dom dedičstvo 1991-05-30 za všetko 10 000 €
ovocné sady dedičstvo 1991-05-30 za všetko 10 000 €
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30 za všetko 10 000 €
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30 100 €
orná pôda dedičstvo 1991-05-30 100 €
TTP dedičstvo 1991-05-30 100 €
záhrady dedičstvo 1991-05-30 500 €
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30 100 €
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30 100 €
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30 100 €
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30 100 €
záhrady dedičstvo 1991-05-30 100 €
bytový dom kúpna zmluva 2001-12-28 20 000 € 20 000 €
pozemky dedičstvo 2015-06-22 2 000 €
pozemky dedičstvo 2015-06-22 2 000 €
pozemky dedičstvo 2015-06-22 2 000 €
pozemky dedičstvo 2015-06-22 2 000 €
pozemky dedičstvo 2015-06-22 2 000 €
pozemky dedičstvo 2015-06-17 2 000 €
pozemky dedičstvo 2015-06-17 2 000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vkladná knižka sporenie 2011-12-31 20 000 €
termínované vklady darovaním 2014 141.546
sporenie darovaním 2014 13.949
termínovaný vklad darovaním 2014 21.800
sporenie sporenie 2016 11 301
sporenie sporenie 2016 2 600
úspory zo sporenia sporenie 2016 5.500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo a dohoda 1991-05-30
rodinný dom dedičstvo 1991-05-30
ovocné sady dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
orná pôda dedičstvo 1991-05-30
TTP dedičstvo 1991-05-30
záhrady dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30
záhrady dedičstvo 1991-05-30
bytový dom kúpna zmluva 2001-12-28
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-17
pozemky dedičstvo 2015-06-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vkladná knižka sporenie 2011-12-31 20 000 €
termínované vklady darovaním 2014 141.546
sporenie darovaním 2014 13.949
termínovaný vklad darovaním 2014 21.800
sporenie sporenie 2016 11 301
sporenie sporenie 2016 2 600
úspory zo sporenia sporenie 2016 5.500
úspory sporenie 2018 1.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo a dohoda 1991-05-30
rodinný dom dedičstvo 1991-05-30
ovocné sady dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
orná pôda dedičstvo 1991-05-30
TTP dedičstvo 1991-05-30
záhrady dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30
záhrady dedičstvo 1991-05-30
bytový dom kúpna zmluva 2001-12-28
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-17
pozemky dedičstvo 2015-06-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vkladná knižka sporenie 2011-12-31 20 000 €
termínované vklady darovaním 2014 141.546
sporenie darovaním 2014 13.949
termínovaný vklad darovaním 2014 21.800
sporenie sporenie 2016 11 301
sporenie sporenie 2016 2 600
úspory zo sporenia sporenie 2016 5.500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo a dohoda 1991-05-30
rodinný dom dedičstvo 1991-05-30
ovocné sady dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
orná pôda dedičstvo 1991-05-30
TTP dedičstvo 1991-05-30
záhrady dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30
záhrady dedičstvo 1991-05-30
bytový dom kúpna zmluva 2001-12-28
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-17
pozemky dedičstvo 2015-06-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vkladná knižka sporenie 2011-12-31 20 000 €
termínované vklady darovaním 2014 141.546
sporenie darovaním 2014 13.949
termínovaný vklad darovaním 2014 21.800
sporenie sporenie 2016 8.301
sporenie sporenie 2016 600
úspory zo sporenia sporenie 2016 5.500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo a dohoda 1991-05-30
rodinný dom dedičstvo 1991-05-30
ovocné sady dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
orná pôda dedičstvo 1991-05-30
TTP dedičstvo 1991-05-30
záhrady dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30
záhrady dedičstvo 1991-05-30
bytový dom kúpna zmluva 2001-12-28
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-22
pozemky dedičstvo 2015-06-17
pozemky dedičstvo 2015-06-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vkladná knižka sporenie 2011-12-31
termínované vklady darovaním 2014
sporenie darovaním 2014
termínovaný vklad darovaním 2014
sporenie sporenie 2016
sporenie sporenie 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo a dohoda 1991-05-30
rodinný dom dedičstvo 1991-05-30
ovocné sady dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
orná pôda dedičstvo 1991-05-30
TTP dedičstvo 1991-05-30
záhrady dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30
záhrady dedičstvo 1991-05-30
bytový dom kúpna zmluva 2001-12-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vkladná knižka sporenie 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo a dohoda 1991-05-30
rodinný dom dedičstvo 1991-05-30
ovocné sady dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
orná pôda dedičstvo 1991-05-30
TTP dedičstvo 1991-05-30
záhrady dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30
záhrady dedičstvo 1991-05-30
bytový dom kúpna zmluva 2001-12-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vkladná knižka sporenie 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo a dohoda 1991-05-30
rodinný dom dedičstvo 1991-05-30
ovocné sady dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
orná pôda dedičstvo 1991-05-30
TTP dedičstvo 1991-05-30
záhrady dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30
záhrady dedičstvo 1991-05-30
bytový dom kúpna zmluva 2001-12-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vkladná knižka sporenie 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo a dohoda 1991-05-30
rodinný dom dedičstvo 1991-05-30
ovocné sady dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
orná pôda dedičstvo 1991-05-30
TTP dedičstvo 1991-05-30
záhrady dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
ostatné plochy dedičstvo 1991-05-30
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1991-05-30
záhrady dedičstvo 1991-05-30
bytový dom kúpna zmluva 2001-12-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vkladná knižka sporenie 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (85)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/24/01/2017 2017-02-07 1 Pv 316/16/6606 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/64/08/2016 2016-09-13 3 Pv 221/16/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/58/08/2016 2016-08-31 1 Pv 123/16/6606 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/23/03/2016 2016-03-29 3 Pv 56/16/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/13/02/2016 2016-02-09 3 Pv 633/14/6606 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/8/01/2016 2016-02-16 3 Pv 383/14/6606 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/3/01/2016 2016-01-25 1 Pv 205/13/6606 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/1/01/2016 2016-03-30 1 Pv 636/14/6606 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/2/01/2016 2016-01-22 3 Pv 392/13/6606 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/101/12/2015 2016-02-09 3 Pv 409/15/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/92/11/2015 2015-11-13 3 Pv 238/14/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/90/10/2015 2015-11-27 1 Pv 243/15/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por., 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/87/09/2015 2015-09-22 1 Pv 402/14/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/76/07/2015 (rtf, 51 KB) 2015-08-18 1 Pv 203/15/6606 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/42/05/2015 (rtf, 55 KB) 2015-05-05 1 Pv 215/14/6606 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/37/04/2015 (rtf, 42 KB) 2015-04-21 3 Pv 420/13/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/18/03/2015 (rtf, 44 KB) 2015-02-16 3 Pv 579/14/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/5/01/2015 (rtf, 43 KB) 2015-01-20 1 Pv 502/14/6606 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/150/10/2014 (rtf, 45 KB) 2014-10-20 1 Pv 388/14/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/133/09/2014 (rtf, 41 KB) 2014-09-26 2 Pv 291/13/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/130/10/2014 (rtf, 41 KB) 2014-10-30 3 Pv 286/13/6606 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/129/10/2014 (rtf, 42 KB) 2014-09-26 3 Pv 47/13/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/120/09/2014 (rtf, 45 KB) 2014-09-05 1 Pv 333/14/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/105/07/2014 (rtf, 44 KB) 2014-07-30 3 Pv 150/14/6606 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/72/07/2014 (rtf, 43 KB) 2014-06-27 3 Pv 4/13/6606 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/66/08/2014 (rtf, 44 KB) 2014-05-27 1 Pv 511/13/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/41/04/2014 (rtf, 42 KB) 2014-03-31 2 Pv 247/12/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/14/01/2014 (rtf, 43 KB) 2014-01-23 3 Pv 547/13/6606 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/13/02/2014 (rtf, 43 KB) 2014-02-10 1 Pv 451/11/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/223/02/2014 (rtf, 52 KB) 2014-01-28 3 Pv 81/13/6606 § 238 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/207/12/2013 (rtf, 43 KB) 2013-12-02 1 Pv 483/13/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/194/11/2013 (rtf, 44 KB) 2013-11-05 1 Pv 318/13/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/175/11/2013 (rtf, 44 KB) 2013-10-30 3 Pv 392/13/6606 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/162/09/2013 (rtf, 42 KB) 2013-09-17 1 Pv 124/13/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/161/09/2013 (rtf, 45 KB) 2013-09-09 2 Pv 332/13/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/160/09/2013 (rtf, 47 KB) 2013-09-09 3 Pv 343/13/6606 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/141/08/2013 (rtf, 44 KB) 2013-08-06 2 Pv 291/13/6606 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/137/08/2013 (rtf, 45 KB) 2013-08-06 3 Pv 186/13/6606 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/136/08/2013 (rtf, 45 KB) 2013-08-06 2 Pv 127/13/6606 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/90/09/2013 (rtf, 47 KB) 2013-08-20 3 Pv 82/13/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/86/06/2013 (rtf, 41 KB) 2013-06-21 1 Pv 647/11/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/99/06/2013 (rtf, 47 KB) 2013-06-19 1 Pv 729/11/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/74/06/2013 (rtf, 45 KB) 2013-06-10 3 Pv 203/12/6606 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/70/06/2013 (rtf, 43 KB) 2013-06-04 2 Pv 1169/08/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/57/05/2013 (rtf, 44 KB) 2013-05-13 1 Pv 134/13/6606 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/54/07/2013 (rtf, 41 KB) 2013-07-11 2 Pv 348/10/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/55/06/2013 (rtf, 45 KB) 2013-06-19 3 Pv 47/13/6606 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/11/02/2013 (rtf, 40 KB) 2013-02-11 3 Pv 35/12/6606 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/124/10/2012 (rtf, 40 KB) 2012-10-09 3 Pv 416/12/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/109/09/2012 (rtf, 42 KB) 2012-08-27 2 Pv 74/12/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/107/08/2012 (rtf, 43 KB) 2012-07-23 1 Pv 168/12/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/94/08/2012 (rtf, 39 KB) 2012-07-23 1 Pv 132/12/6606 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/61/05/2012 (rtf, 203 KB) 2012-05-22 3 Pv 95/12/6606 § 194 – Porušovanie domovej slobody Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/18/03/2012 (rtf, 206 KB) 2012-03-13 2 Pv 348/10/6606 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/11/02/2012 (rtf, 205 KB) 2012-02-24 2 Pv 447/11/6606 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/10/03/2012 (rtf, 204 KB) 2012-03-26 1 Pv 647/11/6606 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/38/05/2020 2020-06-02 1 Pv 327/18/6606 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/27/03/2020 2020-03-24 2 Pv 228/19/6606 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/22/02/2020 2020-02-21 1 Pv 69/19/6606 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/51/05/2019 2019-06-13 2 Pv 51/19/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/164/12/2018 2019-01-04 2 Pv 338/18/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/145/09/2018 2018-09-27 2 Pv 240/14/6606 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/124/05/2018 2018-06-05 3 Pv 367/17/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/99/02/2018 2018-02-19 1 Pv 636/14/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/38/05/2020 (pdf, 85 KB) 2020-06-02 1 Pv 327/18/6606 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/27/03/2020 (pdf, 88 KB) 2020-03-24 2 Pv 228/19/6606 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/22/02/2020 (pdf, 100 KB) 2020-02-21 1 Pv 69/19/6606 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/51/05/2019 (pdf, 91 KB) 2019-06-13 2 Pv 51/19/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/164/12/2018 (pdf, 91 KB) 2019-01-04 2 Pv 338/18/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/145/09/2018 (pdf, 86 KB) 2018-09-27 2 Pv 240/14/6606 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/124/05/2018 (pdf, 104 KB) 2018-06-05 3 Pv 367/17/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/99/02/2018 (pdf, 83 KB) 2018-02-19 1 Pv 636/14/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/24/01/2017 (pdf, 91 KB) 2017-02-07 1 Pv 316/16/6606 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/64/08/2016 (pdf, 91 KB) 2016-09-13 3 Pv 221/16/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/58/08/2016 (pdf, 108 KB) 2016-08-31 1 Pv 123/16/6606 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/23/03/2016 (pdf, 89 KB) 2016-03-29 3 Pv 56/16/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/13/02/2016 (pdf, 91 KB) 2016-02-09 3 Pv 633/14/6606 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/8/01/2016 (pdf, 83 KB) 2016-02-16 3 Pv 383/14/6606 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/3/01/2016 (pdf, 87 KB) 2016-01-25 1 Pv 205/13/6606 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/1/01/2016 (pdf, 88 KB) 2016-03-30 1 Pv 636/14/6606 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/2/01/2016 (pdf, 84 KB) 2016-01-22 3 Pv 392/13/6606 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/101/12/2015 (pdf, 96 KB) 2016-02-09 3 Pv 409/15/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/92/11/2015 (pdf, 83 KB) 2015-11-13 3 Pv 238/14/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/90/10/2015 (pdf, 107 KB) 2015-11-27 1 Pv 243/15/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por., 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/87/09/2015 (pdf, 90 KB) 2015-09-22 1 Pv 402/14/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

No relevant news articles found.