JUDr. Katarína Szűcsová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Nové Zámky.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Zámky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
záhrady kúpna zmluva 2014-12-22 60 000,-
1-izbový byt kúpna zmluva 2016-09-27 22 391,75
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-09-27 608,25
rozostavaný rodinný dom výstavba 2020-09-23 450 000,-
rozostavaná garáž výstavba 2021 15 000,-
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2020-09-14 8 000,- 8 000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2021-07-08
hypotekárny úver 2022-12-22
pôžička 2021-06-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Zámky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
záhrady kúpna zmluva 2014-12-22 60 000,-
1-izbový byt kúpna zmluva 2016-09-27 22 391,75
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-09-27 608,25
rozostavaný rodinný dom výstavba 2020-09-23 160 000,-
rozostavaná garáž výstavba 2021 15 000,-
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2020-09-14 8 000,- 8 000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2021-07-08
spotrebný úver 2021-12-09
pôžička 2021-06-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
záhrady kúpna zmluva 2014-12-22 60 000,-
1-izbový byt kúpna zmluva 2016-09-27 22 391,75
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-09-27 608,25
rozostavaná stavba výstavba 2020-09-23 30 000,-
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2020-09-14 8 000,- 8 000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2020-10-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Zámky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
záhrady kúpna zmluva 2014-12-22 60000,-
1-izbový byt kúpna zmluva 2016-09-27 22391,75
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-09-27 608,25
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-06-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2014-12-22
1-izbový byt kúpna zmluva 2016-09-27
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-09-27
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-06-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2014-12-22
1-izbový byt kúpna zmluva 2016-09-27
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-09-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory predaj nehnuteľnosti 2017-12-31 10000 10000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-06-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Zámky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
2-izbový byt kúpna zmluva 2006-08-08
zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-08-08
zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-08-08
záhrady kúpna zmluva 2014-12-22
1-izbový byt kúpna zmluva 2016-09-27
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-09-27
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-06-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Zámky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
2-izbový byt kúpna zmluva 2006-08-08
zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-08-08
zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-08-08
záhrady kúpna zmluva 2014-12-22
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2006-06-12
spotrebný úver hypotekárneho typu 2014-12-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Zámky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
2-izbový byt kúpna zmluva 2006-08-08
zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-08-08
zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-08-08
záhrady kúpna zmluva 2014-12-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (16)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/33/02/2023 2023-02-17 2 Pv 275/21/4404 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/29/01/2023 2023-04-06 1 Pv 55/22/4404 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/22/01/2023 2023-01-20 2 Pv 328/22/4404 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/62/07/2022 2022-07-28 1 Pv 374/21/4404 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/59/07/2022 2022-09-21 1 Pv 271/21/4404 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/51/04/2022 2022-05-12 2 Pv 101/19/4404 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/78/08/2021 2021-09-09 1 Pv 357/20/4404 § 194 – Porušovanie domovej slobody Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/63/05/2021 2021-05-17 2 Pv 501/20/4404 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/33/02/2023 2023-02-17 2 Pv 275/21/4404 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/29/01/2023 2023-04-06 1 Pv 55/22/4404 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/22/01/2023 2023-01-20 2 Pv 328/22/4404 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/62/07/2022 2022-07-28 1 Pv 374/21/4404 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/59/07/2022 2022-09-21 1 Pv 271/21/4404 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/51/04/2022 2022-05-12 2 Pv 101/19/4404 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/78/08/2021 2021-09-09 1 Pv 357/20/4404 § 194 – Porušovanie domovej slobody Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/63/05/2021 2021-05-17 2 Pv 501/20/4404 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
 • klavirista Richard Rikkon: Moje opojenie trvá len deň · SME
  Klavírny virtuóz, ktorý si na okamih odskočil do sveta šoubiznisu. Stal sa populárnym v jednej chvíli spoločne so súťažiacimi slovenskej SuperStar. V prípravných kolách ich sprevádzal na klavíri a oni sa mu odvďačili nefalšovanou náklonnosťou. Začínal ako
 • Rikkon miluje hudbu aj ženy · SME
  Aj keď bol 30-ročný levický rodák Richard Rikkon, klavirista zo Superstar, medzinárodnou hviezdou už pred známou televíznou súťažou, laická verejnosť na Slovensku ho spoznala až teraz.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.