JUDr. Alena Šalkovská

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Banská Bystrica.

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na účte v banke úspory 2020-12-31 14.161,43 € 14.161,43 €
peniaze na účte v banke úspory 2020-12-31 25.367,21 € 25.367,21 €
peniaze na účte v banke úspory 2020-12-31 25.367,21 € 25.367,21 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na účte v banke úspory 2019-12-31 38.643,77 € 38.643,77 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na účte v banke úspory 2018-12-31 20.150,92 € 20.150,92 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na účte v banke úspory 2018-05-01 12.253,05 € 12.253,05 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.