JUDr. Alena Šalkovská

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Banská Bystrica.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpna zmluva 11.08.2022 209.000,- €
k bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na pozemkoch kúpna zmluva 11.08.2022 cena zahrnutá v kúpnej cene za byt 209.000,- €
nebytový priestor - garáž kúpna zmluva 11.08.2022 12.000,- €
k nebytovému priestoru prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na pozemkoch kúpna zmluva 11.08.2022 cena zahrnutá v kúpnej cene za nebytový priestor 12.000,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte v banke úspory 31.12.2023 18.020,42 € 18.020,42 €
peniaze na účte v banke úspory 31.12.2023 12.212,53 € 12.212,53 €
peniaze na účte v banke úspory 31.12.2023 12.212,53 € 12.212,53 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 06.06.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpna zmluva 11.08.2022 209.000,- €
k bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na pozemkoch kúpna zmluva 11.08.2022 cena zahrnutá v kúpnej cene za byt 209.000,- €
nebytový priestor - garáž kúpna zmluva 11.08.2022 12.000,- €
k nebytovému priestoru prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na pozemkoch kúpna zmluva 11.08.2022 cena zahrnutá v kúpnej cene za nebytový priestor 12.000,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte v banke úspory 31.12.2022 12.856,89 € 12.856,89 €
peniaze na účte v banke úspory 31.12.2022 11.603,07 € 11.603,07 €
peniaze na účte v banke úspory 31.12.2022 11.603,07 € 11.603,07 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 06.06.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte v banke úspory 31.12.2021 37.456,42 € 37.456,42 €
peniaze na účte v banke úspory 31.12.2021 25.991,33 € 25.991,33 €
peniaze na účte v banke úspory 31.12.2021 25.991,33 € 25.991,33 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte v banke úspory 31.12.2020 14.161,43 € 14.161,43 €
peniaze na účte v banke úspory 31.12.2020 25.367,21 € 25.367,21 €
peniaze na účte v banke úspory 31.12.2020 25.367,21 € 25.367,21 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte v banke úspory 31.12.2019 38.643,77 € 38.643,77 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte v banke úspory 31.12.2018 20.150,92 € 20.150,92 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte v banke úspory 01.05.2018 12.253,05 € 12.253,05 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (12)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/65/03/2023 14.03.2023 1 Pv 322/22/6601 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/38/01/2023 13.01.2023 2 Pv 286/22/6601 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/38/03/2019 06.04.2019 2 Pv 430/18/6601 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/215/11/2018 04.12.2018 2 Pv 160/18/6601 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/209/11/2018 01.12.2018 1 Pv 367/18/6601 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/200/11/2018 22.11.2018 1 Pv 319/18/6601 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/65/03/2023 (pdf, 113 KB) 14.03.2023 1 Pv 322/22/6601 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/38/01/2023 (pdf, 119 KB) 13.01.2023 2 Pv 286/22/6601 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/38/03/2019 (pdf, 97 KB) 06.04.2019 2 Pv 430/18/6601 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/215/11/2018 (pdf, 116 KB) 04.12.2018 2 Pv 160/18/6601 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/209/11/2018 (pdf, 104 KB) 01.12.2018 1 Pv 367/18/6601 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/200/11/2018 (pdf, 101 KB) 22.11.2018 1 Pv 319/18/6601 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.