JUDr. Ján Škovránko

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Poprad.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestník okresného prokurátora na prokuratúre Okresná prokuratúra Poprad.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok pod bytovým domom darovacia zmluvy 15.08.2005
byt darovacia zmluva 15.08.2005 23.900 €
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu darovacia zmluva 15.08.2005
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.07.2013
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.07.2013
byt kúpna zmluva 09.07.2013 78.900 €
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu kúpna zmluva 09.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vklad na účte zmluva 01.12.2020 32.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
dôchodkové sporenie zmluva 01.08.2008 18.901,48 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver júl 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok pod bytovým domom darovacia zmluvy 15.08.2005
byt darovacia zmluva 15.08.2005 23.900 €
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu darovacia zmluva 15.08.2005
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.07.2013
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.07.2013
byt kúpna zmluva 09.07.2013 78.900 €
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu kúpna zmluva 09.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vklad na účte zmluva 01.12.2019 16.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
dôchodkové sporenie zmluva 01.08.2008 16.357,59 €
pohľadávka zmluva 01.04.2019 10.000 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver júl 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok pod bytovým domom darovacia zmluvy 15.08.2005
byt darovacia zmluva 15.08.2005
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu darovacia zmluva 15.08.2005
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.07.2013
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.07.2013
byt kúpna zmluva 09.07.2013
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu kúpna zmluva 09.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vklad na účte zmluva 01.12.2017 20.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dôchodkové sporenie zmluva 01.08.2008
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver júl 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok pod bytovým domom darovacia zmluvy 15.08.2005
byt darovacia zmluva 15.08.2005
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu darovacia zmluva 15.08.2005
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.07.2013
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.07.2013
byt kúpna zmluva 09.07.2013
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu kúpna zmluva 09.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vklad na účte zmluva 01.12.2017 12.000 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver júl 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok pod bytovým domom darovacia zmluvy 15.08.2005
byt darovacia zmluva 15.08.2005
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu darovacia zmluva 15.08.2005
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.07.2013
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.07.2013
byt kúpna zmluva 09.07.2013
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu kúpna zmluva 09.07.2013
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver júl 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok pod bytovým domom darovacia zmluvy 15.08.2005
byt darovacia zmluva 15.08.2005
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu darovacia zmluva 15.08.2005
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.07.2013
pozemok po dbytovým domom kúpna zmluva 09.07.2013
byt kúpna zmluva 09.07.2013
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu kúpna zmluva 09.07.2013
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver júl 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok pod bytovým domom darovacia zmluvy 15.08.2005
byt darovacia zmluva 15.08.2005
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu darovacia zmluva 15.08.2005
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.07.2013
pozemok po dbytovým domom kúpna zmluva 09.07.2013
byt kúpna zmluva 09.07.2013
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu kúpna zmluva 09.07.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok pod bytovým domom darovacia zmluvy 15.08.2005
byt darovacia zmluva 15.08.2005
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu darovacia zmluva 15.08.2005
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.07.2013
pozemok po dbytovým domom kúpna zmluva 09.07.2013
byt kúpna zmluva 09.07.2013
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu kúpna zmluva 09.07.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok pod bytovým domom darovacia zmluvy 15.08.2005
byt darovacia zmluva 15.08.2005
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu darovacia zmluva 15.08.2005
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytový dom darovacia zmluva 01.08.2005
byt v bytovom dome darovacia zmluva 01.08.2005
pozemok darovacia zmluva 01.08.2005
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.