JUDr. Pavol Šramko

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Piešťany.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom and Okresná prokuratúra Prievidza.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt darovacia zmluva 2015-04-22 cca 120.000 €
pozemok pod byt. domom darovacia zmluva 2015-04-22 súčasť vyššie uvedeného
rodinný dom kúpna zmluva 2015-04-29 168.500 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-04-29 súčasť vyššie uvedeného
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-04-29 súčasť vyššie uvedeného
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2023-05-16 20.000 € 20.000 €
motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-05-17 10.230 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-05-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt darovacia zmluva 2015-04-22 cca 120.000 €
pozemok pod byt. domom darovacia zmluva 2015-04-22 súčasť vyššie uvedeného
rodinný dom kúpna zmluva 2015-04-29 168.500 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-04-29 súčasť vyššie uvedeného
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-04-29 súčasť vyššie uvedeného
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-02-10 13.700 €
motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-05-17 10.230 €
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2022-12-31 11.274,27 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-05-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt darovacia zmluva 2015-04-22 cca 120.000 €
pozemok pod byt. domom darovacia zmluva 2015-04-22 súčasť vyššie uvedeného
rodinný dom kúpna zmluva 2015-04-29 168.500 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-04-29 súčasť vyššie uvedeného
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-04-29 súčasť vyššie uvedeného
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-02-10 13.700 €
motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-05-17 10.230 €
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2021-12-31 10.729,53 €
peniaze v podielovom fonde úspory z platu 2021-12-31 1.156,90 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-05-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt darovacia zmluva 2015-04-22 cca 120.000 €
pozemok pod byt. domom darovacia zmluva 2015-04-22 súčasť vyššie uvedeného
rodinný dom kúpna zmluva 2015-04-29 168.500 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-04-29 súčasť vyššie uvedeného
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-04-29 súčasť vyššie uvedeného
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-02-10 13.700 €
motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-05-17 10.230 €
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2020-12-31 8.958,51 €
peniaze v podielovom fonde úspory z platu 2020-12-31 972,07 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-05-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt darovacia zmluva 2015-04-22 cca 120.000 €
pozemok pod byt. domom darovacia zmluva 2015-04-22 súčasť vyššie uvedeného
rodinný dom kúpna zmluva 2015-04-29 168.500 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-04-29 súčasť vyššie uvedeného
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-04-29 súčasť vyššie uvedeného
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-02-10 13.700 €
motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-05-17 10.230 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-05-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt darovacia zmluva 2015-04-22
pozemok pod byt. domom darovacia zmluva 2015-04-22
rodinný dom kúpna zmluva 2015-04-29
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-04-29
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-04-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-02-10 13.700 €
peniaze na účtoch v bankách mzda 2018-12-31 8.600 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-05-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt darovacia zmluva 2015-04-22
pozemok pod byt. domom darovacia zmluva 2015-04-22
rodinný dom kúpna zmluva 2015-04-29
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-04-29
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-04-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-02-10 13.700 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-05-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt darovacia zmluva 2015-04-22
pozemok pod byt. domom darovacia zmluva 2015-04-22
rodinný dom kúpna zmluva 2015-04-29
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-04-29
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-04-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-02-10 13.700 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-05-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt darovacia zmluva 2015-04-22
pozemok pod byt. domom darovacia zmluva 2015-04-22
rodinný dom kúpna zmluva 2015-04-29
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-04-29
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-04-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-02-10
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-05-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2014-12-31
stavebné sporenie úspory z platu 2014-12-31
doplnkové dôch. sporenie príspevky 2014-12-31
motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-02-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2013-12-31
stavebné sporenie úspory z platu 2013-12-31
doplnkové dôch. sporenie príspevky 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2012-12-31
stavebné sporenie úspory z platu 2012-12-31
doplnkové dôch. sporenie príspevky 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (37)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/78/02/2017 2017-03-07 Pv 967/16/3304 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/445/08/2023 2023-08-24 Pv 322/22/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/9/04/2015 (rtf, 55 KB) 2015-03-31 Pv 17/15/3304 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/71/12/2014 (rtf, 58 KB) 2014-12-16 Pv 872/13/3304 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/61/09/2014 (rtf, 46 KB) 2014-08-29 Pv 247/10/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/34/06/2014 (rtf, 56 KB) 2014-05-23 Pv 1036/13/3304 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/46/09/2013 (rtf, 49 KB) 2013-09-17 Pv 581/13/3304 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/18/03/2013 (rtf, 50 KB) 2013-03-11 Pv 806/12/3304 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/16/03/2013 (rtf, 50 KB) 2013-03-16 Pv 488/12/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/91/11/2012 (rtf, 51 KB) 2012-11-03 Pv 376/12/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/24/04/2012 (rtf, 212 KB) 2012-04-20 2 Pv 155/10/3307 § 251 – Neoprávnené podnikanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1228/11/2021 2021-11-13 Pv 196/19/3304 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1176/10/2021 2021-10-30 Pv 408/21/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1105/09/2021 2021-10-08 Pv 476/21/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/670/06/2021 2021-06-16 Pv 191/21/3304 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1129/10/2020 2020-11-05 Pv 469/17/3304 § 339 – Nadržovanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/243/03/2020 2020-03-28 Pv 169/18/3304 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/59/01/2020 2020-02-06 Pv 3/18/3304 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/6/05/2018 2018-06-02 Pv 159/18/3304 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/5/05/2018 2018-06-05 Pv 80/18/3304 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/179/12/2017 2018-01-09 Pv 469/17/3304 § 339 – Nadržovanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/177/11/2017 2017-12-08 Pv 785/08/3304 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/10/07/2018 2018-08-01 Pv 59/18/3304 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/445/08/2023 (pdf, 138 KB) 2023-08-24 Pv 322/22/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1228/11/2021 (pdf, 134 KB) 2021-11-13 Pv 196/19/3304 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1176/10/2021 (pdf, 129 KB) 2021-10-30 Pv 408/21/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1105/09/2021 (pdf, 139 KB) 2021-10-08 Pv 476/21/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/670/06/2021 (pdf, 106 KB) 2021-06-16 Pv 191/21/3304 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1129/10/2020 (pdf, 114 KB) 2020-11-05 Pv 469/17/3304 § 339 – Nadržovanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/243/03/2020 (pdf, 114 KB) 2020-03-28 Pv 169/18/3304 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/59/01/2020 (pdf, 114 KB) 2020-02-06 Pv 3/18/3304 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/10/07/2018 (pdf, 120 KB) 2018-08-01 Pv 59/18/3304 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/6/05/2018 (pdf, 117 KB) 2018-06-02 Pv 159/18/3304 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/5/05/2018 (pdf, 129 KB) 2018-06-05 Pv 80/18/3304 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/179/12/2017 (pdf, 118 KB) 2018-01-09 Pv 469/17/3304 § 339 – Nadržovanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/177/11/2017 (pdf, 137 KB) 2017-12-08 Pv 785/08/3304 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/78/02/2017 (pdf, 99 KB) 2017-03-07 Pv 967/16/3304 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.