JUDr. Lucia Štefanková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava IV.

We register the prosecutor as okresná prokurátorka at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Bratislava IV.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva, dohoda o BSM 2023-12-09 335.000,-Sk 332.220,-Sk
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoúver 2021-07-15
pôžička 2022-05-18
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva, dohoda o BSM 2023-12-09 335.000,-Sk 332.220,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky hypoúver 2021-07-15 163500 € 95000 €
finančné prostriedky predaj MV 2021-06-03 25500 € 19000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoúver 2021-07-15
pôžička 2021-12-02
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva, dohoda o BSM 2023-12-09 335.000,-Sk 332.220,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo, MB CLA 200 kúpna zmluva 2019-10-01 25.500,-€ 25.500,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2020-12-01
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva, dohoda o BSM 2023-12-09 335.000,-Sk 332.220,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo, MB CLA 200 kúpna zmluva 2019-10-01 25.500,-€ 25.500,-€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2019-09-01
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva, dohoda o BSM 2023-12-09
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (15)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/151/03/2023 2023-03-29 2 Pv 182/22/1104 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/125/04/2022 2022-05-06 2 Pv 326/19/1104 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/570/12/2020 2020-12-18 1 Pv 37/19/1104 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/355/07/2020 2020-09-16 2 Pv 461/17/1104 § 371 – Ohrozovanie mravnosti Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/308/06/2020 2020-07-07 1 Pv 493/17/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/408/12/2019 2020-02-11 2 Pv 266/16/1104 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/8/01/2020 2020-01-23 2 Pv 291/19/1104 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/362/11/2019 2019-12-12 1 Pv 206/17/1104 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/367/12/2019 2019-12-02 1 Pv 162/19/1104 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/248/10/2019 2019-10-18 2 Pv 428/17/1104 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/160/06/2019 2019-06-25 1 Pv 55/19/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/129/05/2019 2019-05-17 1 Pv 73/19/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/103/04/2019 2019-04-30 2 Pv 186/17/1104 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/72/03/2019 2019-03-23 1 Pv 451/18/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/15/01/2019 2019-01-30 1 Pv 31/17/1104 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.