JUDr. Martin Števík

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Partizánske.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestník okresného prokurátora na prokuratúre Okresná prokuratúra Partizánske.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Rodinný dom so záhradou kúpna zmluva 01.06.2003 1.000.000,- Sk
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 01.10.2010 13.300 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo Nissan Pathfinder kúpna zmluva 18.01.2019 15.990 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze osobný účet 31.12.2020 10.132,54 €
Dlhopis Euro Development Capital, s.r.o. Praha investovanie 01.02.2019 20.000 €
peniaze stavebné sporenie - deti 01.12.2020 12.975,36 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Rodinný dom so záhradou kúpna zmluva 01.06.2003 1.000.000,- Sk
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 01.10.2010 13.300 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Nissan Pathfinder kúpna zmluva 18.01.2019 15.990 €
peniaze stavebné sporenie - deti 31.12.2019 12.988,54 €
Dlhopis Euro Development Capital, s.r.o. Praha investovanie 01.02.2019 20.000 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom so záhradou kúpna zmluva 01.06.2003
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 01.10.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze stavebné sporenie 31.12.2018 19.206,32 €
osobné motorové vozidlo Seat Alhambra kúpna zmluva 28.09.2017 13.990 €
peniaze stavebné sporenie - deti 31.12.2018 12.847,64 €
peniaze stavebné sporenie - deti 31.12.2018 11.138,91 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom so záhradou kúpna zmluva 01.06.2003
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 01.10.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze stavebné sporenie 31.12.2017 17.507,29 €
osobné motorové vozidlo Seat Alhambra kúpna zmluva 28.09.2017 13.990 €
peniaze stavebné sporenie - deti 31.12.2017 11.582,73 €
peniaze stavebné sporenie - deti 31.12.2017 9.913,69 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom so záhradou kúpna zmluva 01.06.2003
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 01.10.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze stavebné sporenie 31.12.2016 14.671,41 €
osobné motorové vozidlo Škoda Octavia kúpna zmluva 30.03.2016 8.500 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Stavebný úver 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom so záhradou kúpna zmluva 01.06.2003
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 01.10.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Suzuki Grand Vitara PE-118BM kúpna zmluva 01.12.2009
peniaze stavebné sporenie 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom so záhradou kúpna zmluva 01.06.2003
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 01.10.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Suzuki Grand Vitara PE-118BM kúpna zmluva 01.12.2009
peniaze stavebné sporenie 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom so záhradou kúpna zmluva 01.06.2003
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 01.10.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Suzuki Grand Vitara PE-118BM kúpna zmluva 01.12.2009
peniaze stavebné sporenie 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom so záhradou kúpna zmluva 01.06.2003
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 01.10.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Suzuki Grand Vitara PE-118BM kúpna zmluva 01.12.2009
peniaze stavebné sporenie 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom so záhradou kúpna zmluva 01.06.2003
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 01.10.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Suzuki Grand Vitara PE-118BM kúpna zmluva 01.12.2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.