Mgr. Helga Šufliarska

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Bratislava.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa 2007-01-10 182.566,55 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
orná pôda dedenie 2023-11-14 231,13 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 493 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 241,86 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 253,46 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 243,60 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 583,19 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 1 900,30 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 473,50 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 444,80 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 1 496,30 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 1 159,10 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 937,40 EUR
TTP dedenie 2023-11-14 1 179,20 EUR
TTP dedenie 2023-11-14 666,50 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 637,71 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 269,99 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 129,34 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 280,43 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 273,76 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 119,48 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 385,12 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 272,31 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 2 521,70 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 80,10 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 375,20 EUR
TTP dedenie 2023-11-14 448,20 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 223,50 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 200,90 EUR
TTP dedenie 2023-11-14 73,40 EUR
TTP dedenie 2023-11-14 68,20 EUR
TTP dedenie 2023-11-14 316,40 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 348,80 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 192 EUR
TTP dedenie 2023-11-14 113,40 EUR
TTP dedenie 2023-11-14 67,20 EUR
TTP dedenie 2023-11-14 331,80 EUR
orná pôda dedenie 2023-11-14 41,11 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo BMW X5 kúpa 2020-08-28 71 730 EUR 71 730 EUR
osobné motorové vozidlo Mini Cooper kúpa 2021-05-05 37 300 EUR 37 300 EUR
sedacia súprava MSJ kúpa 2022-06-02 8 536 EUR 8 536 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory VÚB sporiaci účet 2019-12-18 2 409,06 EUR 2 409,06 EUR
úspory VÚB bežný účet 2019-12-18 15 444,46 EUR 15 444,46 EUR
úspory Prima banka bežný účet 2023-12-31 29 943,63 EUR 29 943,63 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička na invest. do domácnosti 2019-12-18
zmluva o hypotekárnom úvere 2020-01-08
leasingová zmluva na Mini Cooper 2021-05-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom kúpa 2007-01-10 182.566,55 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo BMW X5 kúpa 2020-08-28 71 730 EUR 71 730 EUR
osobné motorové vozidlo Mini Cooper kúpa 2021-05-05 37 300 EUR 37 300 EUR
sedacia súprava MSJ kúpa 2022-06-02 8 536 EUR 8 536 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory VÚB sporiaci účet 2019-12-18 1 804,56 EUR 1 804,50 EUR
úspory VÚB bežný účet 2019-12-18 11 047,27 EUR 11 047,27 EUR
úspory Prima banka bežný účet 2022-12-31 28 520,43 EUR 28 520,43 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička na invest. do domácnosti 2019-12-18
zmluva o hypotekárnom úvere 2020-01-08
leasingová zmluva na Mini Cooper 2021-05-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom kúpa 2007-01-10 182.566,55 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo BMW X5 kúpa 2020-08-28 71 730 EUR 71 730 EUR
osobné motorové vozidlo Mini Cooper kúpa 2021-05-05 37 300 EUR 37 300 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory VÚB sporiaci účet 2019-12-18 1 202,25 EUR 1 202,25 EUR
úspory VÚB bežný účet 2019-12-18 17 384,85 EUR 17 384,85 EUR
úspory Prima banka bežný účet 2021-12-31 35 526,51 EUR 35 526,51 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička na invest. do domácnosti 2019-12-18
zmluva o hypotekárnom úvere 2020-01-08
leasingová zmluva na Mini Cooper 2021-05-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom kúpa 2007-01-10 182.566,55 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo BMW X5 kúpa 2020-08-28 71 730 EUR 71 730 EUR
osobné motorové vozidlo VW Golf kúpa 2016-05-05 17 400 EUR 17 400 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory VÚB sporiaci účet 2019-12-18 600,74 EUR
úspory VÚB bežný účet 2019-12-18 17 270,55 EUR
úspory Prima banka bežný účet 2020-12-31 32 857,89 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička na invest. do domácnosti 2019-12-18
zmluva o hypotekárnom úvere 2020-01-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom kúpa 2007-01-10 182.566,55 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo BMW X5 kúpa 2015-09-22 65 904 EUR 65 904 EUR
osobné motorové vozidlo VW Golf kúpa 2016-05-05 17 400 EUR 17 400 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2006
zmluva o spotrebnom úvere 2015
zmluva o spotrebnom úvere 2016
zmluva o spotrebnom úvere 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo BMW X5 kúpa 2015-09-22 65 904 EUR 65 904 EUR
osobné motorové vozidlo VW Golf kúpa 2016-05-05 17 400 EUR 17 400 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2006
zmluva o spotrebnom úvere 2015
zmluva o spotrebnom úvere 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo BMW X5 kúpa 2015-09-22 65 904 EUR 65 904 EUR
osobné motorové vozidlo VW Golf kúpa 2016-05-05 17 400 EUR 17 400 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2006
zmluva o spotrebnom úvere 2015
zmluva o spotrebnom úvere 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-09-22 65 904 EUR 65 904 EUR
osobné motorové vozidlo kúpa 2016-05-05 17 400 EUR 17 400 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2006
zmluva o spotrebnom úvere 2015
zmluva o spotrebnom úvere 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-03-14
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-09-22
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2006
zmluva o spotrebnom úvere 2010
zmluva o leasingu 2011
zmluva o spotrebnom úvere 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-03-05
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-03-14
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2006
zmluva o spotrebnom úvere 2010
zmluva o leasingu 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-03-05
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-03-14
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2006
zmluva o spotrebnom úvere 2010
zmluva o leasingu 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-03-05
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-03-14
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2006
zmluva o spotrebnom úvere 2010
zmluva o leasingu 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-03-05
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-03-14
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2006-01-01
zmluva o spotrebnom úvere 2010-01-01
zmluva o leasingu 2011-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.