JUDr. Slavomír Šúrek

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rekreačná chata kúpa 2004-10-05 17 000€ 17 000€
záhrada kúpa 1998-03-10 10 000€ 10 000€
garáž kúpa 2009-09-22 10 000€ 10 000€
byt kúpa 2008-09-22 90 000€ 90 000€
garáž kúpa 2003-12-23 15 000€ 15 000€
byt kúpa 2003-12-23 150 000€ 150 000€
orná pôda darovanie 2020-08-20 0 Eur 400 Eur
dom so záhradou kúpa 2021-07-13 65 000 Eur 65 000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie bytu kúpa 2004-06 10 000 10 000
výtvarné umenie kúpa 2009-01 10 000 10 000
klenoty, porcelán kúpa 2008-01 15 000 15 000
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-09 25 000 25 000
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-11 15 000 15 00
osobné motorové vozidlo kúpa 2016-12 25 000 25 000
peniaze úspory z platu 2015-12-31 110 000 110 000
peniaze úspory z platu 2016-12-31 120 000 120 000
peniaze úspory z platu 2017-12-31 135 000 135 000
peniaze úspory z platu 2019-12-31 165 000 165 000
osobné motorové vozidlo kúpa 2020-10-22 25 600 35 000
peniaze úspory z platu 2020-12-31 180 000 180 000
peniaze úspory z platu 2021-10-31 145 000 145 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rekreačná chata kúpa 2004-10-05 17 000€ 17 000€
záhrada kúpa 1998-03-10 10 000€ 10 000€
garáž kúpa 2009-09-22 10 000€ 10 000€
byt kúpa 2008-09-22 90 000€ 90 000€
garáž kúpa 2003-12-23 15 000€ 15 000€
byt kúpa 2003-12-23 150 000€ 150 000€
orná pôda darovanie 2020-08-20 0 Eur 400 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie bytu kúpa 2004-06 10 000 10 000
výtvarné umenie kúpa 2009-01 10 000 10 000
klenoty, porcelán kúpa 2008-01 15 000 15 000
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-09 25 000 25 000
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-11 15 000 15 00
osobné motorové vozidlo kúpa 2016-12 25 000 25 000
peniaze úspory z platu 2015-12-31 110 000 110 000
peniaze úspory z platu 2016-12-31 120 000 120 000
peniaze úspory z platu 2017-12-31 135 000 135 000
peniaze úspory z platu 2019-12-31 165 000 165 000
osobné motorové vozidlo kúpa 2020-10-22 25 600 35 000
peniaze úspory z platu 2020-12-31 180 000 180 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rekreačná chata kúpa 2004-10-05 17 000€ 17 000€
záhrada kúpa 1998-03-10 10 000€ 10 000€
garáž kúpa 2009-09-22 10 000€ 10 000€
byt kúpa 2008-09-22 90 000€ 90 000€
garáž kúpa 2003-12-23 15 000€ 15 000€
byt kúpa 2003-12-23 150 000€ 150 000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie bytu kúpa 2004-06 10 000 10 000
výtvarné umenie kúpa 2009-01 10 000 10 000
klenoty, porcelán kúpa 2008-01 15 000 15 000
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-09 25 000 25 000
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-11 15 000 15 00
osobné motorové vozidlo kúpa 2016-12 25 000 25 000
peniaze úspory z platu 2015-12-31 110 000 110 000
peniaze úspory z platu 2016-12-31 120 000 120 000
peniaze úspory z platu 2017-12-31 135 000 135 000
peniaze úspory z platu 2019-12-31 165 000 165 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekreačná chata kúpa 2004-10-05
záhrada kúpa 1998-03-10
garáž kúpa 2009-09-22
byt kúpa 2008-09-22
garáž kúpa 2003-12-23
byt kúpa 2003-12-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie bytu kúpa 2004-06 10 000 10 000
výtvarné umenie kúpa 2009-01 10 000 10 000
klenoty, porcelán kúpa 2008-01 15 000 15 000
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-09 25 000 25 000
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-02 15 00 15 000
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-11 15 000 15 00
osobné motorové vozidlo kúpa 2016-12 25 000 25 000
peniaze úspory z platu 2015-12-31 110 000 110 000
peniaze úspory z platu 2016-12-31 120 000 120 000
peniaze úspory z platu 2017-12-31 135 000 135 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekreačná chata kúpa 2004-10-05
záhrada kúpa 1998-03-10
garáž kúpa 2009-09-22
byt kúpa 2008-09-22
garáž kúpa 2003-12-23
byt kúpa 2003-12-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie bytu kúpa 2004-06 10 000 10 000
výtvarné umenie kúpa 2009-01 10 000 10 000
klenoty, porcelán kúpa 2008-01 15 000 15 000
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-09 25 000 25 000
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-02 15 00 15 000
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-11 15 000 15 00
osobné motorové vozidlo kúpa 2016-12 25 000 25 000
peniaze úspory z platu 2015-12-31 110 000 110 000
peniaze úspory z platu 2016-12-31 120 000 120 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekreačná chata kúpa 2004-10-05
záhrada kúpa 1998-03-10
garáž kúpa 2009-09-22
byt kúpa 2008-09-22
garáž kúpa 2003-12-23
byt kúpa 2003-12-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie bytu kúpa 2004-06 10 000 10 000
výtvarné umenie kúpa 2009-01 10 000 10 000
klenoty, porcelán kúpa 2008-01 15 000 15 000
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-09 25 000 25 000
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-02 15 00 15 000
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-11 15 000 15 00
osobné motorové vozidlo kúpa 2016-12 25 000 25 000
peniaze úspory z platu 2015-12-31 110 000 110 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekreačná chata kúpa 2004-10-05
záhrada kúpa 1998-03-10
garáž kúpa 2009-09-22
byt kúpa 2008-09-22
garáž kúpa 2003-12-23
byt kúpa 2003-12-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu kúpa 2004-06-07
výtvarné umenie kúpa 2009-01-01
klenoty, porcelán kúpa 2008-01-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-09-21
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-02-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-11-01
peniaze úspory z platu 2015-12-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka kúpa 2006-09-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekreačná chata kúpa 2004-10-05
záhrada kúpa 1998-03-10
garáž kúpa 2009-09-22
byt kúpa 2008-09-22
garáž kúpa 2003-12-23
byt kúpa 2003-12-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu kúpa 2004-06-07
výtvarné umenie kúpa 2009-01-01
klenoty, porcelán kúpa 2008-01-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-09-21
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-02-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-11-01
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotéka kúpa 2006-09-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekreačná chata kúpa 2004-10-05
záhrada kúpa 1998-03-10
garáž kúpa 2009-09-22
byt kúpa 2008-09-22
garáž kúpa 2003-12-23
byt kúpa 2003-12-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu kúpa 2004-06-07
výtvarné umenie kúpa 2009-01-01
klenoty, porcelán kúpa 2008-01-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2003-09-17
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-10-23
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-09-21
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka kúpa 2006-09-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekreačná chata kúpa 2004-10-05
záhrada kúpa 1998-03-10
garáž kúpa 2009-09-22
byt kúpa 2008-09-22
garáž kúpa 2003-12-23
byt kúpa 2003-12-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu kúpa 2004-06-07
výtvarné umenie kúpa 2009-01-01
klenoty, porcelán kúpa 2008-01-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2003-09-17
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-10-23
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-09-21
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka kúpa 2006-09-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekreačná chata kúpa 2004-10-05
záhrada kúpa 1998-03-10
garáž kúpa 2009-09-22
byt kúpa 2008-09-22
garáž kúpa 2003-12-23
byt kúpa 2003-12-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu kúpa 2004-06-07
výtvarné umenie kúpa 2009-01-01
klenoty, porcelán kúpa 2008-01-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2003-09-17
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-10-23
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-09-21
peniaze úspory z platu 2012-03-12
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka kúpa 2006-09-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.