JUDr. Marek Švagerko

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Prešov.

We register the prosecutor as vedúci oddelenia dozoru v trestnom konaní at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Prešov.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2012-05-22 70.000
rodinný dom kúpna zmluva 2021-02-03 91.000
pozemok kúpna zmluva 2021-02-03 cena spolu s rodinným domom
pozemok kúpna zmluva 2021-02-03 cena spolu s rodinným domom
pozemok kúpna zmluva 2021-02-03 cena spolu s rodinným domom
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-06-03 17.500 17.500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave plat prokurátora + úspory 2023-12-31 10.500 10.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklad v peňažnom ústave 2023-12-31 10.500
osobné motorové vozidlo 2010-06-03 17.500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2012-05-22 70.000
rodinný dom kúpna zmluva 2021-02-03 91.000
pozemok kúpna zmluva 2021-02-03 cena spolu s rodinným domom
pozemok kúpna zmluva 2021-02-03 cena spolu s rodinným domom
pozemok kúpna zmluva 2021-02-03 cena spolu s rodinným domom
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-06-03 17.500 17.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklad v peňažnom ústave 2022-12-31 4.300
životné poistenie 2022-12-31 6.175
osobné motorové vozidlo 2010-06-03 17.500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2012-05-22 70.000
rodinný dom kúpna zmluva 2021-02-03 91.000
pozemok kúpna zmluva 2021-02-03 cena spolu s rodinným domom
pozemok kúpna zmluva 2021-02-03 cena spolu s rodinným domom
pozemok kúpna zmluva 2021-02-03 cena spolu s rodinným domom
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-06-03 17.500 17.500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave plat prokurátora + úspory 2021-12-31 10.289 10.289
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2012-05-22 70.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-06-03 17.500 17.500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave plat prokurátora + úspory 2020-12-31 98.000 98.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2012-05-22 70.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave plat prokurátora + úspory 2019-12-31 75.000 75.000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-06-03 17.500 17.500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2012-05-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave plat prokurátora + úspory 2018-12-31 68.000 68.000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-06-03 17.500 17.500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2012-05-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave plat prokurátora + úspory 2017-12-31 57.000 57.000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-06-03 17.500 17.500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2012-05-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave plat prokurátora + úspory 2016-12-31 46.200 46.200
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-06-03 17.500 17.500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2012-05-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory 2015-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-06-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2012-05-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory 2014-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-06-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2012-05-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory 2013-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-06-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2012-05-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory z platu a sporenie 2012-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-06-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave plat prokurátora 2011-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-06-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (18)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/16/08/2016 2016-08-30 Kv 14/14/7700 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/2128/07/2023 2023-07-27 Kv 45/22/7700 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/4/09/2014 (rtf, 96 KB) 2014-08-04 Kv 18/14/7700 § 275 – Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/4/06/2013 (rtf, 98 KB) 2013-06-22 Kv 4/13/7700 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/3685/12/2022 2023-01-18 1 Kv 38/19/7700 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/2030/10/2019 2019-12-30 1 Kv 13/19/7700 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/1253/07/2019 2019-07-19 1 Kv 38/19/7700 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/455/06/2018 2018-06-25 Kv 30/17/7700 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/651/10/2017 2017-10-23 Kv 18/17/7700 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/3207/10/2023 2023-11-07 Kv 45/22/7700 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/3207/10/2023 (pdf, 116 KB) 2023-11-07 Kv 45/22/7700 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/2128/07/2023 (pdf, 142 KB) 2023-07-27 Kv 45/22/7700 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/3685/12/2022 (pdf, 102 KB) 2023-01-18 1 Kv 38/19/7700 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/2030/10/2019 (pdf, 153 KB) 2019-12-30 1 Kv 13/19/7700 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/1253/07/2019 (pdf, 162 KB) 2019-07-19 1 Kv 38/19/7700 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/455/06/2018 (pdf, 114 KB) 2018-06-25 Kv 30/17/7700 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/651/10/2017 (pdf, 189 KB) 2017-10-23 Kv 18/17/7700 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/16/08/2016 (pdf, 86 KB) 2016-08-30 Kv 14/14/7700 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.