Mgr. Janka Švaňová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Čadca.

We register the prosecutor as námestníčka okresného prokurátora at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Čadca.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Čadca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria dar 1995-08-18 8134,10 eur spolu pre všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 1720
zastavané plochy a nádvoria dar 2001-03-14
záhrady dar 1995-08-18
záhrady dar 2001-03-14
rodinný dom dar 1995-08-18 -
rodinný dom dar 2001-03-14
orná pôda dedičstvo D 617/99-43-Dnot 97/99 2001-09-26 47,47eur
orná pôda dedičstvo 2001-09-26 32,02 eur
orná pôda dedičstvo 2001-09-26 37,14 eur
orná pôda dedičstvo 2001-09-26 7,55 eur
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29 11010,00 eur spolu s parc. 4148/42 0
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12 1,- € spolu s parcelou CKN 4148/60 a CKN 4148/61
ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-12
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12
orná pôda dedičstvo-9D/145/2015, D not. 182/2015 2016-01-21 35,10 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 14,26 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 32,37 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 120,00 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 40,85 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 95,96 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 70,76 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 25,20 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 14,56 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 13,33 eur
orná pôda dedičstvo 2024-06-18 53,02 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 19,68 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 58,77 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 46,49 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 12,14 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 25,13 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 16,20 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 43,46 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 126,14 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 43,09 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 99,38 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 1498,47 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 376,04 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 47,46 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 32,02 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 37,14 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 7,55 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 8,77 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 3,57 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 8,09 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 30,00 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10,21 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 25,67 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 17,69 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 6,30 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 3,64 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 6,13 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 13,25 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 4,92 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 14,69 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 11,62 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 3,30 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 6,28 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 4,05 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10,87 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 31,54 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10,77 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 24,84 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 52,21 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 35,22 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 111,78 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 5583,42 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 376,04 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 40,85 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 8,30 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 287,37 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10716,99 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 701,21 eur
ostatné plochy kúpna zmluva z 28.9.2022 2022 11120,-- 11120,--eur
rozostavaná stavba bungalovu 7,5x9,5 m na par.cč.3567/197 kúpna zmluva 2022 124476,-- 124476,--
ostatné plochy kúpna zmluva 2023-11-24 3000,- eur spolu s parc. č. 11055/12 a 11055/4 3000,-eur
tvalé trávne porasty kúpna zmluva 2023-11-24 3000,- spolu s parc. č. 11055/11 a 11055/4 3000,-eur
ostatné plochy kúpna zmluva 2023-11-24 spolu s parc. č. 11055/11 a 11055/12 3000,- eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2023-12-31 60000,-
peniaze úspory z platu 2023-12-31 24.684,41
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
stavebný materiál na chatku 2022-12-31 18 000,--
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Čadca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria dar 1995-08-18 8134,10 eur spolu pre všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 1720
zastavané plochy a nádvoria dar 2001-03-14
záhrady dar 1995-08-18
záhrady dar 2001-03-14
rodinný dom dar 1995-08-18 -
rodinný dom dar 2001-03-14
orná pôda dedičstvo D 617/99-43-Dnot 97/99 2001-09-26 47,47eur
orná pôda dedičstvo 2001-09-26 32,02 eur
orná pôda dedičstvo 2001-09-26 37,14 eur
orná pôda dedičstvo 2001-09-26 7,55 eur
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29 11010,00 eur spolu s parc. 4148/42 0
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12 1,- € spolu s parcelou CKN 4148/60 a CKN 4148/61
ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-12
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12
orná pôda dedičstvo-9D/145/2015, D not. 182/2015 2016-01-21 35,10 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 14,26 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 32,37 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 120,00 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 40,85 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 95,96 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 70,76 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 25,20 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 14,56 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 13,33 eur
orná pôda dedičstvo 2024-06-18 53,02 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 19,68 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 58,77 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 46,49 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 12,14 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 25,13 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 16,20 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 43,46 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 126,14 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 43,09 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 99,38 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 1498,47 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 376,04 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 47,46 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 32,02 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 37,14 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 7,55 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 8,77 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 3,57 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 8,09 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 30,00 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10,21 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 25,67 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 17,69 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 6,30 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 3,64 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 6,13 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 13,25 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 4,92 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 14,69 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 11,62 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 3,30 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 6,28 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 4,05 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10,87 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 31,54 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10,77 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 24,84 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 52,21 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 35,22 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 111,78 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 5583,42 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 376,04 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 40,85 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 8,30 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 287,37 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10716,99 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 701,21 eur
ostatné plochy kúpna zmluva z 28.9.2022 2022 11120,-- 11120,--eur
rozostavaná stavba bungalovu 7,5x9,5 m na par.cč.3567/197 kúpna zmluva 2022 84476,-- 84476,--
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2022-12-31 0
peniaze úspory z platu 2022-12-31 87 545,79
peniaze úspory z platu 2022-12-31 2 701,67
peniaze úspory z platu 2022-12-31 2 000,--
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
stavebný materiál na chatku 2022-12-31 18 000,--
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Čadca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria dar 1995-08-18 8134,10 eur spolu pre všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 1720
zastavané plochy a nádvoria dar 2001-03-14
záhrady dar 1995-08-18
záhrady dar 2001-03-14
rodinný dom dar 1995-08-18 -
rodinný dom dar 2001-03-14
orná pôda dedičstvo D 617/99-43-Dnot 97/99 2001-09-26 47,47eur
orná pôda dedičstvo 2001-09-26 32,02 eur
orná pôda dedičstvo 2001-09-26 37,14 eur
orná pôda dedičstvo 2001-09-26 7,55 eur
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29 11010,00 eur spolu s parc. 4148/42 0
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12 1,- € spolu s parcelou CKN 4148/60 a CKN 4148/61
ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-12
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12
orná pôda dedičstvo-9D/145/2015, D not. 182/2015 2016-01-21 35,10 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 14,26 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 32,37 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 120,00 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 40,85 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 95,96 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 70,76 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 25,20 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 14,56 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 13,33 eur
orná pôda dedičstvo 2024-06-18 53,02 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 19,68 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 58,77 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 46,49 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 12,14 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 25,13 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 16,20 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 43,46 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 126,14 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 43,09 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 99,38 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 1498,47 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 376,04 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 47,46 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 32,02 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 37,14 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 7,55 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 8,77 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 3,57 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 8,09 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 30,00 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10,21 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 25,67 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 17,69 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 6,30 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 3,64 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 6,13 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 13,25 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 4,92 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 14,69 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 11,62 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 3,30 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 6,28 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 4,05 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10,87 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 31,54 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10,77 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 24,84 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 52,21 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 35,22 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 111,78 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 5583,42 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 376,04 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 40,85 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 8,30 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 287,37 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10716,99 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 701,21 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2021-12-31 20 291,60
peniaze úspory z platu 2021-12-31 83 349,32
peniaze úspory z platu 2021-12-31 48 767,65
peniaze úspory z platu 2021-12-31 20 000,00
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Čadca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria dar 1995-08-18 8134,10 eur spolu pre všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 1720
zastavané plochy a nádvoria dar 2001-03-14
záhrady dar 1995-08-18
záhrady dar 2001-03-14
rodinný dom dar 1995-08-18 -
rodinný dom dar 2001-03-14
orná pôda dedičstvo D 617/99-43-Dnot 97/99 2001-09-26 47,47eur
orná pôda dedičstvo 2001-09-26 32,02 eur
orná pôda dedičstvo 2001-09-26 37,14 eur
orná pôda dedičstvo 2001-09-26 7,55 eur
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29 11010,00 eur spolu s parc. 4148/42 0
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12 1,- € spolu s parcelou CKN 4148/60 a CKN 4148/61
ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-12
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12
orná pôda dedičstvo-9D/145/2015, D not. 182/2015 2016-01-21 35,10 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 14,26 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 32,37 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 120,00 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 40,85 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 95,96 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 70,76 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 25,20 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 14,56 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 13,33 eur
orná pôda dedičstvo 2024-06-18 53,02 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 19,68 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 58,77 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 46,49 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 12,14 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 25,13 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 16,20 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 43,46 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 126,14 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 43,09 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 99,38 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 1498,47 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 376,04 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 47,46 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 32,02 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 37,14 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 7,55 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní-Notárska zápisnica N:114/2019, NZ: 14632/2019 2019 574,52 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia 2019 66,07 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 140,27 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 584,06 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 67,80 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 180,20 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 8,77 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 3,57 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 8,09 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 30,00 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10,21 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 25,67 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 17,69 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 6,30 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 3,64 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 6,13 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 13,25 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 4,92 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 14,69 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 11,62 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 3,30 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 6,28 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 4,05 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10,87 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 31,54 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10,77 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 24,84 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 52,21 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 35,22 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 111,78 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 5583,42 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 376,04 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 40,85 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 8,30 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 287,37 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10716,99 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 701,21 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2020-12-31 20 000,00
peniaze úspory z platu 2020-12-31 77 203,24
peniaze úspory z platu 2020-12-31 19 783,61
peniaze úspory z platu 2020-12-31 20 000,00
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Čadca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria dar 1995-08-18 8134,10 eur spolu pre všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 1720
zastavané plochy a nádvoria dar 2001-03-14
záhrady dar 1995-08-18
záhrady dar 2001-03-14
rodinný dom dar 1995-08-18 -
rodinný dom dar 2001-03-14
orná pôda dedičstvo D 617/99-43-Dnot 97/99 2001-09-26 47,47eur
orná pôda dedičstvo 2001-09-26 32,02 eur
orná pôda dedičstvo 2001-09-26 37,14 eur
orná pôda dedičstvo 2001-09-26 7,55 eur
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29 11010,00 eur spolu s parc. 4148/42 0
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12 1,- € spolu s parcelou CKN 4148/60 a CKN 4148/61
ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-12
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12
orná pôda dedičstvo-9D/145/2015, D not. 182/2015 2016-01-21 35,10 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 14,26 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 32,37 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 120,00 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 40,85 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 95,96 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 70,76 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 25,20 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 14,56 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 13,33 eur
orná pôda dedičstvo 2024-06-18 53,02 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 19,68 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 58,77 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 46,49 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 12,14 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 25,13 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 16,20 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 43,46 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 126,14 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 43,09 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 99,38 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 1498,47 eur
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21 376,04 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 47,46 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 32,02 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 37,14 eur
orná pôda dedičstvo 2016-01-21 7,55 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní-Notárska zápisnica N:114/2019, NZ: 14632/2019 2019 574,52 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia 2019 66,07 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 140,27 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 584,06 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 67,80 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 180,20 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 8,77 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 3,57 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 8,09 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 30,00 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10,21 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 25,67 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 17,69 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 6,30 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 3,64 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 6,13 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 13,25 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 4,92 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 14,69 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 11,62 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 3,30 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 6,28 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 4,05 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10,87 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 31,54 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10,77 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 24,84 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 52,21 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 35,22 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 111,78 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 4,51 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 5583,42 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 376,04 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 24,54 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 28,48 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 49,19 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 21,66 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 18,62 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 80,50 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 92,75 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 40,32 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 47,59 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 14,84 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 98,58 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 8,68 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 3,83 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 3,12 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 2,45 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 40,85 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 8,30 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 12,64 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 3,16 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 54,09 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 287,37 eur
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 10716,99 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 0 701,21 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2019-12-31 21 811,10
peniaze úspory z platu 2019-12-31 71 170,43
peniaze úspory z platu 2019-12-31 15 606,40
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Čadca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria dar 1995-08-18
zastavané plochy a nádvoria dar 2001-03-14
záhrady dar 1995-08-18
záhrady dar 2001-03-14
rodinný dom dar 1995-08-18
rodinný dom dar 2001-03-14
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12
ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-12
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12
orná pôda dedičstvo-9D/145/2015, D not. 182/2015 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2024-06-18
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2018-12-31 21 653,24
peniaze úspory z platu 2018-12-31 65 155,23
peniaze úspory z platu 2018-12-31 21 112,09
peniaze úspory z platu 2018-12-31 1 430,33
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Čadca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria dar 1995-08-18
zastavané plochy a nádvoria dar 2001-03-14
záhrady dar 1995-08-18
záhrady dar 2001-03-14
rodinný dom dar 1995-08-18
rodinný dom dar 2001-03-14
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12
ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-12
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12
orná pôda dedičstvo-9D/145/2015, D not. 182/2015 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2024-06-18
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2017-12-31 21 496,52
peniaze úspory z platu 2017-12-31 34 461,91
peniaze úspory z platu 2017-12-31 25 000,00
peniaze úspory z platu 2017-12-31 10 972,67
peniaze úspory z platu 2017-12-31 12 739,10
peniaze úspory z platu 2017-12-31 53,65
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Čadca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria dar 1995-08-18
zastavané plochy a nádvoria dar 2001-03-14
záhrady dar 1995-08-18
záhrady dar 2001-03-14
rodinný dom dar 1995-08-18
rodinný dom dar 2001-03-14
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12
ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-12
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12
orná pôda dedičstvo-9D/145/2015, D not. 182/2015 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2024-06-18
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
ostatné plochy dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
orná pôda dedičstvo 2016-01-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2016-12-31 20 987,91
peniaze úspory z platu 2016-12-31 15 786,80
peniaze úspory z platu 2016-12-31 25 000,00
peniaze úspory z platu 2016-12-31 10 000,00
peniaze úspory z platu 2016-12-31 16 445,74
peniaze úspory z platu 2016-12-31 27 124,50
peniaze úspory z platu 2016-12-31 27 124,50
peniaze úspory z platu 2016-12-31 383,69
peniaze úspory z platu 2016-12-31 6 000,00
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Čadca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria dar 1995-08-18
zastavané plochy a nádvoria dar 2001-03-14
záhrady dar 1995-08-18
záhrady dar 2001-03-14
rodinný dom dar 1995-08-18
rodinný dom dar 2001-03-14
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12
ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-12
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Čadca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria dar 1995-08-18
zastavané plochy a nádvoria dar 2001-03-14
záhrady dar 1995-08-18
záhrady dar 2001-03-14
rodinný dom dar 1995-08-18
rodinný dom dar 2001-03-14
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12
ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-12
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Čadca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria dar 1995-08-18
zastavané plochy a nádvoria dar 2001-03-14
záhrady dar 1995-08-18
záhrady dar 2001-03-14
rodinný dom dar 1995-08-18
rodinný dom dar 2001-03-14
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12
ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-12
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2013-09-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Čadca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria dar 1995-08-18
zastavané plochy a nádvoria dar 2001-03-14
záhrady dar 1995-08-18
záhrady dar 2001-03-14
rodinný dom dar 1995-08-18
rodinný dom dar 2001-03-14
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
orná pôda kúpna zmluva 2012-10-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Čadca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria dar 1995-08-18
zastavané plochy a nádvoria dar 2001-03-14
záhrady dar 1995-08-18
záhrady dar 2001-03-14
rodinný dom dar 1995-08-18
rodinný dom dar 2001-03-14
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
orná pôda dedičstvo 2001-09-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (251)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/40/03/2017 2017-03-08 Pv 671/16/5502 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/39/03/2017 2017-03-08 Pv 467/16/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/41/03/2017 2017-03-08 Pv 778/16/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/163/12/2016 2016-12-13 Pv 642/16/5502 § 323 – Útok na verejného činitei’a Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/152/11/2016 2016-12-06 Pv 472/16/5502 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/141/11/2016 2016-11-03 Pv 316/16/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/130/10/2016 2016-10-07 Pv 386/16/5502 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/123/09/2016 2016-09-29 Pv 321/16/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/122/09/2016 2016-10-18 Pv 456/15/5502 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/119/09/2016 2016-09-21 Pv 572/15/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/113/09/2016 2016-09-20 Pv 503/16/5502 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/112/09/2016 2016-09-08 Pv 253/16/5502 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/92/07/2016 2016-07-21 Pv 192/16/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/90/07/2016 2016-07-19 Pv 167/16/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/88/07/2016 2016-07-19 Pv 1114/14/5502 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/83/06/2016 2016-06-24 Pv 705/15/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/78/06/2016 2016-06-13 Pv 57/16/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/61/05/2016 2016-05-17 Pv 156/16/5502 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/60/05/2016 2016-05-06 Pv 975/15/5502 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/57/04/2016 2016-05-06 Pv 588/15/5502 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/46/03/2016 2016-03-31 Pv 894/15/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/26/01/2016 2016-01-21 Pv 751/15/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/21/01/2016 2016-01-13 Pv 524/15/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/175/09/2015 2015-09-23 Pv 647/15/5502 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/609/09/2023 2023-09-28 Pv 593/22/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/157/08/2015 (rtf, 51 KB) 2015-09-11 Pv 1035/14/5502 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/150/08/2015 (rtf, 44 KB) 2015-08-11 Pv 470/15/5502 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/151/08/2015 (rtf, 46 KB) 2015-08-28 Pv 508/15/5502 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/144/07/2015 (rtf, 50 KB) 2015-07-14 Pv 310/15/5502 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/143/08/2015 (rtf, 45 KB) 2015-08-11 Pv 290/15/5502 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/141/07/2015 (rtf, 50 KB) 2015-07-09 Pv 370/15/5502 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/139/07/2015 (rtf, 45 KB) 2015-07-21 Pv 134/15/5502 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/137/07/2015 (rtf, 45 KB) 2015-07-17 Pv 938/14/5502 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/121/06/2015 (rtf, 46 KB) 2015-06-02 Pv 1048/13/5502 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/93/04/2015 (rtf, 50 KB) 2015-04-29 Pv 65/15/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/468/07/2023 2023-07-18 Pv 323/23/5502 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/434/06/2023 2023-06-28 Pv 385/22/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/33/02/2015 (rtf, 50 KB) 2015-02-17 Pv 999/14/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/26/02/2015 (rtf, 50 KB) 2015-02-10 Pv 961/14/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/19/02/2015 (rtf, 51 KB) 2015-02-04 Pv 1045/14/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/18/02/2015 (rtf, 53 KB) 2015-02-04 Pv 1006/14/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/198/09/2014 (rtf, 53 KB) 2014-09-22 Pv 1131/13/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/168/08/2014 (rtf, 45 KB) 2014-08-12 Pv 175/14/5502 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/166/07/2014 (rtf, 50 KB) 2014-07-21 Pv 240/14/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/164/08/2014 (rtf, 42 KB) 2014-07-29 Pv 356/14/5502 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/162/07/2014 (rtf, 46 KB) 2014-07-11 Pv 530/14/5502 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/163/07/2014 (rtf, 43 KB) 2014-07-15 Pv 503/14/5502 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/306/05/2023 2023-05-09 Pv 163/23/5502 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/159/06/2014 (rtf, 49 KB) 2014-06-26 Pv 389/14/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/148/06/2014 (rtf, 51 KB) 2014-06-12 Pv 133/14/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/136/05/2014 (rtf, 51 KB) 2014-05-29 Pv 277/14/5502 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/105/04/2014 (rtf, 50 KB) 2014-04-24 Pv 1141/13/5502 § 286 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/37/02/2014 (rtf, 50 KB) 2014-02-20 Pv 1030/13/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/31/02/2014 (rtf, 50 KB) 2014-02-11 Pv 902/13/5502 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/22/02/2014 (rtf, 46 KB) 2014-02-04 Pv 393/12/5502 § 175 – Podávanie alkolických nápojov mladeži Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/208/11/2013 (rtf, 55 KB) 2013-11-18 Pv 176/13/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/199/12/2013 (rtf, 50 KB) 2013-12-10 Pv 407/11/5502 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/193/11/2013 (rtf, 50 KB) 2013-10-29 Pv 594/13/5502 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/110/02/2023 2023-02-17 Pv 485/22/5502 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/104/02/2023 2023-02-07 Pv 468/22/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/137/08/2013 (rtf, 52 KB) 2013-08-13 Pv 158/13/5502 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/123/10/2013 (rtf, 52 KB) 2013-09-30 Pv 177/12/5502 § 373 – Ohováranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/122/07/2013 (rtf, 52 KB) 2013-07-16 Pv 434/13/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/113/07/2013 (rtf, 52 KB) 2013-07-02 Pv 53/13/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/51/01/2023 2023-01-17 Pv 489/22/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/88/06/2013 (rtf, 52 KB) 2013-05-28 Pv 177/13/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/754/12/2022 2023-01-05 Pv 173/22/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/46/03/2013 (rtf, 51 KB) 2013-03-15 Pv 960/12/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/29/03/2013 (rtf, 52 KB) 2013-03-19 Pv 786/12/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/11/03/2013 (rtf, 50 KB) 2013-03-12 Pv 945/12/5502 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/10/02/2013 (rtf, 49 KB) 2013-02-05 Pv 1184/11/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/689/11/2022 2022-11-24 Pv 460/22/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/672/11/2022 2022-11-21 Pv 444/22/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/229/01/2013 (rtf, 45 KB) 2013-01-01 Pv 393/12/5502 § 175 – Podávanie alkolických nápojov mladeži Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/563/09/2022 2022-09-29 Pv 139/22/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/551/09/2022 2022-10-20 Pv 268/22/5502 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/150/08/2012 (rtf, 49 KB) 2012-08-22 Pv 349/12/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/133/08/2012 (rtf, 51 KB) 2012-08-04 Pv 95/12/5502 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/129/07/2012 (rtf, 47 KB) 2012-07-24 Pv 472/12/5502 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/130/08/2012 (rtf, 46 KB) 2012-07-25 Pv 558/12/5502 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/121/08/2012 (rtf, 53 KB) 2012-07-27 Pv 251/12/5502 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/120/07/2012 (rtf, 52 KB) 2012-07-20 Pv 357/12/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/119/07/2012 (rtf, 213 KB) 2012-07-07 Pv 936/11/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/102/06/2012 (rtf, 213 KB) 2012-06-15 Pv 49/12/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/419/07/2022 2022-07-08 Pv 187/22/5502 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/78/04/2012 (rtf, 204 KB) 2012-04-25 Pv 258/06/5502 § 224 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/409/07/2022 2022-07-04 Pv 22/22/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/408/07/2022 2022-07-04 Pv 248/22/5502 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/34/03/2012 (rtf, 212 KB) 2012-03-06 Pv 983/11/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/35/04/2012 (rtf, 211 KB) 2012-04-06 Pv 830/11/5502 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/25/03/2012 (rtf, 214 KB) 2012-02-28 Pv 1158/11/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
– ZA/5502/2/02/2012 (rtf, 212 KB) 2012-02-25 Pv 407/11/5502 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/166/03/2022 2022-03-24 Pv 55/20/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/111/02/2022 2022-02-15 Pv 429/21/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/43/01/2022 2022-01-19 Pv 577/20/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/824/12/2021 2021-12-27 Pv 380/21/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/602/09/2021 2021-09-17 Pv 135/21/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/373/06/2021 2021-09-29 Pv 16/19/5502 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/299/05/2021 2021-05-07 Pv 508/20/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/266/04/2021 2021-07-28 Pv 401/20/5502 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/235/04/2021 2021-07-09 Pv 667/20/5502 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/145/03/2021 2021-03-16 Pv 648/20/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/464/08/2020 2020-08-27 Pv 138/20/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/382/07/2020 2020-07-14 Pv 84/20/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/276/05/2020 2020-06-02 Pv 156/20/5502 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/55/01/2020 2020-01-27 Pv 670/18/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/54/01/2020 2020-01-27 Pv 510/19/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/204/12/2019 2020-01-01 Pv 209/19/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/140/11/2019 2019-11-05 Pv 441/19/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/94/09/2019 2019-09-24 Pv 171/19/5502 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/93/09/2019 2019-09-24 Pv 147/19/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/83/08/2019 2019-08-06 Pv 571/18/5502 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/67/05/2019 2019-05-28 Pv 776/18/5502 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/58/04/2019 2019-04-10 Pv 247/19/5502 § 176 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/56/04/2019 2019-04-12 Pv 160/18/5502 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/40/02/2019 2019-02-27 Pv 306/18/5502 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/39/02/2019 2019-02-08 Pv 554/18/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/38/01/2019 2019-01-25 Pv 819/17/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/35/01/2019 2019-01-22 Pv 415/18/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/36/01/2019 2019-01-22 Pv 557/18/5502 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/34/01/2019 2019-01-30 Pv 642/16/5502 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/135/12/2018 2018-12-12 Pv 346/18/5502 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/96/08/2018 2018-09-20 Pv 362/18/5502 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/92/08/2018 2018-09-06 Pv 375/18/5502 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/64/06/2018 2018-06-05 Pv 45/18/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/65/06/2018 2018-06-19 Pv 84/18/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/58/05/2018 2018-05-14 Pv 121/18/5502 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/55/05/2018 2018-05-10 Pv 735/17/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/52/05/2018 2018-06-12 Pv 107/16/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/51/04/2018 2018-04-27 Pv 132/18/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/47/04/2018 2018-05-04 Pv 660/17/5502 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/46/04/2018 2018-04-27 Pv 820/17/5502 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/39/04/2018 2018-04-03 Pv 780/17/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/30/03/2018 2018-03-05 Pv 685/17/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/27/03/2018 2018-03-01 Pv 760/17/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/26/02/2018 2018-02-27 Pv 361/17/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/23/02/2018 2018-02-15 Pv 721/17/5502 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/22/02/2018 2018-02-20 Pv 474/17/5502 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/12/01/2018 2018-02-10 Pv 589/17/5502 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/10/01/2018 2018-01-12 Pv 606/17/5502 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/110/11/2017 2017-12-09 Pv 365/17/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/77/07/2017 2017-07-10 Pv 840/16/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/64/06/2017 2017-06-08 Pv 66/17/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/56/05/2017 2017-05-10 Pv 710/16/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/57/05/2017 2017-05-10 Pv 830/16/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/52/04/2017 2017-04-21 Pv 824/16/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/94/08/2018 2018-08-24 Pv 655/17/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/88/08/2018 2018-08-03 Pv 759/17/5502 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/85/07/2018 2018-07-27 Pv 750/17/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/95/01/2024 2024-01-26 Pv 563/23/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/148/02/2024 2024-02-13 Pv 595/23/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/344/05/2024 2024-05-15 Pv 502/23/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/344/05/2024 (pdf, 112 KB) 2024-05-15 Pv 502/23/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/148/02/2024 (pdf, 110 KB) 2024-02-13 Pv 595/23/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/95/01/2024 (pdf, 109 KB) 2024-01-26 Pv 563/23/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/609/09/2023 (pdf, 110 KB) 2023-09-28 Pv 593/22/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/468/07/2023 (pdf, 108 KB) 2023-07-18 Pv 323/23/5502 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/434/06/2023 (pdf, 114 KB) 2023-06-28 Pv 385/22/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/306/05/2023 (pdf, 107 KB) 2023-05-09 Pv 163/23/5502 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/110/02/2023 (pdf, 101 KB) 2023-02-17 Pv 485/22/5502 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/104/02/2023 (pdf, 113 KB) 2023-02-07 Pv 468/22/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/51/01/2023 (pdf, 111 KB) 2023-01-17 Pv 489/22/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/754/12/2022 (pdf, 124 KB) 2023-01-05 Pv 173/22/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/689/11/2022 (pdf, 109 KB) 2022-11-24 Pv 460/22/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/672/11/2022 (pdf, 110 KB) 2022-11-21 Pv 444/22/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/563/09/2022 (pdf, 109 KB) 2022-09-29 Pv 139/22/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/551/09/2022 (pdf, 96 KB) 2022-10-20 Pv 268/22/5502 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/419/07/2022 (pdf, 107 KB) 2022-07-08 Pv 187/22/5502 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/408/07/2022 (pdf, 109 KB) 2022-07-04 Pv 248/22/5502 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/409/07/2022 (pdf, 111 KB) 2022-07-04 Pv 22/22/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/166/03/2022 (pdf, 85 KB) 2022-03-24 Pv 55/20/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/111/02/2022 (pdf, 112 KB) 2022-02-15 Pv 429/21/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/43/01/2022 (pdf, 111 KB) 2022-01-19 Pv 577/20/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/824/12/2021 (pdf, 109 KB) 2021-12-27 Pv 380/21/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/602/09/2021 (pdf, 110 KB) 2021-09-17 Pv 135/21/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/373/06/2021 (pdf, 107 KB) 2021-09-29 Pv 16/19/5502 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/299/05/2021 (pdf, 110 KB) 2021-05-07 Pv 508/20/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/266/04/2021 (pdf, 94 KB) 2021-07-28 Pv 401/20/5502 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/235/04/2021 (pdf, 93 KB) 2021-07-09 Pv 667/20/5502 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/145/03/2021 (pdf, 111 KB) 2021-03-16 Pv 648/20/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/464/08/2020 (pdf, 109 KB) 2020-08-27 Pv 138/20/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/382/07/2020 (pdf, 111 KB) 2020-07-14 Pv 84/20/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/276/05/2020 (pdf, 87 KB) 2020-06-02 Pv 156/20/5502 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/55/01/2020 (pdf, 110 KB) 2020-01-27 Pv 670/18/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/54/01/2020 (pdf, 108 KB) 2020-01-27 Pv 510/19/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/204/12/2019 (pdf, 94 KB) 2020-01-01 Pv 209/19/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/140/11/2019 (pdf, 110 KB) 2019-11-05 Pv 441/19/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/93/09/2019 (pdf, 112 KB) 2019-09-24 Pv 147/19/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/94/09/2019 (pdf, 107 KB) 2019-09-24 Pv 171/19/5502 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/83/08/2019 (pdf, 111 KB) 2019-08-06 Pv 571/18/5502 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/67/05/2019 (pdf, 89 KB) 2019-05-28 Pv 776/18/5502 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/58/04/2019 (pdf, 89 KB) 2019-04-10 Pv 247/19/5502 § 176 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/56/04/2019 (pdf, 104 KB) 2019-04-12 Pv 160/18/5502 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/40/02/2019 (pdf, 95 KB) 2019-02-27 Pv 306/18/5502 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/39/02/2019 (pdf, 111 KB) 2019-02-08 Pv 554/18/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/38/01/2019 (pdf, 109 KB) 2019-01-25 Pv 819/17/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/36/01/2019 (pdf, 108 KB) 2019-01-22 Pv 557/18/5502 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/35/01/2019 (pdf, 106 KB) 2019-01-22 Pv 415/18/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/34/01/2019 (pdf, 88 KB) 2019-01-30 Pv 642/16/5502 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/135/12/2018 (pdf, 109 KB) 2018-12-12 Pv 346/18/5502 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/96/08/2018 (pdf, 90 KB) 2018-09-20 Pv 362/18/5502 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/94/08/2018 (pdf, 92 KB) 2018-08-24 Pv 655/17/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/92/08/2018 (pdf, 89 KB) 2018-09-06 Pv 375/18/5502 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/88/08/2018 (pdf, 111 KB) 2018-08-03 Pv 759/17/5502 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/85/07/2018 (pdf, 109 KB) 2018-07-27 Pv 750/17/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/64/06/2018 (pdf, 112 KB) 2018-06-05 Pv 45/18/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/65/06/2018 (pdf, 97 KB) 2018-06-19 Pv 84/18/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/58/05/2018 (pdf, 108 KB) 2018-05-14 Pv 121/18/5502 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/55/05/2018 (pdf, 112 KB) 2018-05-10 Pv 735/17/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/52/05/2018 (pdf, 88 KB) 2018-06-12 Pv 107/16/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/51/04/2018 (pdf, 108 KB) 2018-04-27 Pv 132/18/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/47/04/2018 (pdf, 91 KB) 2018-05-04 Pv 660/17/5502 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/46/04/2018 (pdf, 105 KB) 2018-04-27 Pv 820/17/5502 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/39/04/2018 (pdf, 110 KB) 2018-04-03 Pv 780/17/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/30/03/2018 (pdf, 109 KB) 2018-03-05 Pv 685/17/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/27/03/2018 (pdf, 111 KB) 2018-03-01 Pv 760/17/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/26/02/2018 (pdf, 110 KB) 2018-02-27 Pv 361/17/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/23/02/2018 (pdf, 109 KB) 2018-02-15 Pv 721/17/5502 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/22/02/2018 (pdf, 90 KB) 2018-02-20 Pv 474/17/5502 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/12/01/2018 (pdf, 99 KB) 2018-02-10 Pv 589/17/5502 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/10/01/2018 (pdf, 108 KB) 2018-01-12 Pv 606/17/5502 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/110/11/2017 (pdf, 92 KB) 2017-12-09 Pv 365/17/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/77/07/2017 (pdf, 110 KB) 2017-07-10 Pv 840/16/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/64/06/2017 (pdf, 113 KB) 2017-06-08 Pv 66/17/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/56/05/2017 (pdf, 111 KB) 2017-05-10 Pv 710/16/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/57/05/2017 (pdf, 110 KB) 2017-05-10 Pv 830/16/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/52/04/2017 (pdf, 111 KB) 2017-04-21 Pv 824/16/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/40/03/2017 (pdf, 110 KB) 2017-03-08 Pv 671/16/5502 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/39/03/2017 (pdf, 116 KB) 2017-03-08 Pv 467/16/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/41/03/2017 (pdf, 112 KB) 2017-03-08 Pv 778/16/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/163/12/2016 (pdf, 91 KB) 2016-12-13 Pv 642/16/5502 § 323 – Útok na verejného činitei’a Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/152/11/2016 (pdf, 90 KB) 2016-12-06 Pv 472/16/5502 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/141/11/2016 (pdf, 113 KB) 2016-11-03 Pv 316/16/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/130/10/2016 (pdf, 112 KB) 2016-10-07 Pv 386/16/5502 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/123/09/2016 (pdf, 111 KB) 2016-09-29 Pv 321/16/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/122/09/2016 (pdf, 86 KB) 2016-10-18 Pv 456/15/5502 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/119/09/2016 (pdf, 112 KB) 2016-09-21 Pv 572/15/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/113/09/2016 (pdf, 89 KB) 2016-09-20 Pv 503/16/5502 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/112/09/2016 (pdf, 110 KB) 2016-09-08 Pv 253/16/5502 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/92/07/2016 (pdf, 111 KB) 2016-07-21 Pv 192/16/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/90/07/2016 (pdf, 109 KB) 2016-07-19 Pv 167/16/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/88/07/2016 (pdf, 98 KB) 2016-07-19 Pv 1114/14/5502 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/83/06/2016 (pdf, 111 KB) 2016-06-24 Pv 705/15/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/78/06/2016 (pdf, 113 KB) 2016-06-13 Pv 57/16/5502 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/61/05/2016 (pdf, 91 KB) 2016-05-17 Pv 156/16/5502 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/60/05/2016 (pdf, 124 KB) 2016-05-06 Pv 975/15/5502 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/57/04/2016 (pdf, 90 KB) 2016-05-06 Pv 588/15/5502 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/46/03/2016 (pdf, 112 KB) 2016-03-31 Pv 894/15/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/26/01/2016 (pdf, 113 KB) 2016-01-21 Pv 751/15/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/21/01/2016 (pdf, 110 KB) 2016-01-13 Pv 524/15/5502 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/175/09/2015 (pdf, 86 KB) 2015-09-23 Pv 647/15/5502 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

No relevant news articles found.