JUDr. Miroslav Tatič

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Košice.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
trojizbový byt , BSM kúpa 1996-10-09 14 324 Sk
garáž , BSM kúpa 1998-03-10 130 415 Sk
chata a pozemok , 2/10 dedičstvo 1997-02-27 31 106 Sk
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
rodinný dom a nižšie uvedené pozemky s garážou , 2/10 dedičstvo 1997-02-27 110 599 Sk
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
garáž, 2/10 dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
záhrada , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
záhrada , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
ostatná plocha , 1/3 kúpa 2000-10-24 36 800 Sk
zastavaná plocha , BSM kúpa 2001-09-23 7 600 Sk
ostatná plocha , BSM kúpa 2002-05-03 23 400 Sk
trvalý trávnatý porast , 2/60 dedičstvo 2002-09-17 334,7 Sk
orná pôda , 2/60 dedičstvo 2002-09-17 227 Sk
orná pôda , 2/60 dedičstvo 2002-09-17 227 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
trvalý trávnatý porast , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda , 1/96 dedičstvo 2002-05-02 30 SK
orná pôda , 1/96 dedičstvo 2002-05-02 30 Sk
trvalý trávnatý porast , 12/384 dedičstvo 2000-05-03 830 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 2003-12-17 210 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 2003-12-17 210 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 2003-12-17 210 Sk
lesné pzemky , 1/10 dedičstvo 2015-09-03 117,5 Sk
lesné pozemky, 1/10 dedičstvo 2015-09-03 117,5 Sk
lesné pozemky , 1/10 dedičstvo 2015-09-03 117,5 Sk
lesné pozemky , 1/768 dedičstvo 2015-09-03 2,47 Sk
chata a pozemok , 6/10 dedičstvo 2015-09-03 21 000 Sk
ostatná plocha , 6/10 dedičstvo 2015-09-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-06-21 480 000,-Sk
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-03-11 20 900 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory , BSM plat manželov 2023-12-31 118 000 Eur 118 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
trojizbový byt , BSM kúpa 1996-10-09 14 324 Sk
garáž , BSM kúpa 1998-03-10 130 415 Sk
chata a pozemok , 2/10 dedičstvo 1997-02-27 31 106 Sk
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
rodinný dom a nižšie uvedené pozemky s garážou , 2/10 dedičstvo 1997-02-27 110 599 Sk
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
garáž, 2/10 dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
záhrada , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
záhrada , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
ostatná plocha , 1/3 kúpa 2000-10-24 36 800 Sk
zastavaná plocha , BSM kúpa 2001-09-23 7 600 Sk
ostatná plocha , BSM kúpa 2002-05-03 23 400 Sk
trvalý trávnatý porast , 2/60 dedičstvo 2002-09-17 334,7 Sk
orná pôda , 2/60 dedičstvo 2002-09-17 227 Sk
orná pôda , 2/60 dedičstvo 2002-09-17 227 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
trvalý trávnatý porast , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda , 1/96 dedičstvo 2002-05-02 30 SK
orná pôda , 1/96 dedičstvo 2002-05-02 30 Sk
trvalý trávnatý porast , 12/384 dedičstvo 2000-05-03 830 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 2003-12-17 210 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 2003-12-17 210 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 2003-12-17 210 Sk
lesné pzemky , 1/10 dedičstvo 2015-09-03 117,5 Sk
lesné pozemky, 1/10 dedičstvo 2015-09-03 117,5 Sk
lesné pozemky , 1/10 dedičstvo 2015-09-03 117,5 Sk
lesné pozemky , 1/768 dedičstvo 2015-09-03 2,47 Sk
chata a pozemok , 6/10 dedičstvo 2015-09-03 21 000 Sk
ostatná plocha , 6/10 dedičstvo 2015-09-03
štvorizbový byt , BSM kúpa 2017-01-16 80 000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-06-21 480 000,-Sk
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-03-11 20 900 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory , BSM plat manželov 2022-12-31 103 600 Eur
životná poistka ukončenie zmluvy 2022-12-31 16 600 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
trojizbový byt , BSM kúpa 1996-10-09 14 324 Sk
garáž , BSM kúpa 1998-03-10 130 415 Sk
chata a pozemok , 2/10 dedičstvo 1997-02-27 31 106 Sk
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
rodinný dom a nižšie uvedené pozemky s garážou , 2/10 dedičstvo 1997-02-27 110 599 Sk
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
garáž, 2/10 dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
záhrada , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
záhrada , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
ostatná plocha , 1/3 kúpa 2000-10-24 36 800 Sk
zastavaná plocha , BSM kúpa 2001-09-23 7 600 Sk
ostatná plocha , BSM kúpa 2002-05-03 23 400 Sk
trvalý trávnatý porast , 2/60 dedičstvo 2002-09-17 334,7 Sk
orná pôda , 2/60 dedičstvo 2002-09-17 227 Sk
orná pôda , 2/60 dedičstvo 2002-09-17 227 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
trvalý trávnatý porast , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda , 1/96 dedičstvo 2002-05-02 30 SK
orná pôda , 1/96 dedičstvo 2002-05-02 30 Sk
trvalý trávnatý porast , 12/384 dedičstvo 2000-05-03 830 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 2003-12-17 210 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 2003-12-17 210 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 2003-12-17 210 Sk
lesné pzemky , 1/10 dedičstvo 2015-09-03 117,5 Sk
lesné pozemky, 1/10 dedičstvo 2015-09-03 117,5 Sk
lesné pozemky , 1/10 dedičstvo 2015-09-03 117,5 Sk
lesné pozemky , 1/768 dedičstvo 2015-09-03 2,47 Sk
chata a pozemok , 6/10 dedičstvo 2015-09-03 21 000 Sk
ostatná plocha , 6/10 dedičstvo 2015-09-03
štvorizbový byt , BSM kúpa 2017-01-16 80 000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-06-21 480 000,-Sk
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-03-11 20 900 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory , BSM plat manželov 2021-12-31 98 600 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
trojizbový byt , BSM kúpa 1996-10-09 14 324 Sk
garáž , BSM kúpa 1998-03-10 130 415 Sk
chata a pozemok , 2/10 dedičstvo 1997-02-27 31 106 Sk
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
rodinný dom a nižšie uvedené pozemky s garážou , 2/10 dedičstvo 1997-02-27 110 599 Sk
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
garáž, 2/10 dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
záhrada , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
záhrada , 2/10 dedičstvo 1997-02-27
ostatná plocha , 1/3 kúpa 2000-10-24 36 800 Sk
zastavaná plocha , BSM kúpa 2001-09-23 7 600 Sk
ostatná plocha , BSM kúpa 2002-05-03 23 400 Sk
trvalý trávnatý porast , 2/60 dedičstvo 2002-09-17 334,7 Sk
orná pôda , 2/60 dedičstvo 2002-09-17 227 Sk
orná pôda , 2/60 dedičstvo 2002-09-17 227 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
trvalý trávnatý porast , 4/10 dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda , 1/96 dedičstvo 2002-05-02 30 SK
orná pôda , 1/96 dedičstvo 2002-05-02 30 Sk
trvalý trávnatý porast , 12/384 dedičstvo 2000-05-03 830 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 2003-12-17 210 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 2003-12-17 210 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 2003-12-17 210 Sk
lesné pzemky , 1/10 dedičstvo 2015-09-03 117,5 Sk
lesné pozemky, 1/10 dedičstvo 2015-09-03 117,5 Sk
lesné pozemky , 1/10 dedičstvo 2015-09-03 117,5 Sk
lesné pozemky , 1/768 dedičstvo 2015-09-03 2,47 Sk
chata a pozemok , 6/10 dedičstvo 2015-09-03 21 000 Sk
ostatná plocha , 6/10 dedičstvo 2015-09-03
štvorizbový byt , BSM kúpa 2017-01-16 80 000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo , BSM kúpa 2005-06-21 480 000,-Sk
osobné motorové vozidlo , BSM kúpa 2017-03-11 20 900 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory , BSM plat manželov 2020-12-31 87 460 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
trojizbový byt kúpa 1996-10-09 14 324 Sk
garáž kúpa 1998-03-10 130 415 Sk
chata a pozemok dedičstvo 1997-02-27 31 106 Sk
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27 .
rodinný dom a nižšíe uvedené pozemky s garážou dedičstvo 1997-02-27 110 599 Sk
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27 .
garáž dedičstvo 1997-02-27 .
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27 .
záhrada dedičstvo 1997-02-27 .
záhrada dedičstvo 1997-02-27 .
ostatná plocha kúpa 2000-10-24 36 800 Sk
zastavaná plocha kúpa 2001-09-23 7 600 Sk
ostatná plocha kúpa 2002-05-03 23 400 Sk
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17 334,7 Sk
orná pôda dedičstvo 2002-09-17 227 Sk
orná pôda dedičstvo 2002-09-17 227 Sk
orná pôda dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17 1 900 Sk
orná pôda dedičstvo 2002-05-02 30 Sk
orná pôda dedičstvo 2002-05-02 30 Sk
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2000-05-03 830 Sk
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17 210,2 Sk
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17 210,2 Sk
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17 210,2 Sk
lesné pzemky dedičstvo 2015-09-03 117,5 Sk
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03 117,5 Sk
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03 117,5 Sk
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03 2,47 Sk
chata a pozemok dedičstvo 2015-09-03 21 000 Eur
ostatná plocha dedičstvo 2015-09-03 .
štvorizbový byt kúpa 2017-01-16 80 000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-06-21 480 000,-Sk
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2019-12-31 69 302 Eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-03-11 20 900 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trojizbový byt kúpa 1996-10-09
garáž kúpa 1998-03-10
chata dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
rodinný dom dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
garáž dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
záhrada dedičstvo 1997-02-27
záhrada dedičstvo 1997-02-27
ostatná plocha kúpa 2000-10-24
zastavaná plocha kúpa 2001-09-23
ostatná plocha kúpa 2002-05-03
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-05-02
orná pôda dedičstvo 2002-05-02
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2000-05-03
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
lesné pzemky dedičstvo 2015-09-03
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03
chata dedičstvo 2015-09-03
ostatná plocha dedičstvo 2015-09-03
štvorizbový byt kúpa 2017-01-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-06-21 480000,-Sk
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2017-12-31 58600 Eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-03-11 20900 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trojizbový byt kúpa 1996-10-09
garáž kúpa 1998-03-10
chata dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
rodinný dom dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
garáž dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
záhrada dedičstvo 1997-02-27
záhrada dedičstvo 1997-02-27
ostatná plocha kúpa 2000-10-24
zastavaná plocha kúpa 2001-09-23
ostatná plocha kúpa 2002-05-03
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-05-02
orná pôda dedičstvo 2002-05-02
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2000-05-03
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
lesné pzemky dedičstvo 2015-09-03
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03
chata dedičstvo 2015-09-03
ostatná plocha dedičstvo 2015-09-03
štvorizbový byt kúpa 2017-01-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-06-21 480000,-Sk
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2017-12-31 47400 Eur
stavebné sporenie úspory z platu 2014-12-31 9385,-Eur
osobné motorové vozidlo dedičstvo 2015-09-03 100,-Eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-03-11 20900 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trojizbový byt kúpa 1996-10-09
garáž kúpa 1998-03-10
chata dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
rodinný dom dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
garáž dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
záhrada dedičstvo 1997-02-27
záhrada dedičstvo 1997-02-27
ostatná plocha kúpa 2000-10-24
zastavaná plocha kúpa 2001-09-23
ostatná plocha kúpa 2002-05-03
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-05-02
orná pôda dedičstvo 2002-05-02
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2000-05-03
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
lesné pzemky dedičstvo 2015-09-03
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03
chata dedičstvo 2015-09-03
ostatná plocha dedičstvo 2015-09-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-06-21
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2016-12-31
osobné motorové vozidlo dedičstvo 2015-09-03
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
50 % splátka za osobné motor. vozidlo 2016-03-11
kúpa bytu 2016-12-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trojizbový byt kúpa 1996-10-09
garáž kúpa 1998-03-10
chata dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
rodinný dom dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
garáž dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
záhrada dedičstvo 1997-02-27
záhrada dedičstvo 1997-02-27
ostatná plocha kúpa 2000-10-24
zastavaná plocha kúpa 2001-09-23
ostatná plocha kúpa 2002-05-03
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-05-02
orná pôda dedičstvo 2002-05-02
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2000-05-03
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
lesné pzemky dedičstvo 2015-09-03
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03
chata dedičstvo 2015-09-03
ostatná plocha dedičstvo 2015-09-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-06-21
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2014-12-31
stavebné sporenie úspory z platu 2014-12-31
osobné motorové vozidlo dedičstvo 2015-09-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trojizbový byt kúpa 1996-10-09
garáž kúpa 1998-03-10
chata dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
rodinný dom dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
garáž dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
záhrada dedičstvo 1997-02-27
záhrada dedičstvo 1997-02-27
ostatná plocha kúpa 2000-10-24
zastavaná plocha kúpa 2001-09-23
ostatná plocha kúpa 2002-05-03
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-05-02
orná pôda dedičstvo 2002-05-02
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2000-05-03
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-06-21
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2014-12-31
stavebné sporenie úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trojizbový byt kúpa 1996-10-09
garáž kúpa 1998-03-10
chata dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
rodinný dom dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
garáž dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
záhrada dedičstvo 1997-02-27
záhrada dedičstvo 1997-02-27
ostatná plocha kúpa 2000-10-24
zastavaná plocha kúpa 2001-09-23
ostatná plocha kúpa 2002-05-03
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-05-02
orná pôda dedičstvo 2002-05-02
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2000-05-03
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-06-21
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2012-12-31
stavebné sporenie úspory z platu 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trojizbový byt kúpa 1996-10-09
garáž kúpa 1998-03-10
chata dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
rodinný dom dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
garáž dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
záhrada dedičstvo 1997-02-27
záhrada dedičstvo 1997-02-27
ostatná plocha kúpa 2000-10-24
zastavaná plocha kúpa 2001-09-23
ostatná plocha kúpa 2002-05-03
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-05-02
orná pôda dedičstvo 2002-05-02
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2000-05-03
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-06-21
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2012-12-31
stavebné sporenie úspory z platu 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trojizbový byt kúpa 1996-10-09
garáž kúpa 1998-03-10
chata dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
rodinný dom dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
garáž dedičstvo 1997-02-27
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27
záhrada dedičstvo 1997-02-27
záhrada dedičstvo 1997-02-27
ostatná plocha kúpa 2000-10-24
zastavaná plocha kúpa 2001-09-23
ostatná plocha kúpa 2002-05-03
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-09-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17
orná pôda dedičstvo 2002-05-02
orná pôda dedičstvo 2002-05-02
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2000-05-03
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-06-21
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2011-12-31
stavebné sporenie úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.