JUDr. Miroslav Tatič

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
trojizbový byt , BSM kúpa 09.10.1996 14 324 Sk
garáž , BSM kúpa 10.03.1998 130 415 Sk
chata a pozemok , 2/10 dedičstvo 27.02.1997 31 106 Sk
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
rodinný dom a nižšie uvedené pozemky s garážou , 2/10 dedičstvo 27.02.1997 110 599 Sk
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
garáž, 2/10 dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
záhrada , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
záhrada , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
ostatná plocha , 1/3 kúpa 24.10.2000 36 800 Sk
zastavaná plocha , BSM kúpa 23.09.2001 7 600 Sk
ostatná plocha , BSM kúpa 03.05.2002 23 400 Sk
trvalý trávnatý porast , 2/60 dedičstvo 17.09.2002 334,7 Sk
orná pôda , 2/60 dedičstvo 17.09.2002 227 Sk
orná pôda , 2/60 dedičstvo 17.09.2002 227 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
trvalý trávnatý porast , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda , 1/96 dedičstvo 02.05.2002 30 SK
orná pôda , 1/96 dedičstvo 02.05.2002 30 Sk
trvalý trávnatý porast , 12/384 dedičstvo 03.05.2000 830 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 17.12.2003 210 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 17.12.2003 210 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 17.12.2003 210 Sk
lesné pzemky , 1/10 dedičstvo 03.09.2015 117,5 Sk
lesné pozemky, 1/10 dedičstvo 03.09.2015 117,5 Sk
lesné pozemky , 1/10 dedičstvo 03.09.2015 117,5 Sk
lesné pozemky , 1/768 dedičstvo 03.09.2015 2,47 Sk
chata a pozemok , 6/10 dedičstvo 03.09.2015 21 000 Sk
ostatná plocha , 6/10 dedičstvo 03.09.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 21.06.2005 480 000,-Sk
osobné motorové vozidlo kúpa 11.03.2017 20 900 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory , BSM plat manželov 31.12.2023 118 000 Eur 118 000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
trojizbový byt , BSM kúpa 09.10.1996 14 324 Sk
garáž , BSM kúpa 10.03.1998 130 415 Sk
chata a pozemok , 2/10 dedičstvo 27.02.1997 31 106 Sk
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
rodinný dom a nižšie uvedené pozemky s garážou , 2/10 dedičstvo 27.02.1997 110 599 Sk
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
garáž, 2/10 dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
záhrada , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
záhrada , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
ostatná plocha , 1/3 kúpa 24.10.2000 36 800 Sk
zastavaná plocha , BSM kúpa 23.09.2001 7 600 Sk
ostatná plocha , BSM kúpa 03.05.2002 23 400 Sk
trvalý trávnatý porast , 2/60 dedičstvo 17.09.2002 334,7 Sk
orná pôda , 2/60 dedičstvo 17.09.2002 227 Sk
orná pôda , 2/60 dedičstvo 17.09.2002 227 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
trvalý trávnatý porast , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda , 1/96 dedičstvo 02.05.2002 30 SK
orná pôda , 1/96 dedičstvo 02.05.2002 30 Sk
trvalý trávnatý porast , 12/384 dedičstvo 03.05.2000 830 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 17.12.2003 210 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 17.12.2003 210 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 17.12.2003 210 Sk
lesné pzemky , 1/10 dedičstvo 03.09.2015 117,5 Sk
lesné pozemky, 1/10 dedičstvo 03.09.2015 117,5 Sk
lesné pozemky , 1/10 dedičstvo 03.09.2015 117,5 Sk
lesné pozemky , 1/768 dedičstvo 03.09.2015 2,47 Sk
chata a pozemok , 6/10 dedičstvo 03.09.2015 21 000 Sk
ostatná plocha , 6/10 dedičstvo 03.09.2015
štvorizbový byt , BSM kúpa 16.01.2017 80 000 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 21.06.2005 480 000,-Sk
osobné motorové vozidlo kúpa 11.03.2017 20 900 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory , BSM plat manželov 31.12.2022 103 600 Eur
životná poistka ukončenie zmluvy 31.12.2022 16 600 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
trojizbový byt , BSM kúpa 09.10.1996 14 324 Sk
garáž , BSM kúpa 10.03.1998 130 415 Sk
chata a pozemok , 2/10 dedičstvo 27.02.1997 31 106 Sk
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
rodinný dom a nižšie uvedené pozemky s garážou , 2/10 dedičstvo 27.02.1997 110 599 Sk
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
garáž, 2/10 dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
záhrada , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
záhrada , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
ostatná plocha , 1/3 kúpa 24.10.2000 36 800 Sk
zastavaná plocha , BSM kúpa 23.09.2001 7 600 Sk
ostatná plocha , BSM kúpa 03.05.2002 23 400 Sk
trvalý trávnatý porast , 2/60 dedičstvo 17.09.2002 334,7 Sk
orná pôda , 2/60 dedičstvo 17.09.2002 227 Sk
orná pôda , 2/60 dedičstvo 17.09.2002 227 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
trvalý trávnatý porast , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda , 1/96 dedičstvo 02.05.2002 30 SK
orná pôda , 1/96 dedičstvo 02.05.2002 30 Sk
trvalý trávnatý porast , 12/384 dedičstvo 03.05.2000 830 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 17.12.2003 210 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 17.12.2003 210 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 17.12.2003 210 Sk
lesné pzemky , 1/10 dedičstvo 03.09.2015 117,5 Sk
lesné pozemky, 1/10 dedičstvo 03.09.2015 117,5 Sk
lesné pozemky , 1/10 dedičstvo 03.09.2015 117,5 Sk
lesné pozemky , 1/768 dedičstvo 03.09.2015 2,47 Sk
chata a pozemok , 6/10 dedičstvo 03.09.2015 21 000 Sk
ostatná plocha , 6/10 dedičstvo 03.09.2015
štvorizbový byt , BSM kúpa 16.01.2017 80 000 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 21.06.2005 480 000,-Sk
osobné motorové vozidlo kúpa 11.03.2017 20 900 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory , BSM plat manželov 31.12.2021 98 600 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
trojizbový byt , BSM kúpa 09.10.1996 14 324 Sk
garáž , BSM kúpa 10.03.1998 130 415 Sk
chata a pozemok , 2/10 dedičstvo 27.02.1997 31 106 Sk
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
rodinný dom a nižšie uvedené pozemky s garážou , 2/10 dedičstvo 27.02.1997 110 599 Sk
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
garáž, 2/10 dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
záhrada , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
záhrada , 2/10 dedičstvo 27.02.1997
ostatná plocha , 1/3 kúpa 24.10.2000 36 800 Sk
zastavaná plocha , BSM kúpa 23.09.2001 7 600 Sk
ostatná plocha , BSM kúpa 03.05.2002 23 400 Sk
trvalý trávnatý porast , 2/60 dedičstvo 17.09.2002 334,7 Sk
orná pôda , 2/60 dedičstvo 17.09.2002 227 Sk
orná pôda , 2/60 dedičstvo 17.09.2002 227 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
trvalý trávnatý porast , 4/10 dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda , 1/96 dedičstvo 02.05.2002 30 SK
orná pôda , 1/96 dedičstvo 02.05.2002 30 Sk
trvalý trávnatý porast , 12/384 dedičstvo 03.05.2000 830 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 17.12.2003 210 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 17.12.2003 210 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 17.12.2003 210 Sk
lesné pzemky , 1/10 dedičstvo 03.09.2015 117,5 Sk
lesné pozemky, 1/10 dedičstvo 03.09.2015 117,5 Sk
lesné pozemky , 1/10 dedičstvo 03.09.2015 117,5 Sk
lesné pozemky , 1/768 dedičstvo 03.09.2015 2,47 Sk
chata a pozemok , 6/10 dedičstvo 03.09.2015 21 000 Sk
ostatná plocha , 6/10 dedičstvo 03.09.2015
štvorizbový byt , BSM kúpa 16.01.2017 80 000 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo , BSM kúpa 21.06.2005 480 000,-Sk
osobné motorové vozidlo , BSM kúpa 11.03.2017 20 900 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory , BSM plat manželov 31.12.2020 87 460 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
trojizbový byt kúpa 09.10.1996 14 324 Sk
garáž kúpa 10.03.1998 130 415 Sk
chata a pozemok dedičstvo 27.02.1997 31 106 Sk
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997 .
rodinný dom a nižšíe uvedené pozemky s garážou dedičstvo 27.02.1997 110 599 Sk
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997 .
garáž dedičstvo 27.02.1997 .
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997 .
záhrada dedičstvo 27.02.1997 .
záhrada dedičstvo 27.02.1997 .
ostatná plocha kúpa 24.10.2000 36 800 Sk
zastavaná plocha kúpa 23.09.2001 7 600 Sk
ostatná plocha kúpa 03.05.2002 23 400 Sk
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.09.2002 334,7 Sk
orná pôda dedičstvo 17.09.2002 227 Sk
orná pôda dedičstvo 17.09.2002 227 Sk
orná pôda dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.09.2002 1 900 Sk
orná pôda dedičstvo 02.05.2002 30 Sk
orná pôda dedičstvo 02.05.2002 30 Sk
trvalý trávnatý porast dedičstvo 03.05.2000 830 Sk
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003 210,2 Sk
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003 210,2 Sk
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003 210,2 Sk
lesné pzemky dedičstvo 03.09.2015 117,5 Sk
lesné pozemky dedičstvo 03.09.2015 117,5 Sk
lesné pozemky dedičstvo 03.09.2015 117,5 Sk
lesné pozemky dedičstvo 03.09.2015 2,47 Sk
chata a pozemok dedičstvo 03.09.2015 21 000 Eur
ostatná plocha dedičstvo 03.09.2015 .
štvorizbový byt kúpa 16.01.2017 80 000 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 21.06.2005 480 000,-Sk
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2019 69 302 Eur
osobné motorové vozidlo kúpa 11.03.2017 20 900 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
trojizbový byt kúpa 09.10.1996
garáž kúpa 10.03.1998
chata dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
rodinný dom dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
garáž dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
záhrada dedičstvo 27.02.1997
záhrada dedičstvo 27.02.1997
ostatná plocha kúpa 24.10.2000
zastavaná plocha kúpa 23.09.2001
ostatná plocha kúpa 03.05.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 02.05.2002
orná pôda dedičstvo 02.05.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 03.05.2000
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
lesné pzemky dedičstvo 03.09.2015
lesné pozemky dedičstvo 03.09.2015
lesné pozemky dedičstvo 03.09.2015
lesné pozemky dedičstvo 03.09.2015
chata dedičstvo 03.09.2015
ostatná plocha dedičstvo 03.09.2015
štvorizbový byt kúpa 16.01.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 21.06.2005 480000,-Sk
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2017 58600 Eur
osobné motorové vozidlo kúpa 11.03.2017 20900 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
trojizbový byt kúpa 09.10.1996
garáž kúpa 10.03.1998
chata dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
rodinný dom dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
garáž dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
záhrada dedičstvo 27.02.1997
záhrada dedičstvo 27.02.1997
ostatná plocha kúpa 24.10.2000
zastavaná plocha kúpa 23.09.2001
ostatná plocha kúpa 03.05.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 02.05.2002
orná pôda dedičstvo 02.05.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 03.05.2000
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
lesné pzemky dedičstvo 03.09.2015
lesné pozemky dedičstvo 03.09.2015
lesné pozemky dedičstvo 03.09.2015
lesné pozemky dedičstvo 03.09.2015
chata dedičstvo 03.09.2015
ostatná plocha dedičstvo 03.09.2015
štvorizbový byt kúpa 16.01.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 21.06.2005 480000,-Sk
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2017 47400 Eur
stavebné sporenie úspory z platu 31.12.2014 9385,-Eur
osobné motorové vozidlo dedičstvo 03.09.2015 100,-Eur
osobné motorové vozidlo kúpa 11.03.2017 20900 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
trojizbový byt kúpa 09.10.1996
garáž kúpa 10.03.1998
chata dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
rodinný dom dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
garáž dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
záhrada dedičstvo 27.02.1997
záhrada dedičstvo 27.02.1997
ostatná plocha kúpa 24.10.2000
zastavaná plocha kúpa 23.09.2001
ostatná plocha kúpa 03.05.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 02.05.2002
orná pôda dedičstvo 02.05.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 03.05.2000
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
lesné pzemky dedičstvo 03.09.2015
lesné pozemky dedičstvo 03.09.2015
lesné pozemky dedičstvo 03.09.2015
lesné pozemky dedičstvo 03.09.2015
chata dedičstvo 03.09.2015
ostatná plocha dedičstvo 03.09.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 21.06.2005
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2016
osobné motorové vozidlo dedičstvo 03.09.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
50 % splátka za osobné motor. vozidlo 11.03.2016
kúpa bytu 19.12.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
trojizbový byt kúpa 09.10.1996
garáž kúpa 10.03.1998
chata dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
rodinný dom dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
garáž dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
záhrada dedičstvo 27.02.1997
záhrada dedičstvo 27.02.1997
ostatná plocha kúpa 24.10.2000
zastavaná plocha kúpa 23.09.2001
ostatná plocha kúpa 03.05.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 02.05.2002
orná pôda dedičstvo 02.05.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 03.05.2000
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
lesné pzemky dedičstvo 03.09.2015
lesné pozemky dedičstvo 03.09.2015
lesné pozemky dedičstvo 03.09.2015
lesné pozemky dedičstvo 03.09.2015
chata dedičstvo 03.09.2015
ostatná plocha dedičstvo 03.09.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 21.06.2005
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2014
stavebné sporenie úspory z platu 31.12.2014
osobné motorové vozidlo dedičstvo 03.09.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
trojizbový byt kúpa 09.10.1996
garáž kúpa 10.03.1998
chata dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
rodinný dom dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
garáž dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
záhrada dedičstvo 27.02.1997
záhrada dedičstvo 27.02.1997
ostatná plocha kúpa 24.10.2000
zastavaná plocha kúpa 23.09.2001
ostatná plocha kúpa 03.05.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 02.05.2002
orná pôda dedičstvo 02.05.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 03.05.2000
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 21.06.2005
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2014
stavebné sporenie úspory z platu 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
trojizbový byt kúpa 09.10.1996
garáž kúpa 10.03.1998
chata dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
rodinný dom dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
garáž dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
záhrada dedičstvo 27.02.1997
záhrada dedičstvo 27.02.1997
ostatná plocha kúpa 24.10.2000
zastavaná plocha kúpa 23.09.2001
ostatná plocha kúpa 03.05.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 02.05.2002
orná pôda dedičstvo 02.05.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 03.05.2000
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 21.06.2005
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2012
stavebné sporenie úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
trojizbový byt kúpa 09.10.1996
garáž kúpa 10.03.1998
chata dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
rodinný dom dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
garáž dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
záhrada dedičstvo 27.02.1997
záhrada dedičstvo 27.02.1997
ostatná plocha kúpa 24.10.2000
zastavaná plocha kúpa 23.09.2001
ostatná plocha kúpa 03.05.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 02.05.2002
orná pôda dedičstvo 02.05.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 03.05.2000
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 21.06.2005
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2012
stavebné sporenie úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
trojizbový byt kúpa 09.10.1996
garáž kúpa 10.03.1998
chata dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
rodinný dom dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
garáž dedičstvo 27.02.1997
zastavaná plocha dedičstvo 27.02.1997
záhrada dedičstvo 27.02.1997
záhrada dedičstvo 27.02.1997
ostatná plocha kúpa 24.10.2000
zastavaná plocha kúpa 23.09.2001
ostatná plocha kúpa 03.05.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 17.09.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.09.2002
orná pôda dedičstvo 02.05.2002
orná pôda dedičstvo 02.05.2002
trvalý trávnatý porast dedičstvo 03.05.2000
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
trvalý trávnatý porast dedičstvo 17.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 21.06.2005
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2011
stavebné sporenie úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.