JUDr. Filip Trembáč

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Svidník.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory z platu TatraBanka 2023-12-31 5 165,89 5 165,89
podielové fondy/listy st.dôchodké sporenie II.pilier 2023-12-31 18 374,56 18 374,56
podielové fndy/listy účastnícka zmluva III.pilier 2023-12-31 1 045,34 1 045,34
podielové fondy/listy poistná zmluva NN poisť. 2023-12-31 245,29 245,29
podielové fondy/listy účastnícka zmluva PARTNERS INVESTMENTS 2023-12-31 3 919,55 3 919,55
podielové fondy/listy účastnícka zmluva AMUNDI 2023-12-31 4 134,19 4 134,19
podielové fondy/listy účastnícka zmluva PARTNERS INVESTMENTS 2023-12-31 10589,98 10589,98
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu TatraBanka 2021-12-31 40196,51 40196,51
podielové fondy/listy st.dôchodké sporenie II.pilier 2021-12-31 12393,61 12393,61
podielové fndy/listy účastnícka zmluva III.pilier 2021-12-31 712,06 712,06
podielové fondy/listy poistná zmluva NN poisť. 2021-12-31 135,93 135,93
podielové fondy/listy zmluva o investičnom poistení UNIQUA pojisť. 2021-12-31 883,52 883,52
podielové fondy/listy účastnícka zmluva AMUNDI 2021-12-31 3207,01 3207,01
podielové fondy/listy účastnícka zmluva PARTNERS INVESTMENTS 2021-12-31 5762,74 5762,74
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze úspory z platu TatraBanka 2021-12-31 28 944,87
podielové fondy/listy st.dôchodké sporenie II.pilier 2021-12-31 10994,85
podielové fndy/listy účastnícka zmluva III.pilier 2021-12-31 648,89
podielové fondy/listy poistná zmluva NN poisť. 2021-12-31 66,55
podielové fondy/listy zmluva o investičnom poistení UNIQUA pojisť. 2021-12-31 858,37
podielové fondy/listy účastnícka zmluva AMUNDI 2021-12-31 3079,-
podielové fondy/listy účastnícka zmluva PARTNERS INVESTMENTS 2021-12-31 2804,61
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Svidník
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2020-12-31 11956,09
podielové fondy/listy účastnícka zmluva 2020-12-31 383,95
podielové fondy/listy účastnícka zmluva 2020-12-31 2117,21
podielové fondy/listy zmluva o investičnom poistení 2020-12-31 328,80
podielové fondy/listy zmluva o podmienkach vydávania a odkupu pod. listov 2020-12-31 2540,81
peniaze st. dôchod. sporenie 2020-12-31 6710,60
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (32)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1360/09/2023 2023-09-21 Pv 127/23/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/380/03/2023 2023-03-07 Pv 201/22/7710 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/195/02/2023 2023-02-14 Pv 108/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/194/02/2023 2023-02-14 Pv 108/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1232/10/2022 2022-10-05 Pv 140/22/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1191/09/2022 2022-09-28 Pv 144/22/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1067/08/2022 2022-09-09 Pv 108/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/286/02/2022 2022-02-24 Pv 349/21/7710 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/136/01/2022 2022-02-04 Pv 455/19/7710 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1232/10/2021 2021-10-07 Pv 114/21/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/295/03/2021 2021-03-19 Pv 382/19/7710 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/283/03/2021 2021-03-02 Pv 387/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1412/12/2020 2020-12-21 Pv 269/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/731/07/2020 2020-08-08 Pv 475/19/7710 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/157/02/2020 2020-02-24 Pv 472/19/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/561/05/2024 2024-05-06 Pv 60/24/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/561/05/2024 (pdf, 139 KB) 2024-05-06 Pv 60/24/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1360/09/2023 (pdf, 137 KB) 2023-09-21 Pv 127/23/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/380/03/2023 (pdf, 165 KB) 2023-03-07 Pv 201/22/7710 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/195/02/2023 (pdf, 107 KB) 2023-02-14 Pv 108/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/194/02/2023 (pdf, 101 KB) 2023-02-14 Pv 108/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1232/10/2022 (pdf, 138 KB) 2022-10-05 Pv 140/22/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1191/09/2022 (pdf, 135 KB) 2022-09-28 Pv 144/22/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1067/08/2022 (pdf, 107 KB) 2022-09-09 Pv 108/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/286/02/2022 (pdf, 126 KB) 2022-02-24 Pv 349/21/7710 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/136/01/2022 (pdf, 101 KB) 2022-02-04 Pv 455/19/7710 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1232/10/2021 (pdf, 133 KB) 2021-10-07 Pv 114/21/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/295/03/2021 (pdf, 110 KB) 2021-03-19 Pv 382/19/7710 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/283/03/2021 (pdf, 134 KB) 2021-03-02 Pv 387/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1412/12/2020 (pdf, 129 KB) 2020-12-21 Pv 269/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/731/07/2020 (pdf, 123 KB) 2020-08-08 Pv 475/19/7710 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/157/02/2020 (pdf, 110 KB) 2020-02-24 Pv 472/19/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

No relevant news articles found.