JUDr. Filip Trembáč

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Svidník.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory úspory z platu TatraBanka 31.12.2023 5 165,89 5 165,89
podielové fondy/listy st.dôchodké sporenie II.pilier 31.12.2023 18 374,56 18 374,56
podielové fndy/listy účastnícka zmluva III.pilier 31.12.2023 1 045,34 1 045,34
podielové fondy/listy poistná zmluva NN poisť. 31.12.2023 245,29 245,29
podielové fondy/listy účastnícka zmluva PARTNERS INVESTMENTS 31.12.2023 3 919,55 3 919,55
podielové fondy/listy účastnícka zmluva AMUNDI 31.12.2023 4 134,19 4 134,19
podielové fondy/listy účastnícka zmluva PARTNERS INVESTMENTS 31.12.2023 10589,98 10589,98
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu TatraBanka 31.12.2021 40196,51 40196,51
podielové fondy/listy st.dôchodké sporenie II.pilier 31.12.2021 12393,61 12393,61
podielové fndy/listy účastnícka zmluva III.pilier 31.12.2021 712,06 712,06
podielové fondy/listy poistná zmluva NN poisť. 31.12.2021 135,93 135,93
podielové fondy/listy zmluva o investičnom poistení UNIQUA pojisť. 31.12.2021 883,52 883,52
podielové fondy/listy účastnícka zmluva AMUNDI 31.12.2021 3207,01 3207,01
podielové fondy/listy účastnícka zmluva PARTNERS INVESTMENTS 31.12.2021 5762,74 5762,74
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze úspory z platu TatraBanka 31.12.2021 28 944,87
podielové fondy/listy st.dôchodké sporenie II.pilier 31.12.2021 10994,85
podielové fndy/listy účastnícka zmluva III.pilier 31.12.2021 648,89
podielové fondy/listy poistná zmluva NN poisť. 31.12.2021 66,55
podielové fondy/listy zmluva o investičnom poistení UNIQUA pojisť. 31.12.2021 858,37
podielové fondy/listy účastnícka zmluva AMUNDI 31.12.2021 3079,-
podielové fondy/listy účastnícka zmluva PARTNERS INVESTMENTS 31.12.2021 2804,61
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Svidník
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2020 11956,09
podielové fondy/listy účastnícka zmluva 31.12.2020 383,95
podielové fondy/listy účastnícka zmluva 31.12.2020 2117,21
podielové fondy/listy zmluva o investičnom poistení 31.12.2020 328,80
podielové fondy/listy zmluva o podmienkach vydávania a odkupu pod. listov 31.12.2020 2540,81
peniaze st. dôchod. sporenie 31.12.2020 6710,60
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (32)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1360/09/2023 21.09.2023 Pv 127/23/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/380/03/2023 07.03.2023 Pv 201/22/7710 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/195/02/2023 14.02.2023 Pv 108/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/194/02/2023 14.02.2023 Pv 108/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1232/10/2022 05.10.2022 Pv 140/22/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1191/09/2022 28.09.2022 Pv 144/22/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1067/08/2022 09.09.2022 Pv 108/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/286/02/2022 24.02.2022 Pv 349/21/7710 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/136/01/2022 04.02.2022 Pv 455/19/7710 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1232/10/2021 07.10.2021 Pv 114/21/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/295/03/2021 19.03.2021 Pv 382/19/7710 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/283/03/2021 02.03.2021 Pv 387/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1412/12/2020 21.12.2020 Pv 269/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/731/07/2020 08.08.2020 Pv 475/19/7710 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/157/02/2020 24.02.2020 Pv 472/19/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/561/05/2024 06.05.2024 Pv 60/24/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/561/05/2024 (pdf, 139 KB) 06.05.2024 Pv 60/24/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1360/09/2023 (pdf, 137 KB) 21.09.2023 Pv 127/23/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/380/03/2023 (pdf, 165 KB) 07.03.2023 Pv 201/22/7710 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/195/02/2023 (pdf, 107 KB) 14.02.2023 Pv 108/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/194/02/2023 (pdf, 101 KB) 14.02.2023 Pv 108/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1232/10/2022 (pdf, 138 KB) 05.10.2022 Pv 140/22/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1191/09/2022 (pdf, 135 KB) 28.09.2022 Pv 144/22/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1067/08/2022 (pdf, 107 KB) 09.09.2022 Pv 108/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/286/02/2022 (pdf, 126 KB) 24.02.2022 Pv 349/21/7710 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/136/01/2022 (pdf, 101 KB) 04.02.2022 Pv 455/19/7710 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1232/10/2021 (pdf, 133 KB) 07.10.2021 Pv 114/21/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/295/03/2021 (pdf, 110 KB) 19.03.2021 Pv 382/19/7710 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/283/03/2021 (pdf, 134 KB) 02.03.2021 Pv 387/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1412/12/2020 (pdf, 129 KB) 21.12.2020 Pv 269/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/731/07/2020 (pdf, 123 KB) 08.08.2020 Pv 475/19/7710 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/157/02/2020 (pdf, 110 KB) 24.02.2020 Pv 472/19/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.