JUDr. Lenka Valachovičová

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

We register the prosecutor as vedúca oddelenia stratégie a analytických činností at the prosecutors' office Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2005-10-24 163,08 -
rodinný dom kúpa 2012-07-17 spolu 210 000 eur -
záhrada kúpa 2012-07-17 spolu 210 000 eur -
garáž kúpa 2012-07-17 spolu 210 000 eur -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2016-04-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2005-10-24 163,08 Eur -
rodinný dom kúpa 2012-07-17 spolu 210 000 Eur
záhrada kúpa 2012-07-17 spolu 210 000 Eur
garáž kúpa 2012-07-17 spolu 210 000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2016-04-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2005-10-24 163,08 Eur -
rodinný dom kúpa 2012-07-17 spolu 210 000 Eur
záhrada kúpa 2012-07-17 spolu 210 000 Eur
garáž kúpa 2012-07-17 spolu 210 000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2016-04-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2005-10-24 163,08 €
rodinný dom kúpa 2012-07-17 spolu 210 000 €
záhrada kúpa 2012-07-17 spolu 210 000 €
garáž kúpa 2012-07-17 spolu 210 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2016-04-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2005-10-24 163,08 Eur -
rodinný dom kúpa 2012-07-17 spolu 210 000 Eur
záhrada kúpa 2012-07-17 spolu 210 000 Eur
garáž kúpa 2012-07-17 spolu 210 000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2016-04-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-10-24
rodinný dom kúpa 2012-07-17
záhrada kúpa 2012-07-17
garáž kúpa 2012-07-17
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2016-04-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-10-24
rodinný dom kúpa 2012-07-17
záhrada kúpa 2012-07-17
garáž kúpa 2012-07-17
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2016-04-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-10-24
rodinný dom kúpa 2012-07-17
záhrada kúpa 2012-07-17
garáž kúpa 2012-07-17
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2016-04-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-10-24
rodinný dom kúpa 2012-07-17
záhrada kúpa 2012-07-17
garáž kúpa 2012-07-17
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2012
zmluva o úvere 2013
zmluva o úvere 2014
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-10-24
rodinný dom kúpa 2012-07-17
záhrada kúpa 2012-07-17
garáž kúpa 2012-07-17
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2012
zmluva o úvere 2013
zmluva o úvere 2014
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-10-24
rodinný dom kúpa 2012-07-17
záhrada kúpa 2012-07-17
zastavaná plocha kúpa 2012-07-17
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2012
zmluva o úvere 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-10-24
rodinný dom kúpa 2012-07-17
záhrada kúpa 2012-07-17
zastavaná plocha kúpa 2012-07-17
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2003-06-30
byt kúpa 2005-10-24
pozemok kúpa 2008-06-25
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2003-01-01
zmluva o úvere 2008-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (4)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky GP/1000/28/05/2016 2016-06-28 IV Gv 11/15/1000 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky GP/1000/22/03/2016 2016-04-02 IV Gv 2/16/1000 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky GP/1000/28/05/2016 (pdf, 221 KB) 2016-06-28 IV Gv 11/15/1000 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky GP/1000/22/03/2016 (pdf, 129 KB) 2016-04-02 IV Gv 2/16/1000 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

No relevant news articles found.